Stop kønslemlæstelse af både drenge og piger verden over uanset kulturelt tilhørsforhold eller forældres religion.

Intact Denmark – Forening mod børneomskæring arbejder for at stoppe omskæring af både drenge og piger både i Danmark og resten af verden.

Børnerettigheder

I Danmark roser vi os af vores omsorg for børn og vi har for længst afskaffet forældres og læreres revselsesret, ligesom vi beskytter børn mod udnyttelse på arbejdspladsen, vi beskytter endda hunde mod halekupering, men af en eller anden grund er det kun piger, der beskyttes mod omskæring. Er det fair? Er det passende for en nation der roser sig af vores bekyttelse af børnene?

Religiøse traditioner

I Danmark foretages langt de fleste omskæringer af religiøse årsager. Forældre og trossamfund forsvarer omskæringerne med, at de er religiøse traditioner og at forbud ville være en krænkelse af deres ret til religiøs frihed. Men hvad med børnenes ret til religiøs frihed?

Ingen har spurgt børnene om hvilken religion (om nogen), de har, eller om hvorvidt de ønsker at lade sig forhudsamputere.

Navnet og Udlandet

Intact Danmark er en selvstændig forening der gerne samarbejder bredt med partierne og organisationer i ind- og udland.
Vi valgte at kalde foreningen Intact Denmark – Forening mod børneomskæring grundet at når man skriver “omskæring” får de fleste en fornemmelse af, hvilket emne, der er på programmet.
Vi samarbejder med intakt aktivisme, børnefaglig og sundhedsfaglige organisationer verdenen over med ønsket om en sober og saglig debat.

Lovgivningen

Danmark ratificerede i 1991 FN’s Konvention om barnets rettigheder (”Børnekonventionen”), i den står der bl.a.:

Artikel 24 stk. 3 Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.

Lad os beskytte alle vores børn, som vi har forpligtet os til.

Tema: Pena af Anariel Design.