18 års aldersgrænse for omskæring og anden kønskirurgi på raske børn

Hvorfor ønsker Intact Denmark en 18 års aldersgrænse for omskæring og anden kønskirurgi på raske børn i stedet for f.eks. 12 eller 15 år?

3 gode grunde til at indføre en 18 års aldersgrænse for omskæring og anden kønskirurgi på raske børn

  • 18 år er aldersgrænsen for andre permanente ændringer af den raske krop f.eks. kosmetisk kirurgi, tatovering og sterilisation både af kvinder og mænd. Aldersgrænserne er indført for at sikre, at permanente kropsforandringer, der kan få konsekvenser for resten af livet, kun bliver foretaget af personer, der i videst muligt omfang forstår konsekvenserne. Kompetence til komplekse beslutninger. Omskæring har omfattende konsekvenser og indebærer en række risici. Det er vigtigt at kunne forstå kompleks information om sundhedsmæssige og seksuelle konsekvenser af indgrebet.
  • Social kontrol kan være et stort problem i omskæringssammenhæng. En fuldt myndig person på 18 år eller mere har lettere ved at vælge frit end en yngre, men vi bør hjælpe alle uanset alder til at modstå negativ social kontrol.
  • Den gennemsnitlige seksuelle debutalder i Danmark er over 16 år. Det er vigtigt at have stiftet fuldt bekendtskab med sit kønsorgan, før man træffer beslutning om permanente ændringer, der medfører ændringer i følsomhed og funktion. (Fortsættes under billedet)

Støt en 18 års aldergrænse for omskæring nu

Bliv medlem af Intact Denmark. Det koster kun kr. 200 pr år.

Når retten til selv at træffe beslutning om permanente kropsændringer bliver sammenstillet med vores viden om den seksuelle debutalder og risikoen for social kontrol bliver det oplagt, at indførelse af en 18 års aldersgrænse eneste fair og rimelige konklusion.

Internationale organer

Allerede i 2012 offentliggjorde det internationale NGO råd om vold mod børn rapporten Violating children’s rights: Harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition. Report from the International NGO Council on Violence against Children, den slog fast, at omskæringer af piger og drenge samt kønskirurgi på raske interkønnede børn er vold, og at alle medlemsstater i FN er forpligtede til at skride ind overfor disse rettighedskrænkelser.

Rapporten førte til at FNs generalforsamling i 2013 (68 session, supplement 53) fordømte disse praksis og opfordrede medlemslandene til at sikre, at de bliver afviklet. Umiddelbart derefter opfordrede de nordiske børneombudsmænd til indførelse af en aldersgrænse for omskæring af raske børn, også Europarådets parlamentariske forsamling anbefalede afvikling af omskæring af raske børn.

Se Intact Denmarks præsentation for Folketingets Retsudvalg, december 2020.