Skærmbillede 2014-02-17 kl. 12.04.26

De nordiske børneombudsmænd afholdt d. 30. september 2013 et møde med en deltagelse af en række fremtrædende læger og forskere. De gennemdrøftede problematikken vedr. børneomskæring og forfattede følgende erklæring:

Omskæring: Lad drengene selv bestemme

Fælles udtalelse fra de nordiske børneombud og børnemedicinske eksperter.

Omskæring uden medicinsk indikation på et menneske, der ikke er i stand til at give sit samtykke, er en overtrædelse af grundlæggende medicinske og etiske principper, fordi indgrebet er irreversibelt, smertefuldt og kan medføre alvorlige komplikationer. Der er ingen sundhedsmæssige grunde til at omskære drenge i de nordiske lande. Forhold, som hos voksne mænd kan tale for omskæring, har ingen relevans for små børn i Norden. Drengene kan selv tage stilling til indgrebet, når de bliver i stand til at give deres samtykke.

Som børneombud og medicinske eksperter mener vi, at omskæring af drengebørn er i strid med FNs Børnekonventions Artikel 12 om børns ret til at sige deres mening i forhold, der vedrører dem og Artikel 24 stk. 3, som siger, at børn skal beskyttes mod traditionsbundne ritualer, som kan være skadelige for deres helbred. FNs Menneskerettighedsråd har i 2013 opfordret alle lande til at afskaffe indgreb, som kompromitterer børns integritet og værdighed, og som er skadelige for piger og drenges helbred. Vi ser det som grundlæggende, at forældrerettigheder i denne sammenhæng ikke sættes foran børns ret til kropslig integritet. Barnets bedste skal altid komme i første række, selv om det kan indskrænke voksnes ret til at udøve deres religiøse eller traditionsbundne ritualer.

De nordiske børneombud og børnemedicinske eksperter ønsker derfor at arbejde for, at omskæring kun udføres, hvis en dreng, som har nået den alder og modenhed, som er nødvendig for at forstå medicinsk information, vælger at give sit samtykke til indgrebet. Vi ønsker en respektfuld dialog mellem alle berørte parter om, hvordan vi bedst kan sikre drenge fuld indflydelse i spørgsmålet om omskæring. Vi opfordrer også vores regeringer til at oplyse om børns rettigheder og de sundhedsmæssige risici og konsekvenser ved indgrebet. Vi beder de nordiske regeringer om at tage de initiativer, der er nødvendige for at sikre, at drenge selv kan bestemme, om de vil omskæres.

Oslo d. 30. september 2013

Underskrevet af:

Per Larsen
Formand for Børnerådet

Anne Lindboe
Børneombud, Norge

Fredrik Malmberg
Børneombudsmand, Sverige

Maria Kaisa Aula
Børneombudsmand, Finland

Margret Maria Sigursdottir
Børneombudsmand, Island

Aaja Chemnitz Larsen
Børnetalsperson, Grønland

Trond Markestad
Professor, Formand af Rådet for Lægeetik, Norge

Kirsti Egge Haugstad
Norsk Barnesygeplejerskeforbund

Lise Jane Wang
Formand, Landsgruppen af Helsesøstre, Norge

Ingolfur Einarson
Formand, Pædiatrisk Selskab, Island

Hans Skari
Formand, Børnekirurgisk Forening, Norge

Jan Petter Odden
Formand, Norsk Barnelægeforening, Norge

Olle Söder
Professor, formand, Børnelægeforeningen, Sverige

Gunnar Gøthberg
Docent, Børnekirurgisk Forening, Sverige

Se hele dokumentet fra de nordiske ombudsmænd her.

Læs også Historisk udmelding fra de skandinaviske børneombudsmænd

Der er lukket for kommentarer.