Airport Security Check

Omskæring ved rejser til oprindelseslande

Her får du en håndfuld gode råd, hvis du ønsker at beskytte dit barn mod omskæring ved rejser til oprindelseslande. Bemærk, at der kan være særlige forhold, der gør sig gældende i netop din situation.

Begrebet oprindelsesland

I denne artikel benytter vi begrebet oprindelsesland til at beskrive lande som familier med omskæringskulturel baggrund oprindeligt stammer fra og som de rejser til for at besøge familie eller andre nære pårørende.

I Intact Denmark får vi desværre løbende henvendelser fra forældre, der har oplevet, at deres barn er blevet omskåret mod deres vilje ved rejser til familiens oprindelsesland. Det kan f.eks. ske hvis forældrene er indbyrdes uenige om, hvorvidt barnet skal omskæres. Det kan også ske, hvis familien i oprindelseslandet ikke anerkender beslutningen om at fravælge omskæring. Derfor har vi sammensat denne vejledning, som du kan bruge som inspiration.

Forældremyndighed og konflikt om omskæring

Ved separation eller skilsmisse er der en række særlige forhold, der gør sig gældende. Læs gerne denne vejledning om dine og dit barns rettigheder set i forhold til forældremyndighed og konflikt omskæring. Kontakt Familieretshuset eller søg vejledning hos Intact Denmark, hvis du er tvivl.

Vær særligt opmærksom hvis:

 • Du og din partner ikke er helt enige om, at jeres barn skal beskyttes mod omskæring.
 • Din eller din partners familie fra oprindelseslandet ikke er enige i beslutningen.
 • Din partner eller jeres familie tidligere har handlet i modstrid med klare aftaler eller udvist grænseløs adfærd.
 • Du eller din partner stammer fra kulturer, der har stærkt hierarkiske familiemønstre. Det er ikke sikkert, at det opfattes som din ret at træffe beslutninger på dit barns vegne.
 • Lovgivningen ikke er på din side. Hvis du er dansk statsborger eller f.eks. kvinde er det ikke sikkert, at du rettigheder, der minder om dem, som du kender fra Danmark, når du rejser til et oprindelsesland.

Lad være med at rejse, hvis:

 • Du ikke er helt sikker på din partners intentioner.
 • Du ikke er helt sikker på familiens intentioner.
 • Jeres rejsemål er et land, hvor dine rettigheder som menneske og forælder ikke anerkendes.
 • Udenrigsministeriet advarer mod indrejse i det pågældende land.

Sørg for at:

 • Tale problematikken grundigt igennem med de involverede før afrejsen. LAD VÆRE MED AT REJSE, HVIS DU ER I TVIVL. Dit barns og din sikkerhed er vigtigere end knas i parforholdet.
 • Kontakt evt. den danske ambassade eller konsulat i området, så du kan lære dine rettigheder at kende.
 • Tag kopier af pas, sygesikringsbevis, vaccinationsoplysninger og andre relevante oplysninger, og gem det gerne online, så du kan tilgå det, hvis dine dokumenter bliver taget fra dig.
 • Medbring kontaktoplysninger til ambassade, konsulat og din kommune i Danmark, gerne online, så du kan tilgå det, hvis dine dokumenter bliver taget fra dig.
 • Skriv på forhånd en erklæring om problematikken og giv fuldmagt til en god ven i Danmark, der kan hjælpe dig, hvis sagen går i hårdknude, mens du rejser. Aftal med personen, at de skal kontakte myndighederne for dig, hvis du ikke vender hjem til aftalt tid, ikke kan kontaktes eller virker som om, at du bliver udsat for tvang.
 • Aftalt evt. et kodeord, der kan bruges i en samtale, så din ven ved, at der er noget galt, selvom alt på overfladen ser normalt ud.

Du er dit barns stemme i verden. Det er din vigtigste opgave at give dit barn en tryg og god opvækst.

Politianmeldelse af Uwe Max for antisemitisk hændelse

I dag d. 20. juli 2023 har den såkaldte provokunstner Max Uwe udsendt en invitation til en demonstration mod omskæring af raske drengebørn, der skal finde sted foran synagogen i København fredag d. 21. juli. Uwe Max har indtjekket (en form for tag på Facebook) Intact Denmark i forbindelse med opslaget til dette event uden Intact Denmarks godkendelse og har efterfølgende nægtet at fjerne denne tagging.

Intact Denmark har ikke og har aldrig haft noget samarbejde med Uwe Max, og vi har intet med det pågældende event at gøre. Intact Denmark er fortsat stærkt dedikeret til at stoppe omskæring af raske børn uanset køn, kultur eller religion, men vi tager skarpt afstand fra Uwe Max’s anvendelse af en antisemitisk karikatur til invitationen. For os er det væsentligt at beskytte sårbare børn, og dette arbejde skal ikke kidnappes til forfølgelse af minoriteter.

Ved at Max Uwe har anvendt en historisk dokumenteret antisemitisk karikatur, opfatter vi invitationen som en antisemitisk hændelse, og vi i Intact Denmark har derfor valgt at anmelde den til politiet.

Mikael Aktor, næstformand i Intact Denmark, udtaler:

“Jeg er som ufrivilligt omskåret jødisk mand dybt rystet over misbruget af dette lange sorte kapitel i min kulturs historie”.

Lena Nyhus, forkvinde i Intact Denmark, supplerer:

”Vi var ikke et sekund i tvivl om, at anvendelsen af den antisemitiske karikatur skulle anmeldes til politiet.”

Invitationen til Uwe Max event kan ses her https://balletmagnifique.blogspot.com/2023/07/bevar-pikken-stop-holocaust-mod.html?fbclid=IwAR0JEI6MwiDXPN1a9yZn9sK_VP-2iwxw0TeCyBJtwNl80Uvit6L1jC9kZT8

For yderligere information og kommentarer kontakt venligst Intact Denmark på kontakt@intactdenmark.dk eller tlf. 71 99 21 59.  

Venligst  

Mikael Aktor, næstformand i Intact Denmark og religionshistoriker

&

Lena Nyhus, forkvinde i Intact Denmark

Intact Denmark generalforsamling 2023

Online

Søndag d. 26. marts 2023 kl. 10 online. Der er link til selve onlineeventet i den kvitteringsemail, som du modtager efter tilmelding.

Klik her, hvis du endnu ikke er tilmeldt.

Vigtigt

På grund af ressourcemangel ultimo 2022 og første kvartal 2023 er udarbejdelsen af regnskabet blevet forsinket. Det betyder, at det regnskab og budget, der forelægges til evt. godkendelse ikke er blevet revideret endnu. Derfor foreslår bestyrelsen, at der stemmes om følgende muligheder:

 • Hvis blot ét menigt medlem eller et medlem af bestyrelsen (inkl. øvrige tillidshverv) ønsker at behandling og afstemning udsættes til ekstraordinær generalforsamling efter revisionens gennemgang, bliver behandlingen udsat.
 • Hvis regnskabet godkendes på denne generalforsamling sker det under forudsætning af, at ethvert medlem af foreningen (inkl. bestyrelsen og øvrige tillidshverv) kan kræve det genbehandlet på ekstraordinær generalforsamling, såfremt kravet rejses senest 14 dage efter udsendelse af det endelige revisorgodkendte regnskab.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af minimum to stemmetællere (overflødiggøres af onlinesystem)
 • Forpersonens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 • Godkendelse af regnskab
 • Godkendelse af budget
 • Meddelelse om kontingentfastsættelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
 • Eventuelt

Opstillede

NavnBestyrelsenSuppleant
Lena Nyhus, modtager genvalgxx
Mikael Aktor, modtager genvalgxx
Güray Baba, modtager ikke genvalg
Dorthe da Grace Thrige, er ikke på valg
Martin Franck??
Ercan Alici, modtager genvalgxx
Helle Jørgensenxx
Jesper Olsenxx
Rikke Toldamxx
Lene Baggesøe Fruerboelxx
RevisorRevisorsuppleant
Henrik Steenberg??
Lars Peter Bærendsen??

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valg.

Læs kandidatpræsentationer

Regnskab og budget

Læs det ureviderede regnskab her

Vedtægter

Læs gerne Intact Denmarks vedtægter forud for generalforsamlingen.

Intact Denmark Sovende baby

Intact Denmark generalforsamling 2022

Velkommen til Intact Denmarks generalforsamling lørdag d. 26. marts 2022
Deltag i generalforsamlingen ved personligt fremmøde eller online

Efter to år med online generalforsamlinger vil vi nu forsøge os med at afvikle generalforsamlingen 2022 både online og ved personligt fremmøde samtidigt. Det kaldes et hybridformat. Hensigten er at sikre, at så mange medlemmer som muligt kan deltage.

Vores online generalforsamlinger er hidtil forløbet strålende, men der er naturligvis en risiko for begyndervanskeligheder ved dette nye hybridformat, så vi håber på jeres velvillighed og forståelse undervejs.

Erfaringen fra vores online generalforsamlinger var, at vi havde endnu flere deltagere end før, og de blev afviklet effektivt og næsten problemfrit.

Vi glæder os til at jer alle. Sammen gør vi en forskel. Man skærer da ikke i raske børn.

Program

9:00 – 9:30 Morgenmad og registrering af personligt fremmødte samt fremmødte online


9:30 Ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår næstforkvinde Dorthe da Graça Thrige
 2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår kasserer Mikael Aktor
 3. Valg af minimum 2 stemmetællere – bestyrelsen foreslår Güray Baba og Nikolaj Diamant Knudsen
 4. Forpersonens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Godkendelse af budget
 8. Meddelelse om kontingentfastsættelse
 9. Indkomne forslag
 10. Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter
 11. Eventuelt

Vi tager en kort pause undervejs. Formentlig efter forpersonens beretning.


12:00 Frokostpause

Deltagere med fremmøde kan forudbestille frokost fra Shammfood (Syrisk/arabisk mad). Tilmelding nedenfor.


Oplæg

13:30 Ballerup på verdenskortet

Sådan blev Ballerup den første kommune i Danmark – måske i verden – hvor forebyggelse af omskæring og anden kønskirurgi på raske børn uanset køn indgår i sundhedspolitikken. Med gæster fra Venstre i Ballerup.

14:30 Pause

15:00 Forebyggelse i kommuner og regioner

Sådan udrulles forebyggelsesindsatsen i hele landets kommuner og regioner helt konkret skridt for skridt.

16:00 Tak for i dag

Deadline for tilmelding

Deadline for tilmelding til Intact Denmarks generalforsamling 2022 med frokost er d. 17. marts 2022. Ønsker du at deltage online eller ved fremmøde uden frokost, er tilmeldingsfristen d. 25. marts kl. 9.00.

Tilmelding og betaling

Deltagelse i Intact Denmarks generalforsamling 2022 er gratis for betalende medlemmer af foreningen. Såfremt du ønsker at spise med koster frokosten kr. 125, som betales ved tilmelding.

Teknik

Generalforsamlingen afholdes online og ved fysisk fremmøde. Alle tilmeldte deltagere får link til onlinedeltagelse via mail som kvittering for tilmelding. (Hold øje med dit spamfilter.) Uddybende spørgsmål kan rettes til Intact Denmark på kontakt@intactdenmark.dk.

Bliv medlem

Hvis du endnu ikke er medlem af Intact Denmark, kan du melde dig ind her. Det koster kun kr. 200 om året.

Kontakt

Yderligere oplysninger fås hos Intact Denmark på kontakt@intactdenmark.dk eller 71 99 21 59.

Bortvisning

Intact Denmark forbeholder sig ret til at afvise deltagere, der modarbejder foreningens grundlæggende formål eller udviser forstyrrende adfærd.

Nyhedsbrev

Tænker…
Success! Du er nu abonnent på nyhedsbrevet.. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. 🙂

Intact Denmark politianmelder omskærere fra TV2 dokumentar

I TV2 dokumentaren Omskæring bag lukkede døre deltog to illegale omskærere, der var inviteret til at omskære et raskt drengebarn. Den ene medbragte blandt andet en loddekolbe til formålet. Udsendelsen kan ses på TV2Play og der er skrevet adskillige indlæg om den i medierne. Der kommer flere indlæg i de kommende dage.

Vær opmærksom på, at det vigtige fokus på illegale omskæringer sommetider fører til at nogle argumenterer for omskæringer under såkaldt “ordentlige forhold” i sundhedssystemet. Det er en afledningsmanøvre, som man skal være påpasselig med. Læs mere herom i Intact Denmarks nyhedsbrev.

Politianmeldelsen kan læses her:

“Intact Denmark anmelder hermed Abu Jalal (Sverige) og Abo Hassam (Tyskland) for grov vold og udførelse af lægeforbeholdt virksomhed uden autorisation, idet de begge efter eget udsagn har omskåret flere hundrede raske drenge i Danmark velvidende, at de handlede i strid med danske love og regler.

Forholdene er dokumenteret i TV2s dokumentar ”Omskæringer bag lukkede døre” bragt d. 14. oktober 2021. Da Politiet indenfor det seneste år har forlist hele to anmeldelser af andre forhold indgivet af Intact Denmark, har vi for en god ordens skyld valgt at fremsende denne anmeldelse i kopi til Folketingets Ombudsmand i håbet om, at vores anmeldelse denne gang ikke forlægges men behandles korrekt.

Vi imødeser kvittering med sagsnummer inden d. 21. oktober 2021.”


circumstraint, omskæringsbræt. Fastspændingsmekanisme til børn.

Det er første gang, jeg overværer en omskæring…

Da Rikke Ørskov Løw Kristensen (tidligere Nielsen) læste til jordemoder, var hun i praktik i New York. Det kom der er barsk omskæringsberetning ud af. Vi bringer den under titlen “Det er første gang, jeg overværer en omskæring…” Beretningen er et uddrag af artiklen “Jordemoder i New York”, der blev bragt i Tidsskrift for jordemødre, 2007, nr. 11.

“Det er første gang, jeg overværer en omskæring…”
– Jordemoder Rikke Ørskov Løw Kristensen


Jordemoder Rikke Ørskov Løw Kristensens beretning

En sygeplejerske bringer en lille, knap et døgn gammel, dreng fra babystuen til et lille rum, hvor jordemoderen og jeg venter ham.

Den lille dreng, som er nøgen og svøbt i et varmt tæppe, ser yderst tilfreds ud og er helt rolig. Da jordemoderen pakker ham ud af tæppet, begynder han at skrige. Han bliver lagt på en kold plastikplade, i en fordybning formet efter en gennemsnitlig babykrop med udstrakte arme og ben. Drengens arme og ben står ikke stille et sekund, og han skriger nu ad al kraft.

Jordemoderen tvinger hans arme, en af gangen, ned i fordybningerne, lavet til armene, hvorefter hun spænder hans arme fast med velcrobånd, som er fastgjort på pladen til netop dette formål. Den lille dreng har gode benmuskler, for da jordemoderen skal fastgøre hans ben, må hun flere gange stramme velcrobåndene lidt ekstra for at sikre, at han ikke kan bevæge sig. Så er han parat.

Jordemoderen finder kniv og instrumenter frem, mens den lille nu skriger højt, monotont og er fuldstændig umulig at få kontakt med. Det lille lokale, hvor kun personale er tilladt adgang, virker pludselig klaustrofobisk. Mens jeg bider tænderne sammen og kæmper med at holde mig på benene, overdøver skrigene fra den hjælpeløse dreng alle lyde fra babystuen udenfor.

Det er første gang, jeg overværer en omskæring…


Circumstraint / omskæringsbræt

Rikke blev inspireret til at sende artiklen til Intact Denmark, da hun så vores opslag om circumstraints på Facebook. Det er netop det omskæringsbræt som barnet blev spændt fast på ved den omskæring, som Rikke overværede.

Læs også Erfaren amerikansk jordemoder med stærke holdninger til omskæring
Læs også Mit navn er Mahican, jeg er læge

Bliv medlem af Intact Denmark Det koster kun kr. 200 pr. år. Sammen beskytter vi raske børn under 18 år mod omskæring og anden kønskirurgi. Man skærer da ikke i raske børn.


Kontakt Intact Denmark

Kontakt os gerne, hvis du har en fortælling om omskæring, som Intact Denmark. Sammen gør vi en forskel. Man skærer da ikke i raske børn.

Politi (Billede af politistation)

Pressemeddelelse: politianmeldelse

Intact Denmark har i dag indgivet politianmeldelse mod den dansk fascistiske organisation Nordfront.

Antisemitisk pannordisk plakataktion udført af Nordfront

Nordfront har i anledning af den jødiske højtid Yom Kippur udført en såkaldt pannordisk plakataktion, hvor de har udspredt hadefulde, diskriminerende og løgnagtige påstande om jøder via plakater opsat rundt omkring i landet.Den ene plakat indholder blandt andet påstanden om, at jødiske rabbinere efter omskæring af drengebørn flokkes for at suge blodet af barnets penis.

Oral afsugning efter omskæring foregår formentlig ikke i Danmark

Det er korrekt, at der i jødedommen findes et ritual, der indebærer, at den udførende rabbiner med munden skvulper vin omkring barnets penis og afsuger blodet efter omskæring. Det kaldes Metzitzah B’peh. Det udføres fortsat i en række meningheder rundt omkring i verdenen, men såvidt vi ved, er det forlængst udfaset i Danmark. Det er altså misvisende og urimeligt at sammenkæde jødedommen i Danmark med Metzitzah B’Peh.

Sammenkædning af omskæring og pædofili

Nordfronts plakataktion sammenkæder ligeledes omskæringsritualet med pædofili, hvilket også er grov bagvaskelse og bidrager til diskrimination. Derfor er der efter vores bedste overbevisning tale om en hadforbrydelse og den har vi naturligvis anmeldt til politiet.

Intact Denmark er en multikulturel forening

I Intact Denmark arbejder vi for børns grundlæggende ret til egen krop, uanset hvilket køn, de har, og hvilken kultur og religiøs baggrund, de er rundet af. Vores medlemmer har jødisk, muslimsk og kristen baggrund. Nogle er omskåret, nogle er ikke.

Legitim omskæringsmodstand skal ikke misbruges til diskrimination

Den legitime demokratiske modstand mod omskæring og anden kønskirurgi på raske børn, skal ikke misbruges til diskrimination af vores medborgere uanset baggrund eller religiøs overbevisning.

Man skærer da ikke i raske børn, som vi siger, og man udsætter heller ikke hverken dem eller deres forældre for diskrimination. Intact Denmark tager skarpt afstand fra diskrimination og hadforbrydelser.

På vegne af Intact Denmarks bestyrelse,

Lena Nyhus
Forkvinde

COVID-19: Behandlingen af Borgerforslaget om omskæring udsættes muligvis

PRESSEMEDDELELSE
COVID-19: Behandlingen af borgerforslaget om omskæring udsættes muligvis af Folketinget, skriver DR.
Intact Denmark støtter en udsættelse.

DR oplyser d. 2. april, at Folketingets formand Henrik Dam Kristensen (S) har bedt Folketinget tage stilling til, hvilke beslutningsforslag, der kan udskydes til senere behandling. I den forbindelse nævner DR bl.a. Intact Denmarks borgerforslag om omskæring.

Bestyrelsesmedlem i Intact Denmark, Güray Baba, udtaler “Allerede for to uger siden meddelte vi vores medlemmer, at det vil være mest realistisk at forvente, at Folketinget behandler borgerforslaget om omskæring af raske børn, når COVID-19 situationen er mere normaliseret.”

Han fortsætter “Vi har fuld tillid til, at Folketinget vil tage borgerforslaget om omskæring af raske børn op igen og give det en grundig behandling, når corona-krisen er overstået. Det vil også sikre, at de sundhedsfaglige organisationer får mulighed for at bidrage med deres vurderinger til den tid.”

Borgerforslaget om omskæring af raske børn (FT 124) blev fremsat i foråret 2018. Det er støttet af foreløbig 51.931 borgere. Behandlingen af borgerforslaget er blevet udsat i flere omgange, dels pga Folketingsvalget 2019 og dels fordi Folketinget har afventet udarbejdelsen af et nyt notat om ikke-terapeutisk omskæring af raske drenge. Forslaget er fremsat af Intact Denmark i samarbejde med flere uafhængige debattører.

Repræsentanter for samtlige partier i Folketinget har ved tidligere lejligheder givet udtryk for, at spørgsmålet om omskæring er meget komplekst og kræver grundige overvejelser. Omskæringsdebatten er et emne, der har stor bevågenhed fra en række sundhedsfaglige og børneretlige organisationer.

Yderligere oplysninger og kommentarer kan indhentes hos:

Güray Baba
T 27 21 56 34
guray@intactdenmark.dk

Venligst

Lena Nyhus, forkvinde & Güray Baba, bestyrelsesmedlem

Intact Denmark er en forening af ufrivilligt omskårne og allierede. Foreningen arbejder for indførelsen af en 18-års aldersgrænse for omskæring af raske børn kombineret med en grundig forebyggelses- og oplysningsindsats. Foreningen vejleder også omskårne og deres pårørende, samt personer, der overvejer at tilvælge omskæring på egne eller deres børns vegne.

COVID-19: Behandlingen af borgerforslaget om omskæring udsættes
Læs DRs artikel herIntact Denmark: Kritik af omskæring er ikke antisemitisme

pressemeddelelse februar 2020

“Kritik af omskæring er ikke antisemitisme”, udtaler Mikael Aktor, der er jøde, lektor i religionshistorie og næstformand i Intact Denmark, forening mod børneomskæring. Han tager skarpt afstand fra sammenligningen, der er fremkommet i forbindelse med udtalelser fra Det Jødiske Samfund i Danmark i artiklen Detektor: Jødisk samfund kalder kritik af omskæring anti-semitisk – Regeringen er tavs (DR 28. Februar 2020).

RISIKO FOR SELVCENSUR HOS MEDIER OG DEBATTØRER

“Kritik af omskæring er ikke antisemitisme,” udtaler Mikael Aktor og fortsætter “Det er meget alvorligt, hvis foreningen Det Jødiske Samfund i Danmark får lov til at sætte et underforstået lighedstegn mellem omskæringskritik og antisemitisme.

Det kan medføre en selvcensur blandt medier og debattører, der begrænser omskæringsdebatten. 88% af befolkningen går ind for for indførelse af en 18 års aldersgrænse for omskæring af raske personer. Det gør vi, fordi vi går op i børns tarv og børns rettigheder. Man bør simpelthen ikke skære i raske børn.”

Mikael Aktor er medstifter af Intact Denmark, der arbejder aktivt for en 18 års mindstealder for omskæring af raske børn. Foreningen har fremsat et borgerforslag om omskæring, der er i behandling i Folketinget p.t.

DER SKAL VÆRE PLADS TIL SATIRE

Aktor fortsætter “Antisemitisme er et emne, der bør behandles med stor alvor. Derfor er det vigtigt, at begrebet ikke udvandes, men grovkornet satire og kritik af omskæring skal der være plads til i et demokratisk samfund, uden at det nødvendigvis ligestilles med antisemitisme. Intact Denmark og jeg ser med stor alvor på de tilfælde, hvor omskæringsdebatten misbruges til diskrimination af jøder, men jeg håber også, at statsminister Mette Frederiksen husker mig og andre jøder, der er omskæringsmodstandere, når antisemitisme defineres. Vi er minoriteten i minoriteten, og vi er taknemmelige for, at omskæring bliver debatteret. Det Jødiske Samfund taler ikke for mig som jøde, hvis de antyder, at kritik af omskæring er antisemitisme.”

MULTIETNISK OMSKÆRINGSMODSTAND

Intact Denmark er stiftet af en kreds af borgere med jødisk, kristen og muslimsk baggrund. Nogle er troende, nogle er ikke. Foreningen arbejder for indførelse af en 18 års aldersgrænse for omskæring og anden kønskirurgi på raske børn, uanset køn, kultur og religiøs baggrund. Foreningens medlemskreds er multietnisk, nogle medlemmer har gennemlevet omskæring og anden ufrivillig kønskirurgi, mens andre medlemmer er allierede.

BORGERFORSLAG OM OMSKÆRING

Pr. 28. februar 2020 er der 51.890 borgere, der har støttet Intact Denmarks borgerforslag om indførelse af mindstealder for omskæring. Folketinget forventes at førstebehandle forslaget medio marts 2020. Forslaget blev oprindeligt fremsat i 2018, men ikke færdigbehandlet pga. folketingsvalget foråret 2019; derfor er forslaget nu atter til behandling.

FAKTA OM OMSKÆRING AF RASKE DRENGE

Styrelsen for patientsikkerhed anslår, at der omskæres ca. 2.000 raske drenge om året, men Intact Denmark vurderer, at det reelle antal muligvis er betydeligt højere. Der registreres ca. 800 omskæringer om året. Det vides ikke, hvorfor der er et misforhold mellem det registrerede og det anslåede antal indgreb.Ifølge Det Jødiske Samfund i Danmark omskæres der ca. 15 raske drenge med jødisk baggrund pr. år.

KONTAKT

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til Intact Denmark på:

Mikael Aktor, næstformand,
telefon 28307394 & mikael (@) intactdenmark.dk

Lena Nyhus, forkvinde, telefon 71 99 21 59

Güray Baba, bestyrelsesmedlem, guray (ad) intactdenmark.dk 

Vær venligst opmærksom på, at citater skal bringes i deres fulde og hele ordlyd, med mindre der foreligger udtrykkelig aftale om andet indgået med Mikael Aktor.

På vegne af bestyrelsen 

Lena Nyhus, forkvinde
Intact Denmark

Bliv medlem af Intact Denmark, det koster kun kr. 100 pr. år.

Tænker…
Success! Du er nu på modtagerlisten.

Generalforsamling 16. marts 2019

TILMELD DIG I FORMULAREN NEDERST PÅ SIDEN – ARRANGEMENTET ER ALENE FOR BETALENDE MEDLEMMER AF INTACT DENMARK

Der er meget at fejre i Intact Denmark i år. Først og fremmest vores fantastiske fællesskab på tværs af kulturer, politiske overbevisninger, religion, omskæringsstatus og personligheder. Vores forening er noget helt specielt.

Vi har igen i år allieret os med en række højtkvalificerede foredragsholdere, der skal ruste os til de kommende års arbejde for børns rettigheder.

PROGRAM:

9:00 Registrering og morgenmad

9:30 Velkomst

Næstformand Mikael Aktor byder velkommen.

9:45 Generalforsamling

1) Valg af dirigent
2) Formandsskabets beretning
3) Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent (interesserede medlemmer kan rekvirere regnskabet etc. hos kasserer Svend Eide Joensen svend@intactdenmark.dk)
4) Godkendelse af regnskab
5) Godkendelse af kontingentsats
6) Indkomne forslag
7) Valg til bestyrelsen, suppleanter og ekstern revisor

11:45 Pause

12:00 Frokost

Bemærk frokosten forudsætter forudbetaling.

13:00 Sundhedsplejerskerne – Forrest i forebyggelsen af omskæring

Íris Björg Þorvaldsdóttir, sundhedsplejerske og stifter af Intact Iceland

13:45 Pause

14:00 Omskåret: Hvad kan din sexolog hjælpe dig med?

Rikke Pristed, sexolog og bestyrelsesmedlem i DACS – Dansk forening for klinisk sexologi

14:45 Pause

15:00 (Afventer endelig bekræftelse)

15:45 Afslutning

INTACT DENMARK FORBEHOLDER SIG RET TIL AT BORTVISE DELTAGERE, DER MODARBEJDER FORENINGENS GRUNDLÆGGENDE FORMÅL ELLER UDVISER FORSTYRRENDE ADFÆRD.

Tilmeldingsfrist 13. marts 2019.

Forhåndsbetaling til MobilePay 39365 eller reg. 9570 konto 12145314. Anfør tydeligt navn og gerne medlemsnummer på betalingen.

Generalforsamlingen afholdes hos Sex og Samfund, Lergravsvej 63, 2. sal, 2300 København S.

Yderligere oplysninger fås hos Intact Denmark på kontakt@intactdenmark.dk eller 93 96 10 30.