AFLYST: Intact Denmark generalforsamling 14. marts 2020

Som forholdsregel i relation til coronavirusudbruddet har Intact Denmark valgt at udsætte årets generalforsamling på ubestemt tid. Vi tilstræber at afholde generalforsamling hurtigst muligt, når forholdene tillader det.

Vi håber på opbakning og forståelse for denne beslutning.

– Bestyrelsen

Velkommen til Intact Denmark generalforsamling 14. marts 2020. Dagen byder på masser af viden om omskæring af raske børn og anden kønslemlæstelse samt selvfølgelig en indgående introduktion til det politiske arbejde med vores Borgerforslag og det nye omskæringsnotat fra styrelsen for patientsikkerhed.

Vel mødt til Intact Denmark generalforsamling 2020!

OBS – programmet er ændret…

Tilmelding

Tilmeld dig i formularen herunder. Arrangementet er alene for betalende medlemmer af Intact Denmark.

Betaling

Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.

Program

9:00 – 9:15 Registrering
09:15 – 11:00 Generalforsamling
1) Valg af dirigent
2) Formandsskabets beretning
3) Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
(Udsættes til ekstraordinær generalforsamling)
4) Godkendelse af regnskab
(Udsættes til ekstraordinær generalforsamling)
5) Godkendelse af kontingentsats
(Udsættes til ekstraordinær generalforsamling)
6) Indkomne forslag
– Forslag til vedtægtsændring
7) Valg til bestyrelsen, suppleanter og ekstern revisor

Se yderligere informationer under formularen.

Tilmeldingsformular

Adresse

Generalforsamlingen afholdes hos 
Sex og Samfund, Lergravsvej 63, 2. sal, 2300 København S.

Bliv medlem

Hvis du endnu ikke er medlem af Intact Denmark, kan du melde dig ind her. Det koster kun kr. 100 om året.

Foto og video

Deltagere, der ikke ønsker at blive fotograferet eller filmet, kan opholde sig i “Foto – nej tak” zonen under arrangementet.

Organisationer mod omskæring af raske børn

Har du set den imponerende liste over læge-, sundhedsfaglige og børneretlige organisationer, der har stillet sig på børnenes side i debatten om omskæring nu?

Især er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensivmedicin (DASAIM) og Dansk Kirurgisk Selskab meget vigtige stemmer i denne debat.

Handicap

Adgang for gangbesværede. Der er nogle få trin ind i opgangen, men elevatoradgang til selve etagen, hvor arrangementet afholdes. Gangbesværede kan få hjælp på dagen ved forudgående aftale.

Hørehæmmede. Der er desværre ikke teleslynge under arrangementet.

Kontakt

Yderligere oplysninger fås hos Intact Denmark på kontakt@intactdenmark.dk eller 71 99 21 59.

Bortvisning

Intact Denmark forbeholder sig ret til at bortvise deltagere, der modarbejder foreningens grundlæggende formål eller udviser forstyrrende adfærd.