Jordemoderforeningens holdningspapir om omskæring af børn.


Omskæring af drengebørn

Igennem længere tid har der blandt Jordemoderforeningens medlemmer været en debat om omskæring af børn.

Med baggrund i udbredt opslutning om lovgivningen mod pigeomskæring for mere end et årti siden har debatten bredt sig til også at omfatte omskæring af drenge. På den baggrund har en større gruppe medlemmer bedt hovedbestyrelsen om en udtalelse og holdning  gående på omskæring af drenge.

Efter en længere proces med input fra medlemmerne og debat i hovedbestyrelsen har hovedbestyrelsen vedtaget nedenstående:

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse mener, at drenge, helt ligestillet med piger, har ret til ikke at blive underlagt kirurgiske indgreb, som ikke er medicinsk begrundet – og vi finder, at denne rettighed skal betyde frihed for indgreb. 

Vi er vidende om, at omskæring af drengebørn har kulturel betydning for flere befolkningsgrupper, og vi ønsker med vores udmelding udtrykkeligt ikke at signalere ligegyldighed over for denne betydning. 

Vi respekterer menneskers ret til at vælge selv at leve efter religiøse forskrifter – men vi appellerer til alle forældre om at undlade at udøve en irreversibel påvirkning på deres drengebarn/børn.

Vi opfordrer samtidig Sundhedsstyrelsen til at revidere notatet: Omskæring af drenge, 2013, hvoraf det fremgår, at SST ikke finder anledning til generelt at anbefale omskæring af drenge – men hvor styrelsen alligevel konkluderer, at det kan foretages under forudsætning af, at det udføres “korrekt og af kompetente læger”. 

Det finder Jordemoderforeningen ikke harmonerer med den almindeligt anerkendte betydning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger af kirurgiske indgreb i det danske sundhedsvæsen. 

På vegne af Jordemoderforeningens hovedbestyrelse,

Lillian Bondo og Ann-Birgitte Havelund
Formand og næstformand

Se opslaget på Jordemoderforeningens hjemmeside her