MYTE vs FAKTA: Pigeomskæring er værre end drengeomskæring

MYTE
Mange mennesker tror, at omskæring af piger altid er et stort og voldsomt indgreb, der får varige konsekvenser for deres seksualitet og evne til at føde, mens omskæring af drenge bare et et lille niv i tissemanden.

FAKTA
Ca. 80% af alle de piger der kønslemlæstes i verden udsættes for et indgreb, der kaldes sunna-omskæring. Ved sunna fjernes forhuden omkring klitoris.

sunna saks

Det er et forholdsvis lille indgreb, men naturligvis stadig helt og aldeles uacceptabelt og en krænkelse af barnets ret til kropslig integritet. Ingen børn skal skæres i, med mindre der er en vigtig helbredsmæssig årsag.

Hvis du klikker på linket, vil du en stolt mors egen fotoskildring af omskæringen af hendes lille datter. Det vigtigste foto er et billede af en helt ublodig saks med et lille bitte stykke hud på (billedet ovenfor). Det er omfanget af omskæringen. Det skal understreges, at andre sunna-omskæringer forløber mere blodigt og knap så smertefrit, som denne piges kønslemlæstelse.

http://aandes.blogspot.ca/2010/04/circumcision.html

Andre piger udsættes for de mere sjældne og langt voldsommere typer omskæring kaldet infibulation og pharaoan. Det indebærer fjernelse af klitoris og indre og ydre kønslæber, samt ind i mellem udskrabning samt sammensyning af skeden.

Til sammenligning fjernes ved almindelig rituel drengeomskæring ca. halvdelen af huden drengens penis. OBS! STÆRKE BILLEDER HERUNDER…

Foto 1: Baby Bens intakte penis før omskæring

Pre-omskæring

Foto 2: Bens penis stimuleret til rejsning for at lette omskæringen

Pre-omskæring erektion

Foto 3: Bens penis efter omskæringen. Ca. halvdelen af hudoverfladen er nu fjernet.
Post-omskæring

Fotos lånt fra siden Peaceful Parenting, der er en god kilde til information vedr. omskæring. Læg mærke til, at barnet – Ben – forud for omskæringen bliver stimuleret til erektion. Angiveligt, gør det omskæringen lettere at udføre for lægen. Mange har påpeget, at omskæringen dermed kan siges at være barnets første seksuelle oplevelse.

Hos små drenge sidder huden stadig fast på penis med den samme type væv som negle. Den skal løsgøres fra penishovedet med en negl eller et instrument før forhudsamputationen kan foretages. Forhuden indeholder 10.000-40.000 følelegemer. Mere end halvdelen af alle følelegemer i hele penis. Det areal der skæres af, svarer sådan ca. til størrelsen på en 50-kroneseddel hos den voksne mand.

Omskæringen har konsekvenser for drenges seksuelle følsomhed og funktion resten af livet – selvom drengen/manden ikke oplever, at han mangler noget i sin seksualitet, er han blevet berøvet for en væsentlig del af sin følsomhed i penis og han og hans partnere har en markant større risiko for at opleve seksuel dysfunktion, f.eks. smerter og orgasmeproblemer, end intakte mænd og deres partnere.

Når man sammenligner indgrebene på en skala, kan man sige, at sunna-pigeomskæringer er den mildeste form for kønslemlæstelse, dernæst kommer drengeomskæring og så til sidst infibulation/pharaoan-pigeomskæring.

tabel kønslemlæstelse

Pigeomskæring er ALTID forbudt i Danmark og kan straffes med op til 6 års fængsel (10 år i særlige tilfælde), men drengeomskæring er straffrit.

Er det i orden?

13 kommentarer til “MYTE vs FAKTA: Pigeomskæring er værre end drengeomskæring

 1. Tak for input Balders Blog.

  Intact Denmark – Forening mod børneomskæring tager naturligvis også skarpt afstand fra den forholdsvis sjældne form for omskæring med efterfølgende renslikning af penis, der udføres af ortodokse jøder, men vi må pointere, at det altså er et forholdsvist sjældent ritual, der så vidt vides ikke paktiseres i Danmark.

  Der har været meget debat om ritualet i New York, hvor det har ført til, at flere spædbørn er blevet smittet med herpes og har udviklet herpesrelateret meningitis (hjernebetændelse), nogle af dem med livsvarige gener til følge. Der har formenlig også været flere dødsfald, men da sagerne stammer fra det meget lukkede ortodokse miljø er det svært at få fakta på bordet.

  – Lena Nyhus, formand

 2. Hej Anders

  Tak for din kommentar, det er et godt og relevant spørgsmål. Intact Denmark går ind for et totalforbud mod kønslemlæstelse af både drenge og piger under 18 år, der er hjemmehørende i Danmark. Det vil sige, at forældre og omskærere vil kunne straffes uanset om omskæringen er gennemført i Danmark eller i udlandet. Det er vores overbevisning, at lovgivningen vil medføre en øjeblikkelig og drastisk nedgang i omskæringer samt en holdningsændring blandt forældre og øvrige pårørende, fuldstændigt som vi så det i forbindelse med pigeomskæring.

  Men ligesom med al anden lovgivning forestiller vi os, at der vil være enkelte lovbrydere, hvilket der naturligvis skal skrides ind overfor.

  Det er sådan i dag, at de børn, der omskæres i Danmark, får indgrebet foretaget hos rabbiner (mohel), hos kirurger, ved rejser til familiernes oprindelseslande og formentlig i et vist omfang ved såkaldte “køkkenbords-omskæringer”. Vi har ingen grund til at tro andet, end hovedparten af børnenes forældre vil være indrette sig i henhold til gældende lovgivning fuldstændigt ligesom alle andre borgere i Danmark. Skulle der være enkelte, der begår kønslemlæstelse alligevel, må de straffes i henhold til gældende lovgivning fuldstændigt som de skete i forbindelse indførelsen af lovgivning vedr. pigeomskæring.

  Når lovgivningen mod kønslemlæstelse af alle børn bliver en realitet, skal der naturligvis også gøres en stor indsats for at informere og favne de familier, der pludselig konfronteres med en kulturudvikling. Inklusion og information er meget vigtige elementer i vores indsats.

  Vores overbevisning er som udgangspunkt, at alle forældre vil det allerbedste for deres børn og at de hurtigt vil indse, at børnenes rettigheder og kropslige integritet må vige for “kulturelle kædebreve”, der har udlevet deres relevans.

  – Lena Nyhus, formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.