Intact Denmark søger praktikanter

Har du lyst til at arbejde med os for en 18-års aldersgrænse for omskæring af børn? I Intact Denmark arbejder vi imod omskæring og anden kønskirurgi på drenge, piger og interkønnede børn uden medicinsk indikation. Dette gør vi både med politisk interessevaretagelse, rådgivning af sundhedsfagfolk og arbejde for den offentlige opinion.

Hvis du kan se dig selv arbejde for alle danske børns ret til egen krop uanset køn, kultur eller religiøs baggrund, så er det måske dig, der er Intact Denmarks nye praktikant.

Mit praktikforløb var utroligt afvekslende med fordybelse i foreningens daglige arbejde, deltagelse ved debatmøder, på konferencer og med hele to foretrædender for hhv. Folketingets Kirkeudvalg og Børneudvalg.

Det var meget lærerigt og jeg kan mærke, at det har givet mig en masse inspiration med tilbage til mit kandidatstudie i Religionshistorie på Københavns Universitet.

Jeg fortsætter som frivillig i Intact Denmark efter praktikperiodens udløb. Det kan jeg slet ikke slippe.

Line Høgh Sørensen, praktikant

Intact Denmarks arbejde

Intact Denmark er en organisation for personer, der har gennemlevet kønskirurgi og deres allierede.

Foreningen arbejder for

  • indførelsen af en 18-års aldersgrænse for kønskirurgi på raske børn
  • gennemførelsen af en massiv oplysningsindsats vedr. børns grundlæggende rettigheder
  • Samtidig tilbyder foreningen støtte og rådgivning til ramte og deres pårørende

Intact Denmark lægger stor vægt på at indgå sobert og respektfuldt i debatten om kønskirurgi, herunder bl.a. omskæring og kønskorrektioner på interkønnede. Vi ønsker at sikre børns grundlæggende rettigheder uden at bidrage til fremmedgørelse af personer fra omskæringskulturer.

Foreningen finansieres af støtte fra medlemmerne og drives af frivillige. Der er ingen lønnede medarbejdere.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Intact Denmark tilbyder praktikpladser til studerende på videregående uddannelser. Forløbet kan være relevant for studerende fra mange forskellige uddannelser f.eks. Religionshistorie, Folkesundhed, Jura, Statskundskab etc. Der antages på nuværende tidspunkt maksimalt to studerende pr. semester.

Du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver, og du får i høj grad lov til at præge din egen praktik og de opgaver, som du vil bidrage med. Dine arbejdsopgaver kan være omskiftelige afhængig af de aktuelle offentlige og politiske dagsordener. Du vil dog som hovedopgave bistå ledelsen, og deraf også blive inkluderet i større beslutninger og diskussioner i organisationen. Som praktikant kan du arbejde med bl.a. følgende opgaver:

  • Udarbejdelse af oplysende materiale eller analyser
  • Understøtte den politiske interessevaretagelse med desk research, analysearbejde og kontakt med eksterne politiske og/eller organisatoriske interessenter
  • Planlæggelse af events og møder
  • Deltage i arrangementer og møder på enten Christiansborg, sundhedsfaglige seminarer eller lign.
  • Hjælpe med at udarbejde ansøgninger til Folketinget og Sundhedsmyndighederne
  • Hjælpe med at udarbejde fondsansøgninger
  • Opdatering af sociale medier og hjemmeside

I det omfang det er muligt, vil praktikanten kunne deltage i foredrag, debatarrangementer, konferencer etc. som foreningen er involveret i praktikperioden.

Pensum

Intact Denmark har udarbejdet en obligatorisk læseplan for praktikforløbet svarende til ca. 150 A4-sider. Læseplanen introducerer alle grundspørgsmål vedr. omskæringsdebatten i Danmark (herunder religion, jura, menneskerettigheder, anatomi, etik etc.) samt en introduktion til arbejdsmetoder for embedsmænd i styrelser og ministerier. Sidstnævnte er vitalt for forståelsen af en lobbyorganisations arbejdsforhold.

Ved indgåelse af praktikaftalen fastlægges milepæle for læseplanen.

Foreningen foreslår gerne yderligere relevant materiale tilpasset til praktikantens fagsammensætning for at sikre højest mulig relevans for den enkelte studerende.

Aflønning og forsikring

Praktikken er ulønnet. Der er tegnet lovpligtig forsikring for praktikanter.

Tavshedspligt

Praktikanten er underlagt tavshedspligt om hele praktikforløbet. Konkrete rammer for tavshedspligten vil blive gennemgået ved praktikstart. Det drejer sig hovedsagligt om respekt for personer, der er berørt at kønskirurgi og deltager i foreningens aktiviteter, samt om relationer til samarbejdspartnere f.eks. politikere.

Det betyder ikke, at du ikke må fortælle vidt og bredt om at være i praktik i Intact Denmark, det må du faktisk vældigt gerne, vi skal bare være påpasselige med beskyttelsen af vores medlemmer og samarbejdspartnere.

Om dig

Som person er du engageret, initiativrig og indstillet på at arbejde indenfor et kontroversielt område i den offentlige debat.

Det er en fordel, men ikke et krav at have kendskab til omskæringsdebatten eller have tidligere erfaring med interessevaretagelse og lobbyisme, men det er til gengæld et ufravigeligt krav, at du vil tilgå foreningens arbejde med utvetydig respekt for omskæringsramtes vilkår.

Indsatsen i Intact Denmark kræver sans for diplomati, interesse for menneskerettigheder og deres konkrete politiske forvaltning samt forståelse for de svære rammer som en lille uafhængig NGO, der drives udelukkende af frivillige, arbejder under.

Er du interesseret?

Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter rettes til forkvinde Lena Nyhus, lena@intactdenmark.dk. Spørgsmål er hjerteligt velkomne. Line Høgh Sørensen fortæller også gerne om sine erfaringer som praktikant direkte på line@intactdenmark.dk eller linn@intactdenmark.dk.

Gem