fbpx

Notat om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

I forbindelse med behandlingen af Intact Denmarks borgerforslag om indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn krævede folketinget, at der blev udarbejdet et nyt notat om omskæring af raske drenge som erstatning for det fejlbehæftede og mangelfulde notat udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2013.

Det opdaterede notat skal danne grundlag for folketingets behandling af borgerforslaget. Styrelsen for patientsikkerhed har på Sundhedsministeriets foranledning udeladt stillingtagen til etiske problemstillinger relateret til omskæringer af raske børn. Notatet kan læses her.

Intact Denmarks parallelnotat om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

Ikke-terapeutisk omskæring af drenge - Parallelnotat skrevet af Intact Denmark

Notatet var en markant forbedring af Sundhedsstyrelsens notat om omskæring af drenge fra 2013, men indeholder dog fortsat en række væsentlige fejlkonklusioner og udeladelser, hvilket har ført til omfattende kritik.

Denne kritik er kulmineret i at alle 6 faglige selskaber og organisationer har valgt at forlade arbejdet med udarbejdelse af ny vejledning om omskæring af drenge, der er nu kun styrelsen selv og repræsentanter for omskæringsklinikkerne tilbage. Vejledningen skulle udarbejdes som opfølgning på styrelsens notat. De faglige selskaber, der har trukket sig af hhv. faglige og etiske årsager repræsenter følgende faggrupper: anæstesilæger, sundhedsplejersker, jordemødre, kirurger, urologer og børnelæger.

I lyset af denne udvikling har Intact Denmark udarbejdet et parallelnotat, der adresserer de fejl og mangler, der er i Styrelsen for patientsikkerheds notat om ikke-terapeutisk drengeomskæring. I notatet gennemgås også hvorvidt de spørgsmål, som Folketinget har ønsket besvaret i forbindelse med forespørgselsdebatten om omskæring og førstebehandlingen af Intact Denmarks borgerforslag (begge 2018), rent faktisk er blevet besvaret korrekt og fyldestgørende.

Notatet er tænkt som et aktivt redskab til den, der hurtigt ønsker at sætte sig grundigt ind i både etiske og sundhedsfaglige argumenter relateret til debatten om omskæring af raske drengebørn.

Nøgleproblemer

  • Styrelsen har kun perifert redegjort for forhudens funktioner og følsomhed.
  • Styrelsen ignorerer lægefaglige anbefalinger af, at omskæring altid bør finde sted i generel anæstesi (såkaldt fuld narkose) og at det ikke bør finde sted før to års alderen. 
  • Styrelsen ignorerer sundhedsfaglige organisationers etiske anbefalinger om, at omskæring af raske personer kun bør finde sted efter det fyldte 18. år.
  • Styrelsen opgør antallet at årlige omskæringer af raske drengebørn på en måde, der må anses som betydeligt misledende. Styrelsen antager, at der omskæres ca. 2.000 raske drengebørn om året. Det reelle tal er formentlig 3.000 eller flere. Kun ca. 850 registreres om året.
  • Styrelsen misrepræsenterer risici for komplikationer forbundet med omskæring af raske drengebørn. Der er flere risici forbundet med at omskære raske børn end voksne.

En version 3 af parallelnotatet er udgivet i november 2020 forud for Folketingets førstebehandling af borgerforslaget fra Intact Denmark og andre borgere. Den nye version inkorporerer yderligere spørgsmål fra Folketingets udvalg med svar fra flere ministre.

Baggrund for Styrelsen for patientsikkerheds nye notat om omskæring

Sundhedsministeriet gav Styrelsen for patientsikkerhed til opgave at udarbejde det nye opdaterede notat i foråret 2018. Oprindeligt lovede ministeren folketinget, at notatet ville være færdigt i november 2018. Det blev det langt fra.

I januar 2020 sendte styrelsen et udkast til notatet i høring hos udvalgte interessenter. Notatet var 65 sider langt med 53 siders bilag. Som ventet konkluderede styrelsen, at det er uproblematisk at fortage forhudsamputation på raske drenge.

Konklusionen var bl.a. foretaget på mindre end 5 linjers analyse forhudens anatomi og funktioner. 5 linjer.

Det endelige notat blev udgivet i februar 2020 med få forbedringer. Bl.a. blev titlen ændret Notat omskæring på rituel indikation til Notat om ikke-terapeutisk omskæring. En række fejl og mangler bestod. Notatet førte til en beslutning om at udarbejde ny vejledning ikke-terapeutisk omskæring af drenge, men alle inviterede sundhedsfaglige selskaber har forladt Styrelsen for patientsikkerheds arbejdsgruppe. Der er nu alene styrelsen selv og repræsentanter for de udførende omskæringsklinikker tilbage i gruppen.

Læs også:

Patientstyrelsens notat om omskæring af drenge 2013
Vejledning om omskæring af drenge 2014