Intact Denmark generalforsamling 2023

Online

Søndag d. 26. marts 2023 kl. 10 online. Der er link til selve onlineeventet i den kvitteringsemail, som du modtager efter tilmelding.

Klik her, hvis du endnu ikke er tilmeldt.

Vigtigt

På grund af ressourcemangel ultimo 2022 og første kvartal 2023 er udarbejdelsen af regnskabet blevet forsinket. Det betyder, at det regnskab og budget, der forelægges til evt. godkendelse ikke er blevet revideret endnu. Derfor foreslår bestyrelsen, at der stemmes om følgende muligheder:

 • Hvis blot ét menigt medlem eller et medlem af bestyrelsen (inkl. øvrige tillidshverv) ønsker at behandling og afstemning udsættes til ekstraordinær generalforsamling efter revisionens gennemgang, bliver behandlingen udsat.
 • Hvis regnskabet godkendes på denne generalforsamling sker det under forudsætning af, at ethvert medlem af foreningen (inkl. bestyrelsen og øvrige tillidshverv) kan kræve det genbehandlet på ekstraordinær generalforsamling, såfremt kravet rejses senest 14 dage efter udsendelse af det endelige revisorgodkendte regnskab.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af minimum to stemmetællere (overflødiggøres af onlinesystem)
 • Forpersonens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 • Godkendelse af regnskab
 • Godkendelse af budget
 • Meddelelse om kontingentfastsættelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
 • Eventuelt

Opstillede

NavnBestyrelsenSuppleant
Lena Nyhus, modtager genvalgxx
Mikael Aktor, modtager genvalgxx
Güray Baba, modtager ikke genvalg
Dorthe da Grace Thrige, er ikke på valg
Martin Franck??
Ercan Alici, modtager genvalgxx
Helle Jørgensenxx
Jesper Olsenxx
Rikke Toldamxx
Lene Baggesøe Fruerboelxx
RevisorRevisorsuppleant
Henrik Steenberg??
Lars Peter Bærendsen??

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg.

Læs kandidatpræsentationer

Regnskab og budget

Læs det ureviderede regnskab her

Vedtægter

Læs gerne Intact Denmarks vedtægter forud for generalforsamlingen.