fbpx


Partier markeret med arbejder aktivt for indførelsen af en aldersgrænse for omskæring af raske drenge, mens partier markeret med X aktivt modarbejder en aldersgrænse.

Alternativet

Alternativet har valgt at fritstille sine folketingsmedlemmer i spørgsmålet om drengeomskæring. Hvor folketingsmedlemmerne står kan du se ved at trykke på her.

Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti agter at stemme imod en 18-års aldersgrænse for omskæring.

Enhedslisten

Sundhedsordfører Stine Brix bekendtgjorde på facebook den 8. maj 2018, at Enhedslisten støtter borgerforslaget om at indføre en aldersgrænse for drengeomskæring. Der understreges, at denne beslutning ligger i forlængelse af Enhedslistens årsmødebeslutning fra 2008, hvor det klart slås fast, at partiet er imod drengeomskæring.

Liberal Alliance

Medlemmerne er fritstillede i spørgsmålet om drengeomskæring, partiet har ingen officiel politik på området. Folketingsmedlemmernes personlige holdning til emnet kan du undersøge her.

Vedrørende andre relevante ligestillingsemner skriver Liberal Alliance således:

“Alle mennesker er født frie og med samme umistelige rettigheder uanset køn, alder, race, social status, handicap, religion, politisk eller seksuel orientering. De skal derfor have lige muligheder. Fremtvungen resultatlighed er derimod uønsket og uforeneligt med menneskets mulighed for at leve i frihed efter egne idealer og værdier.”

Liberal Alliance vender sig derfor imod lovgivning om kvoter, eksempelvis for kvinders repræsentation i bestyrelser, eller særlige barselsperioder øremærket et bestemt køn. Samtidig arbejder vi for, at borgerne står lige i forhold til offentlige myndigheder og lovgivningen.”

Det Konservative Folkeparti

Medlemmerne er fritstillede i spørgsmålet om drengeomskæring. Du kan se, hvor de konservative folketingsmedlemmer står ved at trykke på her.

Radikale Venstre

Landsmødet vedtog d. 15. september 2013 en resolution mod drengeomskæring og partiet arbejde nu officielt på at få indført lovgivning mod omskæring af raske umyndige drenge. Dog er partiets folketingsmedlemmer ikke forpligtet til at følge moderpartiets politiske resolutioner. Dit folketingsmedlems holdning til drengeomskæring kan du undersøge her.

Socialdemokratiet

Har på sin kongres 2018 besluttet, at de ikke vil stemme for en 18 års mindstealder for omskæring af børn.

Socialistisk Folkeparti

SF vedtog på Landsmødet 2016 følgende resolution:

“Derudover skal vi sikre menneskers ret til at bestemme over egen krop, derfor vil SF gå i dialog med de forskellige religiøse samfund og arbejde for en minimumsalder for drengeomskæring.”

Venstre

Ønsker ikke på nuværende tidspunkt en aldersgrænse for ikke-terapeutisk omskæring af drenge.

Der er lukket for kommentarer.

Tema: Pena af Anariel Design.