COVID-19: Behandlingen af Borgerforslaget om omskæring udsættes muligvis

PRESSEMEDDELELSE
COVID-19: Behandlingen af borgerforslaget om omskæring udsættes muligvis af Folketinget, skriver DR.
Intact Denmark støtter en udsættelse.

DR oplyser d. 2. april, at Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S) har bedt Folketinget tage stilling til, hvilke beslutningsforslag, der kan udskydes til senere behandling. I den forbindelse nævner DR bl.a. Intact Denmarks borgerforslag om omskæring.

Bestyrelsesmedlem i Intact Denmark, Güray Baba, udtaler “Allerede for to uger siden meddelte vi vores medlemmer, at det vil være mest realistisk at forvente, at Folketinget behandler borgerforslaget om omskæring af raske børn, når COVID-19 situationen er mere normaliseret.”

Han fortsætter “Vi har fuld tillid til, at Folketinget vil tage borgerforslaget om omskæring af raske børn op igen og give det en grundig behandling, når corona-krisen er overstået. Det vil også sikre, at de sundhedsfaglige organisationer får mulighed for at bidrage med deres vurderinger til den tid.”

Borgerforslaget om omskæring af raske børn (FT 124) blev fremsat i foråret 2018. Det er støttet af foreløbig 51.931 borgere. Behandlingen af borgerforslaget er blevet udsat i flere omgange, dels pga Folketingsvalget 2019 og dels fordi Folketinget har afventet udarbejdelsen af et nyt notat om ikke-terapeutisk omskæring af raske drenge. Forslaget er fremsat af Intact Denmark i samarbejde med flere uafhængige debattører.

Repræsentanter for samtlige partier i Folketinget har ved tidligere lejligheder givet udtryk for, at spørgsmålet om omskæring er meget komplekst og kræver grundige overvejelser. Omskæringsdebatten er et emne, der har stor bevågenhed fra en række sundhedsfaglige og børneretlige organisationer.

Yderligere oplysninger og kommentarer kan indhentes hos:

Güray Baba
T 27 21 56 34
guray@intactdenmark.dk

Venligst

Lena Nyhus, forkvinde & Güray Baba, bestyrelsesmedlem

Intact Denmark er en forening af ufrivilligt omskårne og allierede. Foreningen arbejder for indførelsen af en 18-års aldersgrænse for omskæring af raske børn kombineret med en grundig forebyggelses- og oplysningsindsats. Foreningen vejleder også omskårne og deres pårørende, samt personer, der overvejer at tilvælge omskæring på egne eller deres børns vegne.

COVID-19: Behandlingen af borgerforslaget om omskæring udsættes
Læs DRs artikel her16 spørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget

questionmarks_web-702x129Sundheds- og Ældreudvalgets formand Liselott Blixt – som offentligt har tilkendegivet støtte for en aldersgrænse mod kønslemlæstelse – har d. 26/4-2018 stillet ikke mindre end 16 spørgsmål til diverse ministre m.fl. Spørgsmålene kommer som opfølgning på samråd i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. april om drengeomskæring. De kan findes her på Folketingets hjemmeside, men vi har også gengivet en liste med direkte links nedenfor.

Læs resten “16 spørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget”

30.000 underskrifter i hus – Borgerforslaget nærmer sig Folketinget

Søndag den 18. marts nåede Intact Denmarks borgerforslag 30.000 underskrifter. Når et borgerforslag har nået de 50.000 underskrifter, så vil det blive sendt videre til Folketinget, som så kan vælge at behandle det som et beslutningsforslag overfor regeringen.

De 50.000 underskrifter skal nås indenfor 180 dage, hvis ikke forslaget skal bortfalde.

Borgerforslaget kan underskrives ved at trykke på HER.

Med 30.000 underskrifter i hus betyder det, at vi har 60% af de nødvendige underskrifter. Da borgerforslaget har været igang siden 1. februar har vi deraf været igang i 45 dage, hvilket er 25% af den tid det maks. må tage at få indsamlet de 50.000 underskrifter.

At få indsamlet 60% af de nødvendige underskrifter på 25% tid er vi meget stolte af i Intact Denmark.

Borgerforslag: Støt 18 års mindstealder for omskæring

Fra 1. januar 2018 har Folketinget åbnet op for, at danske borgere kan indsende borgerdrevne beslutningsforslag, som kan behandles af folketinget. Det kræver kun 50.000 underskrifter.

Underskriv Intact Denmarks borgerforslag: Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn

Det tager kun 2 minutter med nemID. Klik dire Læs resten “Borgerforslag: Støt 18 års mindstealder for omskæring”

Intact Denmark Generalforsamling 18. marts 2018

Tilmeld dig i formularen nederst på siden – arrangementet er alene for betalende medlemmer af Intact Denmark

Der er meget at fejre i Intact Denmark i år. Først og fremmest vores fantastiske fællesskab på tværs af kulturer, politiske overbevisninger, religion, omskæringsstatus og personligheder. Vores forening er noget helt specielt.

2018 er også året, hvor vi kan fejre Intact Denmarks 5 års jubilæum. Foreningen blev stiftet i april 2013 og har gjort kæmpe fremskridt i den mellemliggende tid.

Endelig har vi i år fremsat et borgerdrevet beslutningsforslag, der skal beskytte alle børn under 18 år ligeværdigt mod omskæring og anden unødvendig kønskirurgi. Når forslaget har opnået 50.000 underskrifter, vil det blive behandlet i Folketinget. Intact Denmarks forslag kan støttes her.

Vi har igen i år allieret os med en række højtkvalificerede foredragshol Læs resten “Intact Denmark Generalforsamling 18. marts 2018”

Organisationer støtter Intact Denmarks borgerforslag

Borgerforslag.dkIntact Denmarks målsætning om at omskæring af raske børn ophører i Danmark, er i forvejen støttet af en lang række faglige foreninger af læger, sundhedsplejersker, jordemødre og af foreninger der arbejder for at styrke børns rettigheder – se linket “De er også imod“.

I slutningen af januar indførte regeringen lov om borgerdrevne beslutningsforslag, der gør det muligt for borgere at fremsætte forslag, der skal behandles i Folketinget, hvis de opnår 50.000 underskrifter. Intact Denmark indsendte derefter forslag om Indførelse af 18 års mindstealder for omskæring af raske børn. Find og skriv under på forslaget her.

Som bekendt er debatten om omskæring både heftig og rummer mange aspekter, som gør det nemt at glemme, hvad der er fokus i forslaget: Alle børns ret til selv at bestemme, hvis voksne vil bortoperere raske dele af deres krop. Den ret burde være indlysende, men er det ikke for alle.

Derfor er det glædeligt og også betydningsfuldt, at tre store foreninger nu direkte støtter vores forslag. Det gælder Sundhedsplejerskernes organisation, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, det gælder Sex og Samfund, der arbejder for oplysning og vejledning om seksualitet, og de rettigheder, der er forbundet med seksualitet og graviditet, og det gælder foreningen Dansk Kvindesamfund, der arbejder for ligestilling mellem kønnene, således også mellem pigers og drenge ret til en hel krop.

FSS_logo

 

 

“Faglig Selskab for Sundhedsplejersker støtte op omkring lovforslaget”
”Skriv derfor under”, skriver FSS. Se opslaget her.

S_og_S

 

Alle børn har ret til at bestemme over egen krop
“Også drenge under 18 år skal have ret til at bestemme over egen krop!”, skrive Sex og Samfund. Se deres opslag her.

Sex og Samfund uddyber i et interview med Kristeligt Dagblad: “Det gør vi, fordi vi mener, at børn har ret til en intakt krop. At fjerne forhuden er et irreversibelt indgreb (dvs. det kan ikke gøres om), som strider mod barnets kropslige integritet. Forældrene har simpelthen ikke ret til at tage en så radikal beslutning. Så for os er det et principielt spørgsmål.”

 

DKSUtilstedeligt
Dansk Kvindesamfund skriver i sit opslag: “Dansk Kvindesamfund bakker fuldt op omkring dette borgerforslag om at indføre en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring. Simpelthen, fordi omskæring af børn – der ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager – er helt utilstedeligt.”
Se opslaget fra Dansk Kvindesamfund her.

Gå selv ind og skriv under på vores forslag her.

Husk, det er ikke alene gratis, men også anonymt at støtte vores forslag, selv om du skal bruge dit NemID. Spørgsmålet om en mindstealder for omskæring opleves af nogle som kontroversielt, og derfor kan det være rart at vide, at man ikke på borgerforslag.dk. kan se, hvem, der underskriver forslagene.

Vær med til at dele forslaget. Send link til forslaget til familie, venner, kolleger og hør de foreninger, du er medlem af, og de organisationer, du støtter, om de ikke skulle tage at støtte forslaget.

Vi har brug for, at alle der støtter børns ret til selv at bestemme over deres raske kønsorganer, hjælper til med at få vores lovforslag underskrevet af 50.000 mennesker.

Direkte link til forslaget: https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00124

Hvad med Grundloven?
Når et forslag har opnået 50.000 stemmer, skal det vurderes i forhold til Grundloven. Det gælder ikke kun vores forslag, men alle forslag. Alligevel har borgerforslag.dk ved vores forslag specielt nævnt Grundlovens bestemmelse om religionsfrihed. Det betyder på ingen måde, at forslaget på forhånd vil have svært ved at blive behandlet i Folketinget, for som der gøres opmærksom på, så understreger Grundloven, at religionsfriheden til enhver tid vil være begrænset af den gældende lovgivning.

– Mikael Aktor, næstformand, Intact Denmark