Fagligt selskab for sundhedsplejersker resolution om omskæringResolution vedrørende rituel omskæring af børn

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker besluttede på generalforsamling den 12.maj 2014, at udsende en resolution om sundhedsplejerskers faglige holdning til rituel omskæring i Danmark.

Danmark har i 1991 ratificeret konventionen om Barnets Rettigheder udarbejdet af De Forenede Nationers generalforsamling den 20. november 1989. I Børnekonventionens 1 artikel 12 fastslås det at: ”Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed”.

Ved dette forstår vi, at barnet er et selvstændigt individ, med særskilte behov og rettigheder. Barnet har ret til at sige sin mening i de forhold, der vedrører det. Derfor bør omskæring først finde sted, når barnet er gammelt nok til selv at tage stilling.

Artikel 24 pkt. 3 støtter udsagnet om barnets integritet yderlig: ”Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed”.FN’s Menneskerettighedsråd har i 2013 opfordret alle lande til at afskaffe indgreb som kompromitterer børns integritet og værdighed og er skadelige for piger og drenges sundhed.

International NGO Council on Violence Against Children 2, som er et rådgivende organ for FN, beskriver omskæring uden samtykke fra barnet som en grov krænkelse af den fysiske integritet og retten til beskyttelse mod vold.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker mener, at rituel omskæring (et indgreb uden medicinsk indikation), er ligestillet med et overgreb på barnet. Barnets oplevelse af at være et selvstændigt individ med retten til at bestemme over egen krop bliver negligeret af de nære voksne. Barnet oplever en unødvendig operation, som kan have sammenhæng med svære smerter. Indgrebet er irreversibelt og kan medføre problematikker af varig karakter.

Barnets bedste og barnets ret til kropslig integritet skal altid komme i første række, selv om dette kan indskrænke voksnes ønsker om at udøve traditionsbundne ritualer.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker vil derfor med støtte i Børnekonventionen fastholde, at barnets rettigheder, sundhed og trivsel skal være essensen i denne problematik, og at barnet aldersmæssigt skal være i stand til at tage et informeret valg før en rituel omskæring kan komme på tale. I Danmark er aldersgrænsen for informeret valg 15 år.

oktober 2014
1
Børnekonventionen (artikel 12 og 24):
2
International NGO Council on Violence Against Children:

Gem

Gem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.