Vores brug af persondata

Intact Denmarks privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, beskytter og behandler dine persondata. Intact Denmark er ansvarlig for, at persondata indsamles og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.  

Lovgivning

Du finde love og regler angående indsamling og behandling af persondata på Datatilsynets hjemmeside.

Hvornår indsamler vi persondata?

Vi indsamler persondata fra dig: Som medlem; som frivillig, praktikant eller på anden måde aktiv i foreningens arbejde; som modtager af vores nyhedsbrev; som enkeltvis eller fast donor med henblik på lovmæssig indberetning til SKAT, og bl.a. for at du kan få skattefradrag; som besøgende på vores hjemmeside; som underskriver på underskriftindsamlinger; som deltager i quizzer; som bidragsyder til vores hjemmeside, fx med testimonials eller andet input; [evt:]som deltager i vores arrangementer; [evt:]som kunde i vores webshop.  

Datasikkerhed

Intact Denmark er ansvarlig for at beskytte dine persondata i henhold til lovgivningen, dvs. både så de ikke går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uden dit samtykke, eller bliver tilgængelige for uvedkommende.  

Vi indsamler og behandler følgende persondata

Basale data: navn og e-mail CPR-nummer i forbindelse med donation eller som medlem af bestyrelsen, evt. telefonnummer fx ved samarbejde som aktiv  

Vi indsamler og behandler ikke følgende persondata

Data, der ikke er nødvendig i forhold til lovgivningen. Data, der ikke er nødvendige i forhold til din interaktion med eller arbejde for Intact Denmark. Data, der ikke længere er nødvendige, slettes.

Samtykke

Indsamling og behandling af persondata er baseret på dit personlige samtykke. Når vi beder om persondata, vil det fremgå, at du dermed giver samtykke til det relevante formål. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor.  

Gennemskuelighed

Du skal have at vide, når vi indsamler persondata fra dig, og formålet skal fremgå.  

Adgang til persondata

Du har ret til at få oplyst, hvilke persondata Intact Denmark har indsamlet om dig, hvor de stammer fra, hvordan vi anvender dem, hvor længe de opbevares, og, hvis de deles med andre, hvem de deles med og hvorfor. Henvend dig til os, hvis du ønsker disse oplysninger.  

Rettelser og sletning

Du har altid ret til at få rettet ukorrekte oplysninger om dig efter henvendelse til os. Dine persondata slettes, når den interaktion med Intact Denmark, der gjorde dem nødvendig, ikke længere er aktuel, fx ved ophør af medlemskab eller opsigelse af fast donation. Hvis du mener, dine persondata er blevet opbevaret af os længere end nødvendigt, eller at de er blevet behandlet i modstrid med lovgivningen, skal du henvende dig til os; vi undersøger din anmodning og sletter dine data, hvis du har ret.  

Opdatering af persondata

Vi har pligt til, at persondata er opdaterede; derfor kan vi henvende os til dig for at høre, om indgivne data stadig er korrekte.  

Cookiepolitik

Du skal acceptere cookies på vores hjemmeside for at tilgå den, men du kan til enhver tid tilbagekalde din accept af disse. Oplysninger fra cookies videregives ikke til andre, med mindre vi beder dig om det, og du giver dit samtykke til det.