fbpx

Er du i tvivl om dine og dit barns rettigheder i relation til forældremyndighed og konflikt om omskæring? Dette er en kort gennemgang af dine muligheder for at beskytte dit barn, hvis din medforælder eller andre pårørende forsøger at gennemføre omskæring af dit raske barn uden din tilladelse.

Forældremyndighed og konflikt om omskæring. Ulykkeligt barn og forældre, der skændes i baggrunden.
Ulykkeligt barn og forældre, der skændes i baggrunden.

Pårørende forsøger at gennemtvinge omskæring

Intact Denmark bliver jævnligt kontaktet af fortvivlede forældre, der gerne vil forhindre omskæring af deres børn.

Typisk er det en partner eller tidligere partner, der vil gennemtvinge en omskæring. Sommetider er det andre pårørende, f.eks. bedsteforældre.


Fælles bekymring for børnene

Fælles for sagerne er, at den forælder, der henvender sig, er meget bekymret for barnet. Bekymringen går dels på konsekvenser og mulige komplikationer ved omskæring og dels på risikoen for at barnet bliver fanget i en konflikt mellem forældrene.

Ofte er den forælder, der ønsker at lade barnet omskære også meget bekymret for barnets ve og vel. Konflikten opstår på grund af grundlæggende forskellige opfattelser af barnets tarv og af omskæringens konsekvenser og risici.


Barnets tarv skal altid være det absolutte fokus

Intact Denmark anbefaler altid først og fremmest konfliktnedtrapning. Barnets tarv skal altid være det absolutte fokus. Ingen børn er tjent med at blive kastebold i konflikter mellem voksne.


Omskæring og lovgivning

Der gælder forskellige regler for omskæring af piger og drenge samt kønskirurgi på interkønnede børn.

Pigeomskæring er altid forbudt. Omskæring af piger og kvinder er grov vold og straffes efter straffelovens § 245a. Det kan medføre op til 6 års fængsel og evt. udvisning af den, der har bestilt eller udført omskæringen.

Drengeomskæring på raske børn er forbudt, hvis der ikke er samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere eller hvis det ikke udføres i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Omskæring af drenge kan retsforfølges som grov vold under visse omstændigheder og straffes efter straffelovens § 245. Det kan medføre op til 6 års fængsel og evt. udvisning af den, der har bestilt og/eller udført omskæringen.

Læs myndighedernes vejledning om omskæring af raske drenge her.

Kønskirurgi på interkønnede er endnu ikke blevet retsforfulgt i Danmark. Derfor betragtes kønskirurgi på raske foreløbigt som lovligt af danske myndigheder. Både FN’s børnekomite og FN’s torturkomite har dog vurderet, at kønskirurgi på raske interkønnede børn er vold og bør stoppes.

Børnebortførelse er ulovligt og straffes efter straffeloven § 215. Det er ulovligt at føre børn ud af landet uden tilladelse af alle forældremyndighedsindehavere. Overtrædelse straffes med op til 4 års fængsel.


Intact Denmarks anbefalinger om forældremyndighed og konflikt om omskæring

Følgende anbefalinger er udarbejdet med barnet i centrum.

Hav altid barnets overordnede trivsel i fokus

Prioriter god kommunikation og samarbejde mellem forældre og andre pårørende. Husk, at alle parter normalt handler med udgangspunkt i omsorg for barnet, selvom det kommer til udtryk på meget forskellig vis.

Barnets egen mening tæller 

En ung dreng, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til omskæring. Intact Denmark anbefaler dog en mindstealder på 18 år for omskæring af raske personer. Ifølge Styrelsen for patientssikkerheds vejledning om omskæring skal børn under 15 år, der er i stand til at forstå situationen, informeres og inddrages i beslutningsprocessen vedr. omskæring. Barnets tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning.*

Forældremyndighed og samtykke

Ifølge reglerne skal begge forældre informeres og give samtykke til omskæringens udførelse, hvis der er delt forældremyndighed. Det er altså IKKE tilladt for én forælder at få omskåret barnet mod den anden forælders vilje.*

Få en uvildig bisidder til dit barn

I tilspidsede konflikter mellem forældre er det en god idé at få en bisidder for barnet.  Bisidderen kan hjælpe barnet med at give sin mening til kende. Det kan f.eks. være en socialrådgiver, en professionel fra Familieretshuset eller en frivillig bisidder fra Børns Vilkår. (Det er gratis at benytte bisidder.)

Få udarbejdet en omskæringsindsigelse

Ifølge Styrelsen for patientsikkerheds retningslinjer må omskæring af drengebørn kun udføres, hvis der er enighed blandt forældrene.* Derfor kan det være en fordel at udarbejde en omskæringsindsigelse, der slår fast, at du ikke giver samtykke til omskæring, og at du vil retsforfølge, hvis barnet bliver omskåret alligevel. Du kan benytte Intact Denmarks standard omskæringsindsigelse eller få udarbejdet en omskæringsindsigelse hos din advokat.

Omskæring af raske drengebørn uden alle forældremyndighedsindehaveres tilladelse har tidligere ført til domme for vold.

Kontakt lægen

Bed dit barns familielæge / praktiserende læge om at notere i journalen, at barnets forhud er intakt, altså at barnet stadig har sin forhud, og at du som forælder ikke har givet samtykke til omskæring.

Sørg for at dit barns læge modtager din omskæringsindsigelse.

Det kan også være en god ide at sende omskæringsindsigelsen til de omskærere, som du tænker kunne blive involveret i omskæringen. På den måde har du varslet dem om, at de vil blive retsforfulgt, hvis de omskærer dit barn. Det kan få nogle til at afstå fra udføre indgrebet.

Orienter relevante myndigheder og barnets netværk

Sørg for, at det bliver noteret i alle relevante sagsakter, at barnet er intakt (stadig har sin forhud) og at der ikke er enighed om omskæring blandt forældrene. Det kan være relevant at orientere familie, venner, praktiserende læge (samt evt. specialister), skole, dagsinsitutioner, Familieretshuset og sociale myndigheder. Det kan være en god ide at give dem en kopi af din formelle omskæringsindsigelse.

Kontakt politiet

Kontakt politiet, hvis du frygter, at dit barn kan blive bortført til udlandet for at blive omskåret eller lignende. Det er strengt strafbart at tage børn til udlandet uden at begge forældremyndighedsindehavere har givet tilladelse. Social- og ældreministeriet har udarbejdet en hjemmeside, der hedder boernebortførelse.dk. Der kan du læse mere. Det er også vigtigt, at du orienterer de sociale myndigheder og familieretshuset, hvis du har mistanke om at dit barn kan blive eller er blevet bortført.

Forstå den anden part

Det er altid en god ide for alle parter i konflikten at forsøge at forstå hinandens argumenter for og imod omskæring og anden kønskirurgi på raske børn.

Omskæringsfortalerne mener ofte at omskæring:

 • sikrer god hygiejne
 • er pænere
 • er sundere
 • er en vigtig kulturel tradition
 • er et religiøst krav
 • er mere seksuelt attraktivt

Derfor kan fortalere for omskæring ofte blive bekymrede for barnets sundhed og for om barnet vil blive holdt ude af det kulturelle eller religiøse fællesskab, der er i familien, hvis barnet ikke omskæres.

Omskæringsmodstandere mener ofte at omskæring:

 • er en krænkelse af individets/barnets ret til selv at bestemme over egen krop
 • er en skade på barnets krop
 • er en risiko for barnets sundhed, fordi omskæringer kan medføre komplikationer
 • er en krænkelse af barnets/individets ret til selv at bestemme, om de ønsker at videreføre deres familiers kulturelle og religøse traditioner
 • er en begrænsning af barnets mulighed for seksuel nydelse i voksenlivet

Derfor kan modstandere mod omskæring blive bekymrede for barnets sundhed og for om barnets senere i livet vil føle at deres rettigheder er blevet taget fra dem.

Et godt kompromis om omskæring

Det kan være et godt kompromis at udskyde omskæring indtil voksenalderen. Det sikrer, at den person, der skal gennemleve indgrebet, selv forstår konsekvenserne og kan vurdere, om indgrebet er rigtigt for dem.

Omskæring af raske personer medfører færre komplikationer hos voksne end hos børn.


Nyhedsbrev

Tænker…
Success! Du er nu abonnent på nyhedsbrevet.. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. 🙂

Måske vil det interessere dig at læse Intact Denmarks argumentationspapir.