Tidligere kriminaldommers syn på omskæring af raske drenge

Tidligere kriminaldommer Peter Garde“I en sekulær stat kan en henvisning til Guds vilje ikke gennembryde den borgerlige retsorden; i så fald skulle samfundet også respektere de mest urimelige muslimske fatwaer. Det eneste mulige argument er hensynet til forældrenes frie religionsudøvelse efter grundlovens § 67 og den europæiske menneskeretskonventions artikel 9, men religionsfriheden er ikke uindskrænket, og da indgrebet går ud over andre end beslutningstageren selv, vil jeg som gammel straffedommer efter en afvejning mellem religionsfriheden og barnets krav på fysisk integritet mene, at drengeomskærelse bør forbydes, som pigeomskærelse for længst er det.”

I kronikken Juridisk syn på drengeomskærelse fra Jyllandsposten d. 26. november 2011 gennemgår tidligere kriminaldommer Peter Garde en række af de typiske argumenter for og imod en aldersbegrænsing for omskæring af raske drenge.

Konklusionen er klar “Mange læger og ikke så få jurister har udtalt sig imod omskærelse, og meningsmålinger støtter ligeledes et forbud i stadig stigende omfang. Jeg er klar over, at det vil være ubehageligt at være det første land, der forbyder drengeomskærelse, da man må regne med voldsomme protester fra Jerusalem, men omvendt må det antages, at tager blot ét europæisk land initiativet, vil mange andre følge hurtigt efter. Det må meget ønskes, at en modig politiker, helst justitsministeren, bringer sagen frem i Folketinget.” Læs resten “Tidligere kriminaldommers syn på omskæring af raske drenge”

Fagligt selskab for sundhedsplejersker resolution om omskæring

Omskæring af raske børn er ligestillet med et overgreb, mener sundhedsplejersker

“Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker mener, at rituel omskæring (et indgreb uden medicinsk indikation), er ligestillet med et overgreb på barnet. Barnets oplevelse af at være et selvstændigt individ med retten til at bestemme over egen krop bliver negligeret af de nære voksne.”

Det er en stærk og klar udmelding, der sætter barnet rettigheder i centrum.

Resolutionen om omskæring af raske børn fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker slutter sig til en lang række vigtige ud Læs resten “Omskæring af raske børn er ligestillet med et overgreb, mener sundhedsplejersker”

Norsk Lægeforening siger nej til drengeomskæring

Norges Lægeforening har netop nu d. 25. marts meddelt, at omskæring af drenge kun bør forgå ved medicinsk indikation, altså hvis barnet er sygt og andre behandlingsmuligheder er udelukket.

Norges Lægeforening mener endvidere, at rituelt betinget omskæring ikke bør tilbydes på offentlige behandlingssteder og at sundhedspersonale ikke bør pålægges at udføre indgrebet.

Læs resten “Norsk Lægeforening siger nej til drengeomskæring”