WWDOGA 2020

Torsdag d.7. maj var det WWDOGAWorldWide Day of Genital Autonomy.

Det var det, fordi d.7. maj 2012 var dagen, hvor landsretten i Köln nåede frem til den epokegørende afgørelse, at rituel drengeomskæring er en form for legemsbeskadigelse af børn og derfor i strid med tysk lov. Ingen kunne sætte en finger på afgørelsen, og den eneste mulighed for fremadrettet at tilgodese forældre, der ønsker at få deres drengebørn omskåret, var indførelsen af en særlov, der sætter religion over den almindelige retspraksis, hvilket blev en realitet i december samme år.

I Danmark er situationen til dels den samme, bort set fra at muligheden for at gennemføre en rituel omskæring ikke har grundlag i en egentlig lov, men kun i en såkaldt vejledning. Med den tilsidesættes de almindeligt gældende principper, for hvad voksne må gøre med børns krop, og religion og særlige kulturelle traditioner sættes over den generelle retsopfattelse, som er, at man ikke må udøve fysisk skade på andres krop, og da slet ikke på børns.

Hvor man de tidligere år har markeret dagen med demonstrationer og taler, bl.a. foran landsretten i Köln, er taler af personer verden over i år optaget på video hjemmefra og lagt online.

Se og hør taler af repreæsentanter fra en lang række organisationer, bl.a. Terre des Femmes, Jews Against Circumcision, Kahal (Israel), 100% Mensch (den tyske LGBT-organisation) og selvfølgelig Intact Denmark.

Fordi: Man skærer da ikke i raske børn!