Kalender

Generalforsamlinger 2021

Velkommen til Intact Denmarks generalforsamlinger søndag d. 28. marts 2021. Online.

I år planlægger vi at afholde både en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling samme dag. Det skyldes, at vi skal behandle vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer, der besluttes på en ordinær generalforsamling, skal efterfølgende bekræftes ved en ekstraordinær generalforsamling.

Da vi allerede har haft indgående drøftelser om vedtægtsændringerne ved generalforsamlingen 2020 og har indarbejdet foreslåede ændringer, forventer vi, at behandlingen af vedtægtsændringerne kan forløbe hurtigt og effektivt i år.

Program

9:45 – 10:00 Åbning for deltagelse via onlineplatform


10:00 Ordinær generalforsamling

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Årsberetning
3) Fremlæggelse af regnskab
5) Godkendelse af regnskab
6) Fremlæggelse af budget
7) Godkendelse af budget
8) Forslag om kontingentsats
9) Valg til bestyrelsen
10) Valg af suppleanter
11) Valg af revisorer
12) Forslag om vedtægtsændringer
13) Eventuelt


16:00 Ekstraordinær generalforsamling

1) Behandling af vedtægtsændringer


Deadline for tilmelding

Deadline for tilmelding til Intact Denmarks generalforsamlinger 2021 er d. 20. marts 2021.

Tilmeldingsformular

Se yderligere informationer under tilmeldingsformularen.

Fornavn
Efternavn

Betaling

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis og forbeholdt betalende medlemmer af Intact Denmark.

Teknik

Generalforsamlingen afholdes online, tilmeldte deltagere får direkte besked om formatet via mail forud for generalforsamlingen. (Hold øje med dit spamfilter.) Uddybende spørgsmål kan rettes til Intact Denmark kontakt@intactdenmark.dk.

Bliv medlem

Hvis du endnu ikke er medlem af Intact Denmark, kan du melde dig ind her. Det koster kun kr. 200 om året.

Kontakt

Yderligere oplysninger fås hos Intact Denmark på kontakt@intactdenmark.dk eller 71 99 21 59.

Bortvisning

Intact Denmark forbeholder sig ret til at afvise deltagere, der modarbejder foreningens grundlæggende formål eller udviser forstyrrende adfærd.

Nyhedsbrev

Tænker…
Success! Du er nu abonnent på nyhedsbrevet.. Du kan til enhver tid afmelde dig igen. 🙂