Dansk Kirurgisk Selskab har ved adskillige lejligheder erklæret sig imod ikke-terapeutisk omskæring af drengebørn, også kaldet medicinsk eller rituel omskæring. Selskabet har ydermere indskærpet overfor Styrelsen for patientsikkerhed, at omskæring alene bør udføres af kvalificerede kirurger.

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens høring vedr. Vejledning om drengeomskæring 2014 skrev Dansk Kirurgisk Selskab følgende:

“DKS er principielt modstander af kirurgiske indgreb på raske umyndige personer uden medicinsk indikation.”

Se alle høringssvarene på Intact Denmarks ISSUU.

Dansk Kirurgisk Selskab blev inviteret til at deltage i udarbejdelsen af ny Vejledning om ikke-terapeutisk omskæring af drenge 2020, men trak sig fra arbejdsgruppen af etiske og faglige årsager. Yderligere 5 læge- og sundhedsfaglige selskaber var inviteret til at deltage i udarbejdelsen af den nye vejledning med tilsvarende begrundelser, det drejer sig om Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Jordemoderforeningen, Dansk Pædiatrisk Selskab, Dansk Urologisk Selskab.