Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har pr. 2. marts 2021 oplyst til at Intact Denmark, at de tilslutter sig Lægeforeningens politik vedr. ikke-terapeutisk omskæring og at DSAM ikke har synspunkter i spørgsmålet, der afviger fra Lægeforeningens.

Historik

I forbindelse med Sundhedstyrelsens høring vedrørende dets “Vejledning om omskæring af drenge” i 2013 indgav Dansk Selskab for Almen Medicin, der er en forening for ca. 2/3 af de aktive praktiserende læger (2.500) og ca. 500 yngre læger, et høringssvar. I den forbindelse offentliggjorde de følgende kommentar til høringen “Sundhedsstyrelsen har sendt  ‘Vejledning om omskæring af drenge’ i høring’. DSAM’s bestyrelse har drøftet høringsudkastet og er enige om, at der kun må udføres omskæring, når der foreligger medicinsk indikation. Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse.”

DSAM

Efterfølgende har DSAM skiftet bestyrelse og vedtaget nye regler for sprogbrug i organisationen. De har derfor fjernet pressemeddelelserne med termen “lemlæstelse” fra deres hjemmeside.

På bestyrelsesmøde 9. marts 2018 drøftede DSAM organisationens nuværende holdning til omskæring af raske drenge og besluttede at man fremover vil henvise til følgende formulering: ”Dansk Selskab for Almen Medicin, DSAM, mener som fagligt selskab, at omskæring kun skal udføres på medicinsk indikation”

Det fulde referat af DSAMs bestyrelsesmøde kan læses her eller DSAM bestyrelsesmøde den 9. marts 2018 – lemlæstelse (pdf)

I mellemtiden nåede DSAMs definition at blive kulturbærende. Den er nemlig blevet optaget i Den Danske Ordbog, der definerer begrebet lemlæstelse som det at tilføje alvorlige fysiske skader på en person; det at påføre kvæstelser og eksemplificerer med en omtale i Jyllands-Posten af netop pressemeddelelsen fra DSAM i 2014.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.