Socialdemokratiet (A): Imod en aldersgrænse.

Har på sin kongres 2018 besluttet, at partiets officielle politik er at arbejde imod en 18 års mindstealder for omskæring af børn. Den samlede folketingsgruppe vil stemme imod.

Radikale Venstre (B): Ikke besluttet endnu.

Landsmødet vedtog d. 15. september 2013 en resolution mod drengeomskæring og partiet arbejde nu officielt på at få indført lovgivning mod omskæring af raske umyndige drenge. Dog er partiets folketingsmedlemmer ikke forpligtet til at følge partiets politiske resolutioner, hvorved den aktuelle folketingsgruppes position for folketingsår 2020/21 endnu ikke er besluttet.

Det Konservative Folkeparti (C): Ikke besluttet endnu.

Partiets medlemmer af folketinget har siden 2018 været fritstillede. Partigruppens position for folketingsåret 2020/21 er dog endnu ikke besluttet.

Nye Borgerlige (D): For en aldersgrænse.

Socialistisk Folkeparti (F): For en aldersgrænse

På baggrund af vedtagelse af nedenstående resolution under partiets landsmøde i 2016 er folketingsgruppen samlet opbakkende for en aldersgrænse.

“Derudover skal vi sikre menneskers ret til at bestemme over egen krop, derfor vil SF gå i dialog med de forskellige religiøse samfund og arbejde for en minimumsalder for drengeomskæring.”  – Resolutionstekst (2016)

Liberal Alliance (I): For en aldersgrænse.

Dansk Folkeparti (O): For en aldersgrænse. 

Dansk Folkepartis gruppe støtter en aldersgrænse, dog med undtagelse af Marie Krarup, Søren Espersen og Morten Messerschmidt, der er undtaget for partilinjen.

Venstre (V): Ikke fast besluttet. 

Formand Jakob Ellemann Jensen har udtalt, at han selv er imod en aldersgrænse, men der er ikke forlydninger om, hvad partiets position er.

Enhedslisten (Ø): For en aldersgrænse.

Forhenværende sundhedsordfører Stine Brix bekendtgjorde i på facebook den 8. maj 2018, at Enhedslisten støtter borgerforslaget om at indføre en aldersgrænse for drengeomskæring. Der understreges, at denne beslutning ligger i forlængelse af Enhedslistens årsmødebeslutning fra 2008, hvor det klart slås fast, at partiet er imod drengeomskæring.

Den aktuelle folketingsgruppe bakker samlet op om en aldersgrænse.

Alternativet (Å): For en aldersgrænse.

Fremad: For en aldersgrænse.

Frie Grønne: Fritstillet. 

Mens formand Sikander Siddique er imod en aldersgrænse, er Susanne Zimmer for og Uffe Elbæk i tvivl.