Læs Mohammed Hassan historie

Mohammed Hassan er dansk medicinstuderende med somalisk baggrund. Han blander sig ind i mellem i samfundsdebatten. Altid med spændende og tankevækkende indlæg. Her til aften skrev han nedenstående på Facebook. Det satte gang i en livlig debat.

Jeg er blevet spurgt om min holdning til omskæring af drenge. Den er meget klar. Jeg er imod.

Det er fra et lægeligt synspunkt ikke forsvarligt at udføre unødvendige operative indgreb på individ der ikke samtykker, taget de betydelige risici, der er forbundet med herom taget i betragtning. Blandt disse kan nævnes; infektioner – nogle endda alvorlige, manglende heling og øget risiko for seksuel dysfunktion grundet nedsat følsomhed i penis.

Min væsentligste anke er centreret omkring det, at det er umyndige individer der er tale om. Det er en menneskeretslig problemstilling. Det informerede samtykke og individets ubetingede autonomi i forhold til egen krop, er det største fremskridt i medicinsk etik nogensinde.

Før det, kunne læger og andre forskere udføre videnskabelig forsøg på folk uden at oplyse dem om det. Det er set før – selv i nyere historie. Der er mange grelle eksempler. Der skal vi ikke hen igen.

Derfor er det svært for en sundhedsperson med viden om de etiske fremskridt vi har nået, at forsvare operative indgreb, der hviler på et religiøst behov fremfor et medicinsk. Såfremt et individ er myndigt og samtykker om en rituel omskæring, så har jeg ingen kvaler.

Debatten er nødvendig.

Kvindelig omskæring anses for at være babarisk – men hvad er rationalet bag drengeomskæring andet end tradition? Har de ikke også ret til en hel krop. Igen, det er menneskeretlig spørgsmål. Tænk over det.

 

Interesseret og ønsker du mere info?: Se www.facebook.com/intactdenmark

Bliv medlem af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 om året