I henhold til Grundloven er Folketingets medlemmer alene bundet af deres samvittighed, når de stemmer, men i de fleste spørgsmål foregår det normalt sådan, at politikerne stemmer i henhold til partilinjen.

Du kan se, hvor Folketingets partier står her.
Du kan se, hvor dit Folketingsmedlem står her.