Hurtige svar på tiltale til Radikal Ungdom

Dagbladet Information bragte den 2. januar 2015 et længere indlæg af tre medlemmer af Radikal Ungdom, Kristian Brandrup, Adnan al-Adhami og Jeppe Rohde Fransson. I indlægget forsvarer de unge radikale under overskriften omskæringsdebat mangler validitet forældres ret til at omskære deres drenge. Samtidig anklager de tilhængere af en aldersgrænse for drengeomskæring for, at vores argumenter mangler validitet.

Radikal Ungdom har endnu ikke meldt officielt ud, hvad de mener om indførelsen af en aldersgrænse for omskæring af drenge.

Indlægget blev hurtig modsagt på Facebook og fulgt op af flere indlæg i Information fra medlemmer af Intact Denmark.

Omskæring er irreversibel (bragt i Information den 3. januar 2015)
Mikael Aktor, medlem af bestyrelsen i Intact Denmark

I et læserbrev den 2. januar anklager Kristian Brandrup, Adnan al-Adhami og Jeppe Rohde Fransson os, der forsvarer drenges ret til selv at bestemme om de vil omskæres, for, at vores argumentation mangler validitet. Men deres egen argumentation er et udmærket eksempel på den glidebaneretorik, der dominerer modstanden mod, at drenge gives denne ret.

Glidebanen består i at skøjte hen over indlysende forskelle og lade, som om de ikke eksisterer. Drengeomskæring er en irreversibel bortoperation af funktionelt væv fra kroppen, hvilket indebærer et fysiologisk funktionstab. Og det bliver gjort helt uden medicinsk grund. Korrektion af flyveører og hareskår, som i læserbrevet bliver sammenlignet med omskæring, indebærer intet funktionstab. Dåb og konfirmation, der også nævnes som traditioner på linje med omskæring, er ikke kropslige indgreb og er ikke irreversible.

Debatten om drengeomskæring er nødvendig, fordi operationen har konsekvenser for drengene resten af livet. Men debatten skal bæres af viden og realisme, ikke af retoriske manipulationer.

Hold snittene fra forhuden (bragt i Information den 7. januar 2015)
Camilla Søe, medlem af Intact Denmark

I et læserbev den 2. januar skriver Adnan Al-Adhami og Jeppe Rohde, at omskæringsmodstandere mangler validitet i deres argumenter. Først og fremmest er det en fejl, at tilhængere af en aldersgrænse også er omskæringsmodstandere – vi mener, at voksne mennesker må gøre med deres kønsorganer, hvad de lyster, men at man skal holde snitterne og snittet fra børnene.

Der argumenteres med, at der næsten ingen risici er forbundet ved omskæring. Men vi kan forhåbentlig blive enige om, at den risiko ville være reduceret til nul procent, hvis man holdt skalpellen for sig selv, ikke? Ingen påstår, at man er en dårlig forælder, hvis man ønsker sit barn omskåret. Tværtimod er det i kærlighed til barnet og med ønske om for evigt at skabe en pagt mellem Gud og barn, at man ofrer en del af barnet allerede på barnets ottende dag.

At afspore debatten til et spørgsmål om minoriteter er også helt forfejlet. I Danmark må man gerne have lov til at sætte spørgsmålstegn ved traditioner – også selv om de er jødiske og muslimske. Og argumenterne om flyveører og hareskår bør forblive ukommenteret, for det kan aldrig sammenlignes med rituel omskæring.

Afslutningsvis henledes debatten fra de to herrer på en bekymring om de såkaldte køkkenbordsomskæringer. Lad mig her understrege, at retssamfundets fornemmeste opgave er at beskytte de individer, der ikke kan beskytte sig selv. Og det er lige nøjagtigt, hvad de er – individer med ret til egen intakt krop.

Omskæring er ingen bagatel (ikke bragt)
Thomas Bjørnestad Platz, medlem af Radikale og medlem af Intact Denmark

Den 2. januar bagatelliserer de tre unge radikale, Kristian Brandrup, Adnan al-Adhami og Jeppe Rohde Fransson, drengeomskæring, og kommer samtidig med en usaglig kritik af alle, der af hensyn til barnets tarv ønsker en aldersgrænse for omskæring af drenge.

De tre medlemmer af Radikal Ungdom burde genlæse deres eget principprogram, der indledes med: “Radikal Ungdoms politik hviler på et humanistisk grundlag; respekten for det enkelte menneske som et unikt individ er udgangspunktet.” Disse sympatiske ord bør også tages alvorligt, når det gælder ikke-terapeutisk drengeomskæring, der er et kirurgisk indgreb, der fjerner hele eller dele af penissens raske og funktionelle forhud, og som ikke kan omgøres senere i livet.

Det Radikal Ungdom, jeg var en del af for 15 år siden, ville vælge barnet tarv over misforståede hensyn til forældrenes kultur og religion. Omskæring handler nemlig ikke om religionsfrihed eller kulturrelativisme, men om det enkelte menneskes ret til en intakt krop.