Læs Ayhan Al Kole historie


Ayhan Al Kole om sig selv: Jeg er læge, medlem af LAU og LA, selv omskåret og indtil for ca 6 mdr selv tilhænger af omskæring af drenge, men at jeg er blevet klogere.

Al Kole delte i går nedenstående indlæg på sin Facebook-profil. Intact Denmark har fået lov til at bringe det i sin fulde længde:

Den kommende formand for Det Etiske Råd, pædiater og professor Gorm Greisen, har i et interview med Kr. Dagblad d. 19/2-2016 (og igen i går) givet udtryk for, at rituel omskæring af drengebørn er både etisk og sundhedsfagligt forsvarligt. Sådan skriver børnelæge, Morten Staberg. http://www.kristeligt-dagblad.dk/…/ny-formand-det-etiske-ra…

Det bringer mig til at skrive følgende:

Kære Sundhedsminister og Minister for Børn og ligestilling, Kære forældre

Har Folketinget berøringsangst for penis?

Selvfølgelig skal hverken lille jødiske Yenothan på 7 dage, muslimske Adam på 4 år eller amerikanske John på 13 år lemlæstes mellem benene, blot på baggrund af forældrenes begær om (en uetisk) rituel handling: omskæring. Byt navnene ud med Ashnah, Fatima og Jennifer og fanden bryder løs; for når vi taler om omskæring af piger, er vi hel klar i genmælet om forbud. Men hvorfor forskelsbehandler vi? Hvorfor accepterer vi som samfund, at hankønnet (formentlig mod sin vilje) skal fratages kropsdele, når samfundets love samtidig dikterer, at det ikke skal være gældende for hunkønnet?

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

Værner vi lige meget om drenge og piger? Værner vi i Danmark om individets ret til selvbestemmelse, beskyttelse og frihed? Værner vi om Børnerettighederne? Der er i Danmark en lemfældig tilgang til bestemmelsen i Børnekonventionen, som vi tiltrådte i 1991. Artikel 24,3 i konventionen kræver afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed. I øvrigt er det et direkte brud på konventionens artikel 2, der præciserer, at konventionens rettigheder gælder for ” alle børn uanset køn, race, etnicitet, religion (…)”.

I Danmark kan det jf. straffelovens § 245a medføre fængsling optil 6 år at omskære piger. Alt i mens fester jøderne og muslimerne med hhv. B’rit Milah og Sünnet over seks-syv kvadratcentimenter drengeforhud efter skalpelens skarpe sving. Hvad amerikanerne fejrer er jeg ikke helt bekendt med. Måske fejrer de begivenheden med en skål cornflakes for at fejre John Harvey Kellogg; Manden, der udover at være opfinder af cornflakes var talsperson for omskæring for at forhindre masturbation.

Syrienskriger Joanna Palani om omskæring

Hverken ritualers alder eller magiske lignelser legitimerer handlingen. Børn skal ikke skæres i, medmindre det er lægefagligt begrundet. Jeg forstår, at det er en pligt for jøderne at blive omskåret, da sensationen skaber en evig pagt mellem Gud og mennesket, hvorfor man ofrer barnets forhud inden barnets ottende dag: ”Alle mænd og drenge iblandt jer skal omskæres. Det skal være tegnet på, at I vil holde pagten […] Enhver, som ikke bliver omskåret, skal udelukkes fra folket, for han har brudt min pagt.«” (1. Mosebog, 17, 11-14). Man udlever sine religiøse fænomener gennem sine drengebørns forhud. Det er besynderligt, da disse børn ikke senere har en pagt med krav om, at de på magisk vis får en ny forhud. Sandelig siger jeg jer, pagten beordrer, at de som ikke lader sig bortkaste 6-7 kvadratcentimeter, bortvises fra folket. Den lader vi lige stå! Islam dikterer ikke omskæring som en pagt, men det er den almene opfattelse fra de lærde, at det er obligatorisk (wajib) for mænd at blive omskåret, da det er beskrevet i Profeten Muhammeds sædvaner (Sunnah).

Det er hverken krænkelse af den jødiske, islamiske eller amerikanske kultur, der skal diskuteres. Det er børnerettighederne! Lige børnerettigheder for han- og hunkønnet. Religionsfriheden, mindretalsbeskyttelsen, den personlig identitet og historien krænkes ikke af, at barnet en dag bliver myndig og selv varetager handlinger over egen krop og integritet. Børn har også religionsfrihed ifølge FN’s Børnekonvention 14 .

Den myndige unge mand kan lade sig omskære og endda lade sig pierce. At være modstander af børneomskæring må ikke sidestilles med modstander af omskæring af mænd. Med en nysleben og spids skalpel vil jeg skære det ud i pap: jeg er ikke imod omskæring, men omskæring af børn. Som retssamfund er vores fornemmeste opgave beskyttelse af rettighederne, særligt af individer, der ikke kan formå selvbeskyttelse. Vi er nødt til at fokusere og konkretisere debatten fordi drengene også har ret til intakt krop. Med nuværende lovgivning krænker vi drengenes integritet og rettigheder. Når grise og hunde skånes mod unødvendig lemlæstelse, er det helt naturligt, at drengene også skånes.

Kære mor, hvad har min forhud gjort dig?

Vi mister ofte fokus i debatten og bliver organkonfuse; vi glemmer at skelne mellem stritøre, læbeganespalte, næseskillevægsabnormalier og penis. Såfremt, der er patologiske anatomiske varianter vil der formentlig være kirurgisk/medicinsk indikation for et indgreb. På samme vis kan omskæring af drengebørnene være indiceret ved forhudsproblemer og tilbagevendende urinvejsbetændelser, sidstnævnte pga. risiko for arvvævsdannelse i nyrerne med risiko for permanent nyreskade.

Ikke-terapeutiske forhudslemlæstelser er uetisk, amoralsk og bør selvsagt omfattes af Børnerettighederne. Det er en eklatant fejlslutning at sidestille raskt funktionelt væv med de ovenfornævnte abnormaliteter. Lov mig blot, at skåne den raske, slatne og rynkede forhud på den lille purks reje, den gør ingen fortræd.

I forsøget på at afspore debatten ang. børnerettigheder, står resistente bødler tilbage med ”Retfærdighedskortet”, ”Kontrol-kortet”, ”Sundhedskortet” og ”Renhedskortet”, efterfulgt at disse flade sætninger:

 1. ”Jamen forældre gør så meget andet, der også påvirker deres børn. De vælger skole, fritidsaktiviteter og madvaner. De døber, konfirmerer …”
 2. ”Hvis der bliver forbud, så kan det ikke kontrolleres og børnene bliver de store taber”
 3. ”Det er renere at være omskåret end ikke at være det!”
 4. ”Det forebygger sygdom og det er ikke skadeligt. Det er faktisk sundt!”

Stopkortet må straks kastet på bordet… Hvem har jokeren i baghånden?

 1. For det for første, kære slagtere, legitimerer forældrenes i forvejen præg af børnene ikke en omskæring. Jeg erkender, at forældre er børnenes vejviser, men de behøver ikke at agere bødler med bortadoption af raskt og funktionelt væv. At rette op på læbeganespalte indebærer – modsat omskæring – ikke et funktionstab. Tværtimod kan barnet f.eks. opnå en sufficient synkefunktion og en mindre nasal tale. Hvilken funktionel gevinst får drengen efter skalpelens sving over forhuden? Jeg har betragtet min egen krop gentagne gange, jeg finder hverken fordele eller ulemper. Men hør nu, præg og irreversible handlinger er ikke og skal aldrig sammenlignes. Forælderenes manipulation med retningen af børnenes liv kan senere rettes af børnene selv, manipulation med fratagelse af kropsdele kan ikke.
 2. For det andet, kære moralprædikener, foregår en del af aktiviteten i forvejen i skjul. Tallene fra Sundhedsstyrelsen harmonerer ikke med antallet af reelle omskæringer. Jeg har ikke ladet mig inspirere af Regeringens flagtælling, hvorfor jeg vil skåne mig selv og de danske mænd i penistælling Man kan overveje om en håndhævelse af Børnerettigheder i DK vil initiere en bevægelse til at bryde traditionerne. Jeg køber ikke argumentet med, at det intet hjælper, da handlinger fortsat vil blive udført i det skjule. Folk stjæler, begår drab og omsorgssvigt, men vores retssamfund har klart defineret rammerne. Det skal selvfølgelig og særligt gælde de, som ikke kan forvare dem selv: børnene! Forældrenes brug af drengenes krop til kultureltilfredsstillelse er uetisk og må ophøre. Lad Yenothan, Adam og John varetage deres valg på et oplyst og informeret grundlag – som ved et hvert andet indgreb. Spørgsmålet er midlertidig, hvad vi stiller op med folk med dobbeltstatsborgerskab: skal forældrene straffes, hvis de tager deres søn med til Israel eller Tyrkiet for at blive omskåret? Lovene efterlader ingen spekulationer, når det gælder omskæring af piger. Er Folketinget penis-berøringsangste? Vi må stille os selv spørgsmålet: Hvad er de for et samfund, vi ønsker? Et samfund baseret på rituelle handlinger eller et samfund, hvor borgere foretager selvstændige valg og handlinger uafhængig af traditioner, myter, heroiske forestillinger og religiøse sensationer?
 3. For det tredje, kære rengøringsfreak, hvordan definerer og afgøre man renheden på en slatten penis? Lær jeres drenge almen hygiejne, lær dem at trække forhuden tilbage så det bliver muligt for dem at skylle penishovedet i lunkent vand. Teorien om, at omskårne drenge/mænd er renere end ikke-omskårne er ret kontroversiel. Vil det sige, at omskårne mænd vasker sig mindre, fordi de pr. natur ikke behøver det? Er de i så fald renere? Er halvdelen af verdens mænd urene, fordi de ikke er omskårne? Hygiejneteorien er ret spinkel. Lær jeres drenge at vaske deres vedhæng, så lover jeg jer, at de forbliver rene.
 4. For det fjerde, kære sundhedseksperter, er der gennemgående flygtige argumenter og ”bevisførelse” i de (pseudo-)videnskabelige artikler. Der eksploreres ofte i urinvejsinfektioner, peniskræft, HPV, HIV, AIDS, Herpes, kondylomer, smerter, blødning, sensibiliteten, orgasmer etc. Selvfølgelig er der sundhedsmæssige fordele i at omskære drenge, men vi glemmer at få præsenteret hele sandheden :
  – 100 drenge skal omskæres for at forebygge ét tilfælde af UVI. Fik jeg nævnt, at ca. 0,5-1% af forhudsintakte drenge får UVI i deres første 1-2 leveår? Og at det oftest kan behandles med antibiotika over nogle dage? Og, at der er 5% risiko for komplikationer ved omskæring?
  – Den absolutte risiko for HIV reduceres med ca. 1,31% blandt heteroseksuelle afrikanske mænd (ikke kvinder) i områder med tårnhøj HIV-forekomst. Man kan overveje validiteten og styrken af tallet, når andre studier mig bekendt ikke har kunnet genvise tallene. Seksuelt overført hivsmitte i Vesten er i særlig grad et problem for homoseksuelle mænd.
  – Peniskræft er sjældent forekommende med ca. 50 tilfælde årligt i DK. Man skal formentlig omskære 300.000 for at forebygge ét tilfælde. Du må selv løse regnestykket for, hvor mange, der skal snittes i for at bringe tallet til 0. Hint: så mange mænd, der ikke i DK. Kunne man evt. overveje HPV-vaccine af drenge for at forebygge peniscancer?
  – Nedsat følsomhed og færre orgasmer? Studierne peger i forskellige retninger, men kan vi ikke blive om, at der med forhorning af penishovedet sker en reduktion af følsomheden.

Jeg tror naivt på, at kærlige forældre omskærer deres børn med gode intentioner og uden mål om at give børnene dårligere sundhed og komplikationer. Kære forældre, hold nu hænderne i lommen og skån drengebørnene for rituel amputation. Lad dem – når de er myndige – foretage et valg på et informeret og oplyst grundlag. Lad os sammen håndhæve børnenes rettigheder.

Dine børn har ret til frihed.

Donér til Intact Denmarks arbejde for børns ret til egen krop