Lægeforeningens politik vedrørende omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation

Omskæring bør ikke foretages uden informeret samtykke fra personen selv

Lægeforeningen mener, at omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, som får foretaget indgrebet. Omskæring af drenge bør således ikke foretages, før drengen har opnået myndighed til selvstændigt at tilvælge indgrebet.

Begrundelser for Lægeforeningens holdning

Ethvert kirurgisk indgreb indebærer en risiko for komplikationer, og derfor bør kirurgiske indgreb som udgangspunkt begrænses til situationer, hvor de med stor sandsynlighed vil være en sundhedsmæssig fordel for patienten. Lægeforeningen mener ikke, at det er dokumenteret, at omskæring indebærer en sundhedsmæssig fordel for drengebørn.
Omskæring indebærer smerte og ubehag for det barn, der bliver omskåret. Lægeforeningen mener, at lægelige indgreb, der indebærer smerte eller ubehag for umyndige personer,bør begrænses til situationer, hvor indgrebet er en klar sundhedsmæssig fordel for personen. Lægeforeningen mener ikke, at en sådan fordel er dokumenteret.
Omskæring af drengebørn er et kirurgisk indgreb, der permanent ændrer drengens anatomi. Med indgrebet reduceres barnets mulighed for at bestemme over sin egen krop samt for selv at påvirke sit kulturelle og religiøse tilhørsforhold. Lægeforeningen finder det derfor bedst i overensstemmelse med individets ret til selvbestemmelse, at beslutningen om omskæring overlades til personen, når denne har nået myndighedsalderen.

Eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation

Processen hen imod en eliminering af omskæring af drengebørn uden medicinsk indikation er kompleks og bør varetages i dialog med de befolkningsgrupper, for hvem drengeomskæring har en særlig religiøs eller kulturel betydning. Det vigtigste hensyn i overgangen hen imod eliminering af omskæring bør være de pågældende børns helbred, herunder minimering af uautoriserede indgreb.
1. december 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.