Dansk Forening for Klinisk Sexologis (DACS) holdningspapir vedr. omskæring af raske drenge. DACS tilslutter sig den fælles erklæring om ikke-terapeutisk omskæring af drenge fra Nordic Association for Clinical Sexology (NACS).


Nordisk Forening for Klinisk Sexologi

Erklæring om ikke-terapeutisk omskæring af drenge

Penissens forhud er en naturlig og integreret del af det normale mandlige kønsorgan. Forhuden har en række vigtige beskyttende og seksuelle funktioner. Den beskytter glanspenis mod trauma og bidrager til penissens naturlige funktioner under seksuelle aktiviteter. Oldgamle historiske beretninger og nyere videnskabelig evidens efterlader kun begrænset tvivl om, at forhuden er en funktionel og særdeles følsom erogen struktur, der giver sin ejer og dennes potentielle partnere stor nydelse under sex.

Som kliniske sexologer bekymrer vi os for de menneskeretlige aspekter forbundet med udførelsen af ikke-terapeutiske omskæringer af drenge. At bortskære forhuden hos en dreng med normale sunde kønsorganer berøver ham hans ret til at vokse op og træffe sin egen informerede beslutning derom. Medmindre der er magtpåliggende medicinske årsager til at operere før et barn når en alder og modenhed, der gør ham i stand til selv at give informeret samtykke, bør beslutningen om at ændre udseendet, følsomheden og funktionaliteten af af penis overlades til ham, således at hans grundlæggende rettigheder til beskyttelse og kropslig integritet overholdes.

Alle menneskers ret til kropslig integritet går hånd i hånd med hans eller hendes seksuelle autonomi. Ved at underskrive denne erklæring støtter vi de nordiske børneombudsmænds resolution af 30. september 2013, samt Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution af 1. oktober 2013, i hvilke regeringer opfordres til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte børns kropslige integritet relateret til ikke-terapeutisk kønskirurgi.

Underskrevet af Maaret Kallio, Forperson for den nordiske forening for klinisk sexologi (NACS) d. 10. October 2013, på vegne af repræsentanter for de finske, norske, danske, svenske, islandske og estiske foreninger for klinisk sexologi.

Oversat af Intact Denmark.


Bliv medlem af Intact Denmark

Det koster kun kr. 200 pr. år.