Nyt studie: Omskæring kan tilsyneladende føre til autisme

Ritual circumcision and risk of autism spectrum disorder in 0- to 9-year-old boys: national cohort study in DenmarkStudiet kan læses i sin fulde længde her: Ritual circumcision and risk of autism spectrum disorder in 0- to 9-year-old boys: national cohort study in Denmark

Nyt dansk studie fra Statens Serum Institut peger på en foruroligende overforekomst af infantil autisme blandt rituelt omskårne drenge*. Studiet er offentliggjort i det velrenommerede engelske tidsskrift for læger Journal of The Royal Society of Medicine og har været igennem en grundig fagfællevurderingsproces.

Infantil autisme er en diagnose i gruppen autismespekstrumforskyrrelse (ASF). Fælles for ASF-diagnoserne er, at barnet skal have forstyrrelser i kommunikationen, i det sociale samspil og i forestillingsevnen. Diagnoserne foretages på baggrund af en række grundige undersøgelser udført af læger, pyskiatere og psykologer.**

Vi fandt samlet set en 46 % øget risiko for autisme blandt de omskårne drenge i forhold til de forhudsintakte. Risikoen var særligt høj for infantil autisme før femårsalderen. Her så vi en fordobling.”  udtaler overlæge, dr.med., ph.d. og adjungeret professor Morten Frisch, der sammen med statistiker Jacob Simonsen står bag undersøgelsen, ifølge pressemeddelelsen fra Statens Seruminstitut, og fortsætter  “Vores resultater tyder på, at der er en mulig sammenhæng mellem omskæring og senere udvikling af autisme – selv om undersøgelsen naturligvis ikke beviser det. Jeg håber, andre forskere i andre lande med flere omskæringer hurtigt vil tage tråden op og se, om de finder en lignende sammenhæng.

Andre forskere har fundet, at for tidligt fødte børn, som starter deres liv på en intensiv afdeling og oplever et stort antal smertefulde undersøgelser og procedurer, udviser ændret smerteadfærd senere i barndommen, hvilket ofte ses hos børn med autisme. Vores resultater rejser behovet for en nærmere undersøgelse af den mulige betydning for børns autismerisiko, når de udsættes for smertefulde, traumatiske oplevelser i den allertidligste barndom – selv når der er tale om enkeltstående, intense smerteoplevelser”.

Bliv medlem af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr kalenderår

Som forskerne bag studiet understreger, er det vigtigt at pointere, at studiet ikke endeligt konkluderer, at der er en direkte sammenhæng mellem omskæring og autisme. Det statistiske sammenfald er dog desværre helt usædvanligt stærkt.

Studiet er formentlig det første af sin art i verden og bygger på en grundig gennemgang af de danske sundhedsregistre i perioden 1994-2003. Siden har omskæringer alene været udført i privat regi, dels hos privatpraktiserende læger (og af det Jødiske Troessamfunds rabbiner), samt efter sigende illegalt.

TV2 kalder studiet for banebrydende. Læs mere i artiklen Bombe under dansk praksis: Omskæring kan føre til autisme

Allerede nu har studiet medført protester fra bl.a. Landsforeningen Autisme, der fastholder, at autisme alene er en genetisk betinget sygdom. Desværre har Landsforeningen Autisme ikke har valgt at forholde sig til de kontrolmekanismer, der er indarbejdet i studiet for netop at undersøge, hvorvidt kulturelle eller genetiske forhold måske kunne redegøre for den påfaldende forskel i forekomsten af autisme blandt intakte og omskårne drenge. Studiet har nemlig undersøgt om piger fra de samme kulturelle grupper oplever tilsvarende markante forskelle i autismeforekomsten. Der er ikke tilfældet.

De danske børnerettighedsorganisationer Børnerådet og Børns Vilkår udtrykker bekymring over den mulige sammenhæng mellem omskæring og autisme og opfordrer til yderligere forskning på området samt vigtigheden af, at lade tvivlen komme børnene til gode. I en fælleserklæring opfordrer de til, at der indføres en aldersgrænse for omskæring; Hvis man som dreng eller mand vil rituelt omskæres, kan man blive det, når man er gammel nok til selv at tage beslutningen. Ikke før.

I anledning af undersøgelsen udtaler generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen Det vil være meget trist, hvis der er en sammenhæng mellem omskæring af drenge og udviklingen af autisme. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi får be- eller afkræftet resultaterne i denne meget markante undersøgelse – for eksempel ved, at udenlandske forskere følger op og efterviser resultaterne af de danske data. Men vi er nødt til at holde fast i, at omskæring i sidste ende handler om børns ret til egen krop. Drenge bør ikke omskæres, før de er myndige og selv kan tage stilling til et så omfattende kirurgisk indgreb på raske legemsdele. For det er jo det, som vi taler om her.

Fra Intact Denmarks side er vi helt enige; man skærer da ikke i raske børn.

 

*Begrebet rituel omskæring anvendes i denne forbindelse om raske drenge, der alene er blevet omskåret af religiøse, traditionelle og/eller kulturelle årsager

** Wikipedia beskrives autisme således: De præcise årsager til autisme kendes ikke, men der er generel enighed om at der er tale om en neurologisk forstyrrelse.” … “På den anden side viser tallene også klart, at der må være andre faktorer end de genetiske på spil. Man ved med sikkerhed at svangerskabs- og fødselskomplikationer og hjerneinfektioner øger risikoen for at barnet udvikler autisme.

Andre kilder, der omtaler studiet:

The Times
The Mirror
The Daily Mail
The Telegraph
Jewish Business News
Jyllands-Posten
TV2
180 grader
Information
Berlingske Tidende
Politiken
Videnskab.dk
Ugeskrift for Læger
Huffington Post