Lena Nyhus, forkvinde for Intact Denmark, giver en kort trin for trin guide til hvordan du kan forebygge omskæring og anden kønskirurgi på raske børn i din kommune.

Spørgsmål om kommunal forebyggelse af omskæring og anden kønskirurgi på raske børn

Kan en kommune forbyde omskæring?

Nej, din kommune kan ikke forbyde omskæring. Det er Folketinget, der er ansvarlige for lovgivning. Kommunen kan stå for forebyggelse hos sundhedsplejersker, daginstitutioner, skoler og familierettede tiltag. Kommunen er også ansvarlig for at anmelde ulovlige omskæringer til politiet. Det kaldes også illegale omskæringer.

Hvad er en ulovlig omskæring?

En omskæring af en dreng er ulovlig (illegal), hvis den ikke udføres af en læge eller under opsyn af en læge. Alle øvrige retningslinjer fra Styrelsen for patientsikkerhed skal desuden følges. Hvis retningslinjerne ikke blive fulgt, straffes omskæringer af raske drengebørn efter Straffelovens §245 med en straframme på op til 6 års fængsel. Omskæreren kan også straffes i henhold til Autorisationsloven med op til 1 års fængsel.

Husk, at begge forældremyndighedsindehaverne skal tilvælge omskæring af barnet, hvis der er delt forældremyndighed. Hvis de ikke gør, er det en ulovlig omskæring. Læs mere om forældremyndighed og konflikt om omskæring her.

Det er både omskæreren og den der bestiller omskæringen, der kan blive straffet for grov vold, hvis et barn omskæres ulovligt.

En omskæring af en pige eller voksen kvinde er ulovlig, hvis den ikke er strengt nødvendig af medicinske årsager. Omskæringer af raske piger og kvinder straffes efter Straffelovens §245a med op til 6 års fængsel.

Hvordan kan kommuner forebygge omskæring?

Kommunen kan inkludere forebyggelse af omskæring i deres sundhedspolitik.

Kommuner kan træne deres sundhedsplejersker, pædagoger, lærere og andre relevante fagpersoner til at tale om omskæring af raske børn med forældre og andre relevante grupper. De kan fortælle om de naturlige kønsorganers mange funktioner, om børns grundlæggende rettigheder, at omskæring ikke er nødvendigt, og at omskæring kan medføre komplikationer, der kan være meget alvorlige.

Kommuner kan også oplyse forældre om, hvilke regler, der gælder for omskæringer, og om straffen for ulovlige omskæringer. Kommunerne kan advare forældre om, at overtrædelse af reglerne kan medføre langvarig fængsling.


Kommunal forebyggelsesindsats trin for trin

Forebyggelse af omskæring og anden kønskirurgi på raske børn i kommunerne kan implementeres på mange forskellige måder. Følgende er trin, der kan tjene som inspiration for processen i netop din kommune.

 • Analyser situationen i din kommune
  • Hvilke udvalg er relevante? (F.eks. sundhed, børn, integration)
  • Hvilke kommunalpolitikere kunne være interesserede i spørgsmålet?
  • Hvilke medarbejdere i kommunen kan have relevante input og erfaringer (f.x. sundhedsplejersker, pædagoger, lærere.)?
  • Hvor kan forebyggelsesindsatsen forankres, så den går fra hensigtserklæring til konkret handling?
  • Hvor mange børn drejer det sig potentielt om i kommunen?
 • Formuler mål for forebyggelsesindsatsen
 • Udarbejd formulering til kommunens sundheds-, børne- eller integrationspolitik
 • Udarbejd budget for indsatsen
 • Husk at kommunens forvaltninger kan levere relevante analyser
 • Fremsæt forslaget i det relevante udvalg eller i kommunalbestyrelsen, husk at det kan blive nedstemt, ignoreret eller udeladt mange gange i processen. Sørg for at bringe det op og få det tilføjet igen og igen (I Ballerup tog det Venstre fire år at overbevise resten af kommunalbestyrelsen, men med vedholdenhed lykkedes det.)
 • Inviter en relevant kreds af praktiske medarbejdere til at udarbejde den konkrete handlingsplan for forebyggelsesarbejdet, så der bliver taget konkret ejerskab
 • Uddan relevante faggrupper grundigt, så de er påklædt til opgaven
 • Husk i hele processen, at omskæring er et følsomt emne, og at nogle befolkningsgrupper og familier kan opleve forebyggelsesindsatsen som meget indgribende

Ballerup som foregangskommune

Sådan gik det til, da Ballerup Kommune lavede Danmarkshistorie og vedtog en sundhedspolitik, der inkluderer forebyggelse af omskæring af raske børn.

>>Ballerup Kommune vil gøre en indsats for at informere nuværende og kommende forældre om de risici, der kan være ved omskæring samt, med udgangspunkt i princippet om “barnets ret til egen krop” opfordre til, at religiøst eller kulturelt begrundet omskæring eller anden kønskirurgi, som ikke er helbredsmæssigt begrundet, udsættes til barnet selv kan tage stilling hertil.<<
(Artiklen fortsættes under videoen.)

I forbindelse med kommunalvalget 2017 kom kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre Jacob Wøhler Jørgensen og Intact Denmark i kontakt med hinanden. Jacob havde en ide om, at Ballerup kommune måtte kunne gøre noget for at forebygge omskæring af raske børn, og Lena Nyhus fra Intact Denmark havde tanker om, hvordan det konkret kunne gribes an. Jacob fik et møde i stand med Venstres gruppe. Ideen blev vel modtaget af gruppen med formand Kåre Harder Olesen i spidsen og derfra gik det slag i slag, for Kåre var også næstformand i kommunens social- og sundhedsudvalg.

Fire år senere blev den nye sundhedspolitik vedtaget med en lang række tiltrængte opjusteringer og selvfølgelig den nye tekst om forebyggelse af omskæring. Det var en træt men glad gruppe Venstrefolk, der fejrede vedtagelsen, for det har været en sej kamp at nå i mål. (Læs mere under billedet)

Venstres gruppe i Ballerup fejrer, at Ballerup er blevet den første kommune i Danmark, der har indskrevet en kommunal indsats mod omskæring af raske børn i sundhedspolitikken.

Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen i midten, flankeret af V-kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Wøhler Jørgensen (til højre i billedet), og Venstres kommende gruppeformand pr. 1. januar 2022, Mikael Wandel.
Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen i midten, flankeret af V-kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Wøhler Jørgensen (til højre i billedet), og Venstres kommende gruppeformand pr. 1. januar 2022, Mikael Wandel.

Venstres gruppe har mødt megen modstand i de forløbne fire år. Omskæringsteksten blev ignoreret gentagne gange og siden nedstemt, men vedholdenhed fra Venstre fik den omsider ind i teksten, trods den tidligere modstand. Til slut blev sundhedspolitikken med formuleringen om omskæring vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. Kun ét medlem stemte imod.

Nu er det op til Jacob Wøhler Jørgensen og Mikael Wandel i samarbejde med resten af kommunalbestyrelsen på tværs af partier at sikre at den nyvedtagne sundhedpolitik forankres i kommunens hverdag, så den får praktisk betydning for borgerne i Ballerup kommune.

Vedtagelse af sundhedspolitik om omskæring og anden kønskirurgi i Ballerup – sådan var processen

Møder i Social- og Sundhedsudvalget (Klik for udfoldning)

Møde i Social- og Sundhedsudvalget 6. april 2021 – se dagsorden
Møde i Social- og Sundhedsudvalget 1. juni 2021 – se dagsorden

Møder i kommunalbestyrelsen (Klik for udfoldning)

Kommunalbestyrelsesmøde 29. november 2021 – se dagsorden
Kommunalbestyrelsesmøde 29. november 2021 – se debatten

Medieomtale (Klik for udfoldning)

Sundhedspersonale skal vejlede i omskæring – læs artiklen

Indklaget for Folketingets Ombudsmand (Klik for udfoldning)

Efter nyheden om Ballerup Kommunes nyvedtagne sundhedspolitik spredte sig, valgte Mikael Hertig at henvende sig til Folketingets Ombudsmand, idet han hævdede, at kommunen handlede i strid med kommunalfuldmagten. Læs Hertigs indvendinger her

Intact Denmark har indgivet kommentar til Folketingets Ombudsmand i denne anledning. Den kan læses nedenfor.

Mikael Hertigs påstand om, at Ballerup Kommune skulle have overskredet kommunalfuldmagten ved at inddrage omskæringsforebyggelse i kommunens sundhedspolitik blev af Folketingets Ombudsmand overdraget til Ankestyrelsen, der afslog at rejse sag i spørgsmålet d. 7. februar 2022.


Kontakt Intact Denmark for hjælp til omskæringsforebyggelse

Intact Denmark bistår gerne med rådgivning om omskæringsforebyggelse, uanset om du er på det helt spæde idéplan, eller om processen er sat i gang. Kontakt os nu, så ser vi på mulighederne.