nyt notat om omskæring af drenge

I forbindelse med behandlingen af Intact Denmarks borgerforslag om indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn krævede folketinget, at der blev udarbejdet et nyt notat om omskæring af raske drenge som erstatning for det fejlbehæftede og mangelfulde notat udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i 2013.

Det opdaterede notat skal danne grundlag for folketingets behandling af borgerforslaget. Sundhedsministeriet har understreget, at notatet ikke kommer til at rumme stillingtagen til etiske problemstillinger relateret til omskæringer af raske børn.

(Opdateres løbende)

Baggrund for Styrelsen for patientsikkerheds nye notat om omskæring

Sundhedsministeriet gav Styrelsen for patientsikkerhed til opgave at udarbejde det nye opdaterede notat i foråret 2018. Oprindeligt lovede ministeren folketinget, at notatet ville være færdigt i november 2018. Det blev det langt fra.

I januar 2020 sendte styrelsen et udkast til notatet i høring hos udvalgte interessenter. Notatet var 65 sider langt med 53 siders bilag. Som ventet konkluderede styrelsen, at det er uproblematisk at fortage forhudsamputation på raske drenge.

Konklusionen var bl.a. foretaget på mindre end 5 linjers analyse forhudens anatomi og funktioner. 5 linjer!

Nu er det endelige notat kommet. Der er meget at kritisere, men titlen er forbedret i sammenligning med høringsudkastet.

Notat om ikke-terapeutisk omskæring af drenge
februar 2020
omskæring af drenge på ikke-medicinsk indikation
Høringsudkast december 2019

Læs Intact Denmarks høringssvar til notat om omskæring af drenge

Intact Denmark har naturligvis gennemgået styrelsens høringsnotat og udarbejdet er grundigt høringssvar, der inkluderer alle de spørgsmål fra folketinget, som styrelsen burde have beskæftiget sig med, men undlod at inkludere notatet.

Vi gennemgår hurtigst muligt det endelige notat og offentliggør et skyggenotat til brug for offentligheden, folketinget og medierne.

Læs også:

Patientstyrelsens notat om omskæring af drenge 2013
Vejledning om omskæring af drenge 2014