fbpx

Sundhedsstyrelsens Vejledning om drengeomskæring betinger, at

Lægen skal sikre sig, at alle børn, også spædbørn, er smertedækket nødvendigt og tilstrækkeligt under indgrebet og i den postoperative periode. Der skal ved valg af smertelindring tages hensyn til barnets alder, modenhedsgrad og øvrige medicinske forhold. Den smertelindring, der vælges, skal desuden være så god som mulig med så lille risiko for bivirkninger og komplikationer som muligt.

Denne vejledning er gældende både for omskæringer, der udføres af medicinske årsager og for omskæringer, der udføres af kulturelle eller religiøse årsager, også kaldet rituelle omskæringer.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Metoder

Der findes tre forskellige typer bedøvelse, der typisk anvendes ved omskæring:

Lokalbedøvende-salve (Emla eller Tapin)

Emla og Tapin er en lokalbedøvende salver, der indeholder to aktive stoffer; lidocain og prilocain. Salverne virker ved at gøre hudoverfladen følelsesløs i en kort periode. De nedsætter smerter i huden, man patienterne kan stadig mærke tryk og berøring. Salverne har ikke altid effekt.

OBS! Salverne må ikke anvendes på kønsorganer (f.eks. penis) eller slimhinder i kønsorganerne (f.eks. i skeden) hos børn under 12 år på grund af utilstrækkelige data vedrørende absorption af de aktive stoffer. I kliniske forsøg kunne der desuden ikke påvises påvises tilstrækkelig lokalbedøvende virkning ved omskæring hos børn og unge.

Indlægssedlen for Emla kan læses her
Indlægssedlen for Tapin kan læses her

Penisblokade

Nerveblokade i penis er en serie lokalbedøvende indsprøjtninger, der lægges rundt om roden på penis med kanyle. Bedøvelsen anvendes ved omskæring og forhudsbevarende kirurgi på børn, der er ældre end to måneder, samt voksne.

Lokalbedøvende blokader er generelt effektive, men kan svigte i ca. XX% af tilfældene. Selve nålestikkene i forbindelse kan være smertefulde.

Komplikationer inkluderer bla. smerter, infektioner, nerveskader, allergiske reaktioner herunder åndedrætsstop, kvalme, kløde, mavekrmaper og opkastninger, hjertebanken, hovedpine og i sjældne tilfælde hjertestop.

Fuld narkose

Fuld narkose er en total bedøvelse patienten, der indebærer at patienten er helt afsappet og uden bevidsthed under indgrebet. Fuld narkose kombineres med et afslappende middel forud for narkosen og smertestillende midler i forbindelse med opvågnen.

Komplikationer som kvalme og opkastninger, irriteret hals, hovedpine, rystelser og påvirket mental funktion er normale. Dødsfald som følge af fuld narkose er meget sjældne.

Bemærk, ved illegale omskæringer og ved indgreb foretaget i udlandet sker det sommetider, at der ikke anvendes bedøvelse.

Hvis du overvejer at lade dig omskære, bør du altid drøfte indgrebet grundigt med din læge og sikre dig at vedkommende har et grundigt i indblik i din generelle helbredstilstand og i hvilken medicin du evt. anvender. Følg altid lægens anvisninger.

Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin

De former for bedøvelse brugt til omskæring skriver Dansk Selskab for Anæstesi og Intensiv Medicin at: 1. Sukkervand, 25% sukkeropløsning, 2. Lokalbedøvende cremer, 3. Nerveblok og 4. Generel anæstesi ikke lemper under indgrebet. De skriver at:

  • Ad 1: Sukkervand er ikke smertestillende eller bedøvende, og må anses for utilstrækkelig behandling til et så smertefuldt indgreb som en omskæring.
  • Ad 2: Lokalbedøvende cremer er utilstrækkelig smertelindring til selve indgrebet. Det kræver viden om doser og toksiske komplikationer at bruge lokalbedøvende creme på små børn.
  • Ad 3: Forskellen mellem sikker dosis og toksisk dosis er for de fleste præparater dårligt belyst hos små børn. Overdosering kan medføre et bredt spektrum af bivirkninger ultimativt resulterende i kredsløbs kol- laps og død. Det kræver specialistviden at administrere lokal analgetika til børn.
  • Ad 4: Generel anæstesi til børn er en sikker procedure når den udføres under betryggende forhold og af veluddannet personale med stor børneerfaring.

Gem

Gem