fbpx
un-logo-785x653

Rutinemæssige rapporter til FNs børnekomité

I 2016 var den danske stat til rutinemæssig høring i FNs Børnekomite. Alle lande, der har tiltrådt FN’s Børnekonvention gennemgår regelmæssige høringer, hvor menneskeretssituationen for det pågældende land i forhold til børns rettigheder vurderes. Ud over den rapport, som den pågældende stat indsender forud for høringen, har NGOer mulighed for at indsende supplerende rapporter.

Intact Denmarks FN rapport om mandlig kønslemlæstelse (omskæring)

Intact Denmark indsendte en sådan supplerende rapport, der over 27 sider gør rede for de lægelige aspekter ved omskæring, den lovgivningsmæssige status, erklæringer fra sundhedsfaglige organisationer og erklæringer fra børnerettighedsorganisationer. Rapporten indeholder også en række personlige vidnesbyrd og diskuterer omskæringsdebatten i forhold til fremmedgørelse af omskæringsminoriteter og antisemitisme, oplysningsstrategi og lovgivningsstrategi.

Anvendelsen af begreberne kønslemlæstelse og omskæring

Det er grundlæggende for Intact Denmarks arbejde at sidestille alle børn i forhold til omskæring. Kvindelig omskæring omtales som kvindelig kønslemlæstelse (“female genital mutilation” – FGM) i internationale retssammenhænge. I overensstemmelse med Intact Denmarks kønsneutrale strategi er titlen på vores rapport, der blev revideret i 2017 i en dansk udgave, derfor Mandlig kønslemlæstelse: Kropslig integritet, genital autonomi og religionsfrihed.

Vold mod børn

Essensen af rapporten kan udtrykkes med et citat fra en ældre rapport, Krænkelsen af børns rettigheder: Skadelige praksisser baseret på tradition, kultur, religion eller overtro udgivet af Det Internationale NGO-Råd vedrørende Vold mod Børn, der arbejdede i samråd med FNs særlige repræsentant for generalsekretæren vedrørende vold mod børn. Om drengeomskæring hedder det:

Indtil for nyligt er mandlig omskæring kun blevet udfordret, når det er udført af ikke-lægeligt personale under uhygiejniske omstændigheder uden smertelindring. Men en analyse ud fra barnets rettigheder peger i retning af, at ikke-konsensuel, ikke-terapeutisk omskæring af drenge uanset omstændighederne udgør en grov krænkelse af deres rettigheder inklusiv deres ret til fysisk integritet, til tanke- og religionsfrihed og til beskyttelse mod fysisk og mental vold. (s.22).

Læs Intact Denmarks FN rapport her

Hele Intact Denmarks rapport til FNs Børnekomite kan læses her:
FN-rapport_2017