TV-tip: DR2 om omskæring d. 24/5!

Detektor” sendes kl. 20 (og kl. 23.50), og vi har hørt, at omskæring vil blive belyst. Vil du have tjek på fakta i omskæringsdebatten, kan Detektor måske give svarene.

“Debatten” m/Clement sendes kl. 20.30 (og kl. 00.20) – også her taler rygterne om omskæringsdebat for åben skærm.

“Deadline” sendes kl. 22.30 (og kl. 02.05). Vi ved ikke, om Deadline er lige så aktuel, men måske kommer her også noget.

Vi ønsker alle med interesse for omskæring en spændende TV-aften!

Man skærer da ikke i raske børn!

Nej man må ikke skære, siger BUPL

Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) er nu også en af de mange organisationer, som er imod unødvendig drengeomskæring.

»Vi ligestiller drenge med piger. Man skal ikke skære i børn,« siger BUPL’s næstformand Birgitte Conradsen.

Både BUPLs Etiske Råd og Hovedbestyrelsen er principielt imod omskæring af raske drengebørn, men hvor rådet ikke går ind for et lovindgreb, er hovedbestyrelsen helt klar i sin udmelding:

 

’BUPL mener, at omskæring af raske børn er imod barnets tarv og er en krænkelse af barnets fysiske integritet og ret til at bestemme over egen krop.

BUPL mener, at omskæring af raske drengebørn bør forbydes ved lov, lige som det gælder for omskæring af piger.’

 

Vi kunne ikke være mere enige og takker for BUPLs opbakning!

Man skærer da ikke i raske børn!

 

Jordemoderforeningen står fast: Intet land bør tillade unødig omskæring!

logo_large

I sin klumme “Etisk set” i Kristeligt Dagblad skriver Jordemoderforeningens formand Lilian Bondo d. 7/5-2018:

“Uanset hvilken verdensdel eller religion vi taler om, så finder jeg ikke, at noget land bør tillade, at der skæres i børn uden en medicinsk indikation”

Lilian Bondo var også i 2015 ude med klar tilkendegivelse af, at drenge bør nyde samme beskyttelse imod unødig omskæring som piger, og med klar kritik af Sundhedsstyrelsens ulykkelige notat: Omskæring af drenge, 2013.

Vi glæder os i Intact Denmark over Jordemoderforeningens utvetydige og gentagne udmeldinger, og over at Jordemoderforeningen er på børnenes side.

Tak til Lilian Bondo!

I Jordemoderforeningens holdningspapir om omskæring uddyber foreningen sine overvejelser vedr. omskæring af raske drengebørn. De skriver blandt andet:

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse mener, at drenge, helt ligestillet med piger, har ret til ikke at blive underlagt kirurgiske indgreb, som ikke er medicinsk begrundet – og vi finder, at denne rettighed skal betyde frihed for indgreb.

Man skærer da ikke i raske børn!

Enhedslisten støtter borgerforslaget!

untitledNu har to partier – Enhedslisten og SF – udmeldt deres klare støtte til borgerforslaget om en 18 års mindstealder for unødvendig kønskirurgi. I et Facebook-opslag d. 8/5-2018 skriver Stine Brix bl.a.:

“Vi har besluttet, at vi støtter borgerforslaget.

Det ligger i forlængelse af Enhedslistens årsmødebeslutning fra 2008, hvor det klart slås fast, at vi er imod drengeomskæring. Vores fundamentale holdning er, at barnet skal have lov til selv at bestemme over sin egen krop. Barnet har ingen sundhedsmæssige fordele af at blive omskåret, tværtimod udsættes det for smerte og for en risiko for komplikationer.

Vi er klar over, at der er et sammenstød mellem to hensyn – på den ene side hensynet til barnets selvbestemmelse, og på den anden side hensynet til religionsudøvelse. I det sammenstød så vægter barnets ret til selv at vælge højst for Enhedslisten.”

Intact Denmark er begejstrede for Enhedslistens udmelding! EL og SF har dermed erklæret sig som beskyttere af den største og svageste gruppe i Danmark – nemlig børnene. BRAVO til de to partier!

Vi er helt enige i, at dygtige jurister må sikre, at den endelige udformning af loven giver den bedst tænkelige beskyttelse af børns ret til kropslig integritet og ubeskåret seksualitet, og i at loven bør ledsages af en målrettet oplysningsindsats.

Enhedslisten foreslår, at ikrafttrædelsen udsættes i f.eks. et år, imens der arbejdes med en oplysningskampagne, men denne udsættelse er ikke en betingelse for ELs støtte til borgerforslaget.

Vi minder om, at yderligere mellem 1000 og 2000 drengebørn unødigt og ufrivilligt vil få bortopereret deres naturlige, sunde forhud, hvis ikrafttrædelsen udsættes i et år. Det synes vi næsten ikke, vi kan være bekendt, hvis der er et flertal for en mindstealder.

Man skærer da ikke i raske børn!

 

Højesteret straffer forældre med 1½ års fængsel for pigeomskæring

D. 2/5-2018 afsagde Højesteret dom over et Somalisk forældrepar, for i 2015 at have fået udført en kategori II-omskæring på to af deres syv døtre under en ferie i Afrika. Pigerne på hhv. 8 og 15 år har angiveligt fået bortskåret den yderste del af klitorishovedet samt dele af de små kønslæber.

Højesteret tog ikke stilling til skyldsspørgsmålet, som blev afgjort ved Landsretten, men alene til strafudmålingen.

Straffen lyder på ubetinget fængsel i 1½ år til begge forældre. Moderen udvises desuden betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år efter hendes løsladelse. Endelig skal parret betale sagens omkostninger ved Byretten, Landsretten og Højesteret.

Dommen er interessant i mange henseender. Bl.a. fordi den kan være en indikation for, hvorledes retssystemet vil bedømme eventuelle overtrædelser af en kommende lov imod drengeomskæring.

Læs mere om hele sagen her:

Kort nyhedsmeddelelse om sagen
Højesterets afgørelse
Landsrettens afgørelse
Byrettens afgørelse

Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet i direkte opfordring til politikerne

Organisationerne Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet har tidligere udtalt i en  fælleserklæring, at:

“Rituel omskæring bør kun ske, når barnet er modent nok til at give informeret samtykke”

Nu skriver de tre organisationers ledere Rasmus Kjeldahl, Per Larsen og Jonas Keiding Lindholm i Jyllandsposten og opfordrer direkte alle medlemmer af Folketinget til at fokusere på barnets tarv og sikre ved lov, at drengene selv kan bestemme, om de vil omskæres:

“Lad drengene bestemme selv”

I klare vendinger omtaler de rituel omskæring som skadeligt for pigers og drenges helbred og som irreversibelt, smertefuldt og med risiko for alvorlige komplikationer. Og de påpeger, at det både er i strid med FN’s Børnekonvention og en overtrædelse af grundlæggende medicinske og etiske principper. De tre organisationer mener, at børns ret til kropslig integritet ved lov skal sættes over forældrerettigheder i denne sammenhæng.

Intact Denmark takker for børneorganisationernes intensiverede støtte.
Vi er helt enige:

Man skærer da ikke i raske børn!

16 spørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget

questionmarks_web-702x129Sundheds- og Ældreudvalgets formand Liselott Blixt – som offentligt har tilkendegivet støtte for en aldersgrænse mod kønslemlæstelse – har d. 26/4-2018 stillet ikke mindre end 16 spørgsmål til diverse ministre m.fl. Spørgsmålene kommer som opfølgning på samråd i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. april om drengeomskæring. De kan findes her på Folketingets hjemmeside, men vi har også gengivet en liste med direkte links nedenfor.

Læs resten “16 spørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget”

JP og Berlingske går hver sin vej

SkalpelDe to store aviser havde den 22. april ledere om omskæring, men i stik modsat retning!

I Jyllands-Postens leder lægges hovedvægten på det liberale – det enkelte individs (barnets) ret til korpslig integritet og ubeskårede seksualitet. Vi kunne ikke være mere enige og takker JP for deres vedvarende kamp for værgeløse børn.

I Berlingskes leder fejes børnenes rettigheder desværre til side med en række forkerte begrundelser. Derfor har vi fundet det nødvendigt at imødegå dem her med rød tekst indsat i den grå tekst fra Berlingske:

Læs resten “JP og Berlingske går hver sin vej”

Dommer hammer

Justitsministeriet: Borgerforslaget er IKKE grundlovsstridigt

Intact Denmarks borgerforslag rundede i dag 40.000 stemmer – 80% af de krævede 50.000!

Blandt dagens mange indslag kan bl.a. nævnes:

DR.dk: “Pape: Der er ikke noget grundlovsstridigt i at forbyde omskæring af drenge”

Læs resten “Justitsministeriet: Borgerforslaget er IKKE grundlovsstridigt”

Omskæring trækker overskrifter

Mediernes interesse for omskæring er eskaleret, så vi dårligt selv kan følge med, og stemmerne for Intact Denmarks borgerforslag strømmer ind. Alene i dag d. 19/4 er Intact Denmark nævnt følgende steder på Internettet, og mange af disse debatindlæg er blevet fulgt op af intense debatter på Facebook, Twitter, m.fl.:

Læs resten “Omskæring trækker overskrifter”