Hvor står partierne i forhold til omskæring? Listen opdateres løbende. Det kan være svært at danne sig et overblik over, hvor partierne står i spørgsmålet om omskæring. Nogle partier har skiftet standpunkt om omskæring flere gange. Nedenstående liste er et øjebliksbillede, der skal tages med forbehold. Orienter gerne Intact Denmark, hvis du opdager noget, der bør rettes.

Socialdemokratiet (A): Imod aldersgrænse for omskæring

Har på sin kongres 2018 besluttet, at partiets officielle politik er at arbejde imod en 18 års mindstealder for omskæring af børn. Den samlede folketingsgruppe vil stemme imod.

I 2020 udsendte statsminister Mette Frederiksen en appel til befolkningen om omskæring via Facebook. I appellen erklærede statsministeren, at omskæring af raske drenge bør forblive lovligt af hensyn til det jødiske mindretal i Danmark

Radikale Venstre (B): Fritstillet om omskæring

Landsmødet har ved landsmøder i 2013, 2015, 2017 og 2020 vedtager resolutioner mod drengeomskæring, og officielt arbejder partiet nu på at få indført lovgivning mod omskæring af raske umyndige drenge. Dog er partiets folketingsmedlemmer ikke forpligtede til at følge partiets politiske resolutioner. Folketingsgruppen har siden 1. behandlingen i folketingsperioden 2020/21 været fritstillede.

Det Konservative Folkeparti (C): Fritstillet om omskæring

Medlemmerne af Det Konservative Folkepartis folketingsgrupper er fritstillede i spørgsmålet om omskæring af raske drengebørn.

Nye Borgerlige (D): For aldersgrænse for omskæring

Partiet Nye Borgerlige går ind for en 18 års aldersgrænse for omskæring af raske drengebørn. Dog med undtagelse af Peter Seier Christensen, der er undtaget fra partilinjen.

Socialistisk Folkeparti (F): For aldersgrænse for omskæring

Socialistisk Folkeparti vedtog på partiets landsmøde i 2016 går folketingsgruppen ind for en aldersgrænse: “Derudover skal vi sikre menneskers ret til at bestemme over egen krop, derfor vil SF gå i dialog med de forskellige religiøse samfund og arbejde for en minimumsalder for drengeomskæring.”

Liberal Alliance (I): For aldersgrænse for omskæring

Partiet Liberal Alliance går ind for en 18 års aldersgrænse for omskæring af raske drengebørn.

Dansk Folkeparti (O): For en aldersgrænse for omskæring 

Dansk Folkepartis gruppe støtter en aldersgrænse, dog med undtagelse af Marie Krarup, Søren Espersen og Morten Messerschmidt, der er undtaget for partilinjen.

Venstre (V): Imod en aldersgrænse for omskæring 

Venstres gruppeledelse har fastlagt partilinjen om, at Venstre er imod en aldersgrænse. Denne ledelsesbeslutning er der dog ikke enstemmig enighed om i folketingsgruppen, da Hans Christian Schmidt har udtalt, at han vil stemme imod partilinjen.

Enhedslisten (Ø): For en aldersgrænse for omskæring

Forhenværende sundhedsordfører Stine Brix bekendtgjorde i på facebook den 8. maj 2018, at Enhedslisten støtter borgerforslaget om at indføre en aldersgrænse for drengeomskæring. Der understreges, at denne beslutning ligger i forlængelse af Enhedslistens årsmødebeslutning fra 2008, hvor det klart slås fast, at partiet er imod drengeomskæring.

Alternativet (Å): For en aldersgrænse for omskæring

Medlemmerne af Alternativets folketingsgruppe (pt. én person) er fritstillede i spørgsmålet.

Frie Grønne Stemmer: Fritstillet 

Mens formand for Frie Grønne Stemmer, Sikander Siddique, er imod en aldersgrænse, er Susanne Zimmer for og Uffe Elbæk i tvivl.

Løsgængere

Simon Emil Ammitzbøll-Bille går ind for en en 18 års aldersgrænse for omskæring af raske børn og har fremsat et støtteforslag til Intact Denmark borgerforslag om omskæring. Forslaget forventes førstebehandlet i foråret 2021.

Jens Rohde går ind for en 18 års aldersgrænse for omskæring af raske børn.