Læs Abir Al-Kalemji historie


Abir Al-kalemji er helt på linje med den med Radikale Venstre Landsmøde resolution fra 2013: Der er ingen grund til, at drenge ikke skal beskyttes på lige fod med piger. Det vil også bringe Danmark på linie med FN’s børnekonvention, som Danmark ratificerede i 1991. Her hedder det i artikel 19, at staten har ”forpligtelse til at beskytte barnet mod alle former for mishandling, begået af forældre eller andre”, og i artikel 24, at staten har forpligtelse ”til at arbejde for afskaffelse af traditionelle skikke, der kan skade barnets sundhed.” (den kan læses her).

Når så gennemgribende en handling som drengeomskæring foretages på basis af en (religiøs) holdning, bør den person, som udsættes for indgrebet, være enig i den pågældende praksis. Det kan vedkommende ikke være som barn.

Det centrale i denne sag er således barnets ret til at bestemme over egen krop.

Jeg støtter derfor op om at give drengen muligheden for valg eller fravalg af indgrebet ved myndighedsalderen.

Du kan æse meget mere om Abir Al-kalemji på hendes politikerprofil på Facebook; Abir Al-kalemji