Jordemoderforeningen står fast: Intet land bør tillade unødig omskæring!

logo_large

I sin klumme “Etisk set” i Kristeligt Dagblad skriver Jordemoderforeningens formand Lilian Bondo d. 7/5-2018:

“Uanset hvilken verdensdel eller religion vi taler om, så finder jeg ikke, at noget land bør tillade, at der skæres i børn uden en medicinsk indikation”

Lilian Bondo var også i 2015 ude med klar tilkendegivelse af, at drenge bør nyde samme beskyttelse imod unødig omskæring som piger, og med klar kritik af Sundhedsstyrelsens ulykkelige notat: Omskæring af drenge, 2013.

Vi glæder os i Intact Denmark over Jordemoderforeningens utvetydige og gentagne udmeldinger, og over at Jordemoderforeningen er på børnenes side.

Tak til Lilian Bondo!

I Jordemoderforeningens holdningspapir om omskæring uddyber foreningen sine overvejelser vedr. omskæring af raske drengebørn. De skriver blandt andet:

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse mener, at drenge, helt ligestillet med piger, har ret til ikke at blive underlagt kirurgiske indgreb, som ikke er medicinsk begrundet – og vi finder, at denne rettighed skal betyde frihed for indgreb.

Man skærer da ikke i raske børn!