fbpx

 

Stop kønslemlæstelse af alle børn verden over uanset kulturelt tilhørsforhold eller forældres religion.

Intact Denmark – Forening mod børneomskæring arbejder for at stoppe omskæring af børns raske kønsorganer for såvel drenge, piger og interkønnede børn, både i Danmark og i resten af verden.

Børnerettigheder

I Danmark roser vi os af vores omsorg for børn, og vi har for længst afskaffet forældres og læreres ret til at bruge vold i opdragelsen. Vi beskytter vores børn mod fysisk skade og smertefulde indgreb, der ikke tjener noget helbredsformål. F.eks. er tatovering af børn ikke tilladt. Omskæring indebærer fysisk skade på børns kønsorganer, men her gælder der ikke samme beskyttelse. Vi har en lov, der beskytter piger mod omskæring, men drengene er stadig ladt i stikken. Det er ikke fair, og det er forskelsbehandling.

Vi har også en tradition i Danmark for at stimulere børns selvstændighed. Vi lægger vægt på at lytte til børn og så vidt muligt inddrage dem i beslutninger, der har betydning for deres liv. Vi støtter dem i deres opvækst, men respekterer deres ret til en åben fremtid. Bare ikke når det gælder drengebørns ret til kropslig selvbestemmelse. Omskæring foretages på børn, der ikke fejler noget, men kan aldrig gøres om. Det er for livet, men påtvinges selv helt små drenge, før de får en chance for at udtrykke deres mening.

Religiøse traditioner

I Danmark foretages langt de fleste omskæringer af religiøse årsager. Forældre og trossamfund forsvarer omskæring med, at det er en religiøs tradition, og at et forbud mod drengeomskæring vil være en krænkelse af deres religionsfrihed. Men omskæring er en radikal og permanent markering af religiøst tilhørsforhold. Det er et mærke, der ikke kan fjernes, selv om børnene vokser op og træffer selvstændige valg om religion, der afviger fra deres forældre.

Vores navn og vores samarbejde

Intact Danmark er en selvstændig forening, der gerne samarbejder bredt med partier og organisationer i ind- og udland.
Vi har valgt at kalde foreningen Intact Denmark – Forening mod børneomskæring, fordi vi mener, alle børn har ret til beskyttelse mod fysisk skade og ret til selv at bestemme over deres raske kønsorganer.
Vi er “intaktivister”, fordi vi arbejder aktivt for børns ret til intakte kønsorganer. Vi samarbejder med børne- og sundhedsfaglige organisationer og med andre intaktivistgrupper i udlandet. Vores opgave et blandt andet at rejse en engageret, men sober debat om børneomskæring i befolkningen og blandt vores politikere, en debat vi vil holde i live, ind til alle børn er ligestillede i forhold til omskæring.

Lovgivningen

Danmark ratificerede i 1991 FN’s Konvention om barnets rettigheder (”Børnekonventionen”), i den står der i artikel 24 stk. 3:

“Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.”

Omskæring indebærer fysisk skade på raske kønsorganer og er dermed skadelig for børns sundhed. Som alle operative indgreb er omskæring derudover forbundet med risiko for komplikationer og negative følgevirkninger.

Lad os beskytte alle børn mod unødvendige operationer.

%d bloggers like this: