Højesteret straffer forældre med 1½ års fængsel for pigeomskæring

D. 2/5-2018 afsagde Højesteret dom over et Somalisk forældrepar, for i 2015 at have fået udført en kategori II-omskæring på to af deres syv døtre under en ferie i Afrika. Pigerne på hhv. 8 og 15 år har angiveligt fået bortskåret den yderste del af klitorishovedet samt dele af de små kønslæber.

Højesteret tog ikke stilling til skyldsspørgsmålet, som blev afgjort ved Landsretten, men alene til strafudmålingen.

Straffen lyder på ubetinget fængsel i 1½ år til begge forældre. Moderen udvises desuden betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år efter hendes løsladelse. Endelig skal parret betale sagens omkostninger ved Byretten, Landsretten og Højesteret.

Dommen er interessant i mange henseender. Bl.a. fordi den kan være en indikation for, hvorledes retssystemet vil bedømme eventuelle overtrædelser af en kommende lov imod drengeomskæring.

Læs mere om hele sagen her:

Kort nyhedsmeddelelse om sagen
Højesterets afgørelse
Landsrettens afgørelse
Byrettens afgørelse

Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet i direkte opfordring til politikerne

Organisationerne Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet har tidligere udtalt i en  fælleserklæring, at:

“Rituel omskæring bør kun ske, når barnet er modent nok til at give informeret samtykke”

Nu skriver de tre organisationers ledere Rasmus Kjeldahl, Per Larsen og Jonas Keiding Lindholm i Jyllandsposten og opfordrer direkte alle medlemmer af Folketinget til at fokusere på barnets tarv og sikre ved lov, at drengene selv kan bestemme, om de vil omskæres:

“Lad drengene bestemme selv”

I klare vendinger omtaler de rituel omskæring som skadeligt for pigers og drenges helbred og som irreversibelt, smertefuldt og med risiko for alvorlige komplikationer. Og de påpeger, at det både er i strid med FN’s Børnekonvention og en overtrædelse af grundlæggende medicinske og etiske principper. De tre organisationer mener, at børns ret til kropslig integritet ved lov skal sættes over forældrerettigheder i denne sammenhæng.

Intact Denmark takker for børneorganisationernes intensiverede støtte.
Vi er helt enige:

Man skærer da ikke i raske børn!

16 spørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget

questionmarks_web-702x129Sundheds- og Ældreudvalgets formand Liselott Blixt – som offentligt har tilkendegivet støtte for en aldersgrænse mod kønslemlæstelse – har d. 26/4-2018 stillet ikke mindre end 16 spørgsmål til diverse ministre m.fl. Spørgsmålene kommer som opfølgning på samråd i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. april om drengeomskæring. De kan findes her på Folketingets hjemmeside, men vi har også gengivet en liste med direkte links nedenfor.

Læs resten “16 spørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget”

JP og Berlingske går hver sin vej

SkalpelDe to store aviser havde den 22. april ledere om omskæring, men i stik modsat retning!

I Jyllands-Postens leder lægges hovedvægten på det liberale – det enkelte individs (barnets) ret til korpslig integritet og ubeskårede seksualitet. Vi kunne ikke være mere enige og takker JP for deres vedvarende kamp for værgeløse børn.

I Berlingskes leder fejes børnenes rettigheder desværre til side med en række forkerte begrundelser. Derfor har vi fundet det nødvendigt at imødegå dem her med rød tekst indsat i den grå tekst fra Berlingske:

Læs resten “JP og Berlingske går hver sin vej”

Nej – beskyttelse af børn mod ufrivillig omskæring er ikke antisemitisme

konflikt_opDebatten om omskæring har igennem mange år både været polariseret og ophedet. Emnet er ladet med følelser både for tilhængere af en mindstealder for omskæring, hvoraf flere selv er omskåret, og for de personer, der er imod en mindstealder for omskæring, hvoraf mange repræsenterer de samme jødiske og muslimske minoriteter som de omskårne mænd i Intact Denmark. Der er røget ikke så få finker af en overophedet pande i tidens løb fra begge sider.

Intact Denmark har været dynamoen, der gør, at vi i det hele taget har en åben, demokratisk debat om børneomskæring nu, hvor der tidligere kun var tavshed og tabu. Men på de sociale medier har Intact Denmark også haft problemer med at kontrollere debatten og sikre, at gæster ikke slynger om sig med fordømmende eller hadske kommentarer. Vi er en forening af frivillige med arbejde og studier.

Læs resten “Nej – beskyttelse af børn mod ufrivillig omskæring er ikke antisemitisme”

Borgerlige ungdomsformænd opfordrer moderpartier til at støtte en 18-års aldersgrænse

I en pressemeddelse opfordrer formændene for ungdomspartierne Venstres Ungdom, Liberal Alliances Ungdom og Dansk Folkepartis Ungdom deres moderpartier Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti til at støtte op om en 18-års aldersgrænse for omskæring.

Borgerforslaget for en 18-års aldersgrænse kan støttes HER.

Landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom Chris Bjærknes udtaler: ”Jeg mener at det er så hamrende forkert, at det gør helt ondt. Rituel omskæring er og bliver vold, og vi kan simpelthen ikke være bekendt, at det er tilladt i Danmark”. 

Chris Bjærknes har også før tilkendegivet sin støtte for borgerforslaget i Politiken, der kan læses HER.

Landsformand for Liberal Alliances Ungdom Carl Andersen udtaler: ”Det er et helt grundlæggende princip, at vi skal beskytte mennesker og børn mod overgreb. Omskæring af børn er et uigenkaldeligt indgreb som ikke skal foretages med mindre personen selv ønsker det som voksen. Fingrene væk fra forhuden!”.

Liberal Alliances Ungdom har længe støttet ideen om en 18-års aldersgrænse.

Landsformand for Venstres Ungdom Jacob Sabroe udtaler: ”Omskæring udgør et fysisk symbol på en handling, som er presset ned over hovedet på barnet. Det er en handling, som ikke kan gøres om, og som i en del tilfælde har medført komplikationer for barnet. Jeg sætter den personlige frihed for barnet først og går ind for, at omskæring kun kan foretages på myndige.”

Venstres Ungdom var det første ungdomsparti, der vedtog en resolution for en 18-årsaldersgrænse.

 

Politiken: 1.031 danske læger støtter islandsk forbud mod omskæring

De islandske politikere, der netop nu er igang med at behandle et beslutningsforslag om at kønsneutralisere gældende lov mod pigeomskæring til fordel for alle børn, bliver nu mødt med opbakning fra over et tusinde danske læger.

Hele Politiken artiklen kan læses HER.

Et af initiativtagerne til denne opbakning til Island er læge Kasper Linde Ankjærgaard og han udtaler til Politiken, at:

Læs resten “Politiken: 1.031 danske læger støtter islandsk forbud mod omskæring”

30.000 underskrifter i hus – Borgerforslaget nærmer sig Folketinget

Søndag den 18. marts nåede Intact Denmarks borgerforslag 30.000 underskrifter. Når et borgerforslag har nået de 50.000 underskrifter, så vil det blive sendt videre til Folketinget, som så kan vælge at behandle det som et beslutningsforslag overfor regeringen.

De 50.000 underskrifter skal nås indenfor 180 dage, hvis ikke forslaget skal bortfalde.

Borgerforslaget kan underskrives ved at trykke på HER.

Med 30.000 underskrifter i hus betyder det, at vi har 60% af de nødvendige underskrifter. Da borgerforslaget har været igang siden 1. februar har vi deraf været igang i 45 dage, hvilket er 25% af den tid det maks. må tage at få indsamlet de 50.000 underskrifter.

At få indsamlet 60% af de nødvendige underskrifter på 25% tid er vi meget stolte af i Intact Denmark.