Intact Denmarks bestyrelse valgt ved generalforsamling d. 28. marts 2021. Bestyrelsen har konstitueret sig pr. 29. marts 2021.

Intact Denmarks bestyrelse

Intact Denmarks bestyrelse består af:

Forkvinde, Lena Nyhus, lena@intactdenmark.dk
Næstformand, Mikael Aktor, mikael.aktor@intactdenmark.dk
Kasserer, Jeppe Golsche Knappe, kasserer@intactdenmark.dk
Bestyrelsesmedlem, Ercan Alici, ercan@intactdenmark.dk
Bestyrelsesmedlem, Dorthe da Graca Thrige, dorthe@intactdenmark.dk

Suppleant, Martin Franck
Suppleant, Marwa Hassan

Revisor, Henrik Steenberg, henrik@intactdenmark.dk
Revisorsuppleant, Lars Peter Bærendsen

Intact Denmarks bestyrelse repræsenterer bredden i foreningens medlemsskare.


Intact Denmarks medlemmer

Nogle har gennemlevet omskæring, andre har oplevet andre former for kønskirurgi, nogle er uomskårne, altså intakte. Nogle omskårne trives fint, mens andre har store problemer som følge af indgrebet. Vi repræsenterer både omskæringskulturer og kulturer, hvor den intakte krop er normen. Nogle har jødisk kulturbaggrund, nogle muslimsk, andre kristen. Nogle er troende, nogle ateister.


Medlemmernes sammensætning

Vi dækker formentlig noget nær hele det politiske spektrum, selvom det ikke er noget, vi diskuterer ret meget. Nogle er født i Danmark, andre i udlandet. Fælles for os alle er simpelthen, at vi brænder for børns rettigheder. Der skal naturligvis ikke skæres i børns raske kønsdele, derfor arbejder vi for at stoppe omskæring og anden kønskirurgi på både drenge, piger og interkønnede børn, uanset kulturel baggrund og forældres religion.


Intact Denmarks vision

Intact Denmark ønsker at stoppe omskæring og anden kønskirurgi på raske børn under 18 år. Vores fokus er Danmark først, men vi vil også gerne gøre en indsats for at beskytte hele verdens børn mod omskæring og andre former for kønslemlæstelse. Arbejdet for at stoppe kønskirurgi på raske børn foregår blandt andet ved at forsøge at oplyse befolkning og lovgivere, således at lovgivningen bliver ændret til også at beskytte alle børn i Danmark under 18 år mod omskæring og andre former for kønskirurgi, uanset om indgrebene foretages i Danmark eller i udlandet, præcis ligesom piger beskyttes i store dele af verden i dag.

Intact Denmark betragter ufrivillig kønskirurgi på personer, der ikke har givet kompetent samtykke for kønslemlæstelse.


Oplysning og forebyggelse

Vi forstår, at det er en stor proces for familier fra omskæringskulturer at omstille sig til andre ritualer, derfor finder vi det også vigtigt at informere og favne, de familier, der befinder sig i den proces. Vores udgangspunkt er, at forældre vil deres børn det bedste. Endelig er et meget vigtigt fokusområde at støtte de mennesker, der lever med konsekvenserne af omskæring helt tæt inde på livet. Der kan være både følelsesmæssige og fysiske følger at tage hånd om, og det vil foreningen have et stærkt fokus på.

Sammen skal vi skabe verdenshistorie – et barn ad gangen.


Intact Denmarks samarbejdspartnere

Rådet for menneskerettigheder

Intact Denmark har sæde i Rådet for menneskerettigheder. Posten varetages af Lena Nyhus og Mikael Aktor.

World Wide Day of Genital Autonomy

Intact Denmark er medlemmer af World Wide Day of Genital Autonomy-netværket – WWDOGA.

International NGO Council on Genital Autonomy

Intact Denmark er medlemmer af International NGO Council on Genital Autonomy – INGOCGA.

International Coalition for the Abandonment of Sexual Mutilation

Intact Denmark er observatører i International Coalition for the Abandonment of Sexual Mutilation – ICASM.


Helsinki-deklarationen

Intact Denmark støtter Helsinki-deklarationen.