Kære Finn Schwarz, en aldersgrænse for omskæring ER legitim indenfor religionsfriheden

Den 15. februar i Kristeligt Dagblad påstod den tidligere formand for Det Jødiske Samfund i Danmark, Finn Schwarz, at det aktuelle borgerforslag for en 18 års mindstealder for omskæring af raske børn er uladsiggørligt, da der skulle være fuldstændig enighed blandt jurister og juridiske institutioner om, at en aldersgrænse strider med religionsfriheden. Denne påstand, om enighed mellem jurister og institutioner, er dog lodret forkert.

Læs resten “Kære Finn Schwarz, en aldersgrænse for omskæring ER legitim indenfor religionsfriheden”

Güray Baba, kasserer Intact Denmark

Når religionsfriheden omskæres bort

I min optik fortjener intet raskt barn – pige, dreng eller interkønnet – at blive udsat for kønskirurgi. Jeg ser ingen argumenter for at udsætte et raskt barn for en amputation, som barnet for evigt skal leve med. Derfor afviser jeg legitimiteten ved at omskære raske drenge. Alle former for pigeomskæringer er for længst forbudte, men jeg ærgrer mig over, at drenge og interkønnede ikke er juridisk beskyttet.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun 100 kr. pr. kalenderår

Læs resten “Når religionsfriheden omskæres bort”

Jødehad bør aldrig tolereres

Politiken har i den seneste tid haft fokus på jødehadet, der dukker op når emnet omskæring er på dagsordenen. En lille højlydt gruppe med anti-Semitiske overbevisninger kommenterer med de mest frastødende bemærkninger, hvor forældre, der uden ond hensigt omskærer deres sønner, bliver beskrevet som enten pædofile eller værdige Hitlers behandling. Nogle endda direkte personligt truet på livet.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

I Intact Denmark har vi altid fastholdt vores synspunkt for en aldersgrænse på 18 år for omskæring på den baggrund, at det forsvarer børnenes retsstilling. Vores fokus er på børnenes rettigheder og det fokus fastholder vi skarpt. Læs resten “Jødehad bør aldrig tolereres”

Globalisering, det internationale miljø og en dansk aldersgrænse for omskæring

HammerOmskæringsdebatten i Danmark har sat sindene i kog og skabt voldsomme debatter i alle “gamle” medier samt på sociale medier i årevis. Det er en debat, som er begyndt at vække international opmærksomhed på flere måder, især fordi folkestemningen i Danmark meget tydeligt viser, at 87% af alle danskere er for en aldersgrænse på 18 år.

Læs mere her Kristeligt Dagblad: International kritik af øget pres på retten til omskæring

I den årelange omskæringsdebat bliver der tøvet meget politisk for at handle og indføre et konkret forbud på trods af en hurtigt voksende enighed hos den danske befolkning om at få en aldersgrænse indført. Mange politiske argumenter imod alde Læs resten “Globalisering, det internationale miljø og en dansk aldersgrænse for omskæring”

9 ud af 10 danskere ønsker en aldersgrænse for omskæring

En ny rundspørge foretaget af Megafon for Politiken viser, at 87% af den danske befolkning ønsker, at vi får en aldersgrænse for omskæring af raske drengebørn. Fuldstændigt på linje med den aldersgrænse, som vi længe har haft for omskæring af piger.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

I Intact Denmark er vi selvfølgelig glade for undersøgelsens resultat, men vi er ikke overraskede. Langt de fleste danskere ønsker helt naturligt at beskytte det enkelte menneskes grundlæggende ret til egen kro Læs resten “9 ud af 10 danskere ønsker en aldersgrænse for omskæring”

Mænds religionsfrihed krænkes ved tvungen omskæring

Omskæringsdebat DRDe senste dage har DR fokuseret på omskæring fra religiøse grupperingers side og kigget på de politiske partiers holdning.

Religionsfriheden gælder for folk for dem selv og ikke mod andre. Drenge fortjener ikke at blive skåret i udfra en overbevisning, der ikke er deres egen.

LÆS MERE Omskæringsdebat blusser op igen: Religiøse personer og organisationer rygende uenige

Vi mener, at drenge skal beskyttes fra omskæringer, som hverken er baseret på drengens samtykke eller respekterer drengens religionsfrihed. Som forældre har man ansvar for sine børn og ejer dem ikke. At skære i raske børn med permanent virkning og uden deres samtykke er der intet ansvarligt ved.

LÆS MERE Vage udmeldinger om omskæring på Christiansborg – se hvad dit parti mener

I Intact Denmark stoler vi så meget på vores muslims Læs resten “Mænds religionsfrihed krænkes ved tvungen omskæring”

Intact Denmark inviteret til møder med FN’s rapportør for religionsfrihed

Danmark har i dagene 14.-22Heiner_Bielefeldt. marts haft officielt besøg af FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, Heiner Bielefeldt. Han har haft en stående invitation fra den danske regering til et sådan besøg, men har først nu, på eget initiativ, valgt at komme til Danmark på denne fact-finding mission. Det er faktisk ret usædvanligt, da europæiske lande meget sjældent ses som mål for disse besøg.

Under besøget afholdt Bielefeldt møder med relevante grupper i det danske samfund, religiøse såvel som repræsentanter for civilsamfundet. Intact Denmarks Lena Nyhus modtog en invitation til at mødes med Heiner Bielefeldt, der ønskede at blive klogere på den danske debat om drengeomskæring.  På mødet deltog også Intact Denmarks næstformand, Mikael Aktor, og børnelæge Morten Staberg, initiativtager til den for nyligt omtalte underskriftsindsamling blandt læger med opfordring til Lægeforeningen om en revideret politik på området.

På mødet gjorde vi rede for vores grunde for arbejdet med at få vedtaget en 18-års lavalder for drengeomskæring. De centrale argumenter, vi nævnte, er barnets ret til fysisk integritet, ligestilling af piger og drenge, og Bioetikkonventionens krav om, at personer, der ikke kan give eget samtykke, f.eks. børn, kun må udsættes for operationer, der er til direkte fordel for deres helbred.

Især ét punkt overraskede Bielefeldt, nemlig at der ifølge det særlige register for rituel omskæring i 2014 kun var foretaget fire omskæringer af den jødiske mohel, en oplysning der også er bekræftet af tidligere overrabbiner Bent Lexner i dagspressen. I betragtning af at der lever omtrent 8000 jøder i Danmark, harmonerer dette lille antal dårligt med udsagnet om, at en lavalder for omskæring vil være enden for jødisk liv i Danmark.

Bielefeldt inviterede os til fremlæggelsen af den foreløbige rapport på et pressemøde i Institut for Menneskerettigheder d.22. marts. Her kunne vi konstatere, at han kun i ringe grad har inddraget vores kritik i sin rapport. Han nævner dog, at flertallet af danskere ifølge meningsmålingerne ønsker en lavalder, og han nævner også, at dette bakkes op af flere læge-, omsorgs- og børnerettighedsorganisationer, og at det har været fremført specielt af Intact Denmark. Ikke desto mindre antager han, at den fortsatte mulighed for at omskære babydrenge er en forudsætning for jøders og muslimers fortsatte eksistens i Danmark, idet han skriver:

“Det er så meget desto mere vigtigt, at de, der engagerer sig i den offentlige debat, er opmærksom på emnets følsomhed, og på hvor dybt det påvirker mange jøders og muslimers religiøse identitet. Regeringen har ansvar for at forsikre Det Jødiske Samfund i Danmark, også gennem klare offentlige udmeldinger, at dets eksistens og fremtid i Danmark er sikret og hævet over enhver tvivl.”

Vi blev inviteret til at kommentere hans foreløbige rapport, hvilket vi naturligvis vil gøre. Der er en splittelse blandt menneskerettighedstænkere på dette område, og vægten bevæger sig i disse år i retning af børns rettigheder. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat er til stede i disse sammenhænge og taler for drengenes ret til selv at bestemme, om de vil omskæres. Sammen med andre foreninger mod børneomskæring verden over – også jødiske og muslimske – påvirker vi støt og roligt opinionen. På den anden side skal vi naturligvis være opmærksomme på, at FN, også FN’s Komite for børns rettigheder, afspejler sammensætningen i FN, hvor både USA, Israel og andre lande i Mellemøsten har stor indflydelse.

– Mikael Aktor, næstformand, Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn

Opfølgning

Link til Heiner Bielefeldts foreløbige rapport.

Intact Denmarks kommentarer til den foreløbige rapport:

Comments_on_preliminary_report_from_Denmark

 

Joanna Palani synes godt om Intact Denmark – Forening mod børneomskæring

11059351_192071341156998_4271654855437531121_nDu kender formentlig Joanna Palani som den dansk-kurdiske Syriens-kriger, der har fået frataget sit pas, fordi hun flere gange har rejst til Mellemøsten og kæmpet mod ISIS.

Nu er hun også Intact Denmarks ‘synes godt om’ nummer 5.000.

Faktisk ved vi ikke p Læs resten “Joanna Palani synes godt om Intact Denmark – Forening mod børneomskæring”

Man har ikke ret til at skære sund og funktionelt væv af umyndige børn – Debatindlæg i Information

Screenshot_2016-01-23-11-11-48
Jeremy Wilson

Debatindlæg om børneomskæring i dagbladet Information i dag, skrevet af Jeremy Wilson. Jeremey er selv ufrivilligt omskåret og mener ikke at nogen børn skal omskæres.

 
Læs uddrag af Jeremys debatindlæg her:

20160123_105813
Debatindlæg i Information, 23. januar 2016 – skrevet af Jeremy Wilson

 

Som Jeremy skriver, så burde det været det enkelte individs mulighed selv at vælge når man er myndig om moden til det. Det bør ikke være et valg som forældre træffer på deres barns vegne.

20160123_105104
Sidst i debatindlægget skriver Jeremy;
“Man har ikke ret til at skære sundt og funktionelt væv af umyndige børn, der ikke kan give deres samtykke – uanset hvilken hudfarve, religion eller nationalitet man har”.


Skynd dig ned og køb avisen og læs hele debatindlægget i dagbladet Information, 23. januar 2016


LÆS OGSÅ: Jeremy Wilsons tidligere indlæg fra Politiken ved at klikke her: Kære mor, hvad har min forhud gjort dig?

Bliv medlem af Intact Denmark – Klik Her

 

“Forhudens finurligheder” & “Rituel børneomskæring i dansk lovgivning og i menneskerettighederne”

Ved Intact Denmarks generalforsamling 2015 var der flere spændende fordrag:

Læs mere om Intact Denmarks generalforsamling 2015 her:

 

Læs mere om Rituel børneomskæring i dansk lovgivning og i menneskerettighederne her.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår