Enhedslisten støtter borgerforslaget!

untitledNu har to partier – Enhedslisten og SF – udmeldt deres klare støtte til borgerforslaget om en 18 års mindstealder for unødvendig kønskirurgi. I et Facebook-opslag d. 8/5-2018 skriver Stine Brix bl.a.:

“Vi har besluttet, at vi støtter borgerforslaget.

Det ligger i forlængelse af Enhedslistens årsmødebeslutning fra 2008, hvor det klart slås fast, at vi er imod drengeomskæring. Vores fundamentale holdning er, at barnet skal have lov til selv at bestemme over sin egen krop. Barnet har ingen sundhedsmæssige fordele af at blive omskåret, tværtimod udsættes det for smerte og for en risiko for komplikationer.

Vi er klar over, at der er et sammenstød mellem to hensyn – på den ene side hensynet til barnets selvbestemmelse, og på den anden side hensynet til religionsudøvelse. I det sammenstød så vægter barnets ret til selv at vælge højst for Enhedslisten.”

Intact Denmark er begejstrede for Enhedslistens udmelding! EL og SF har dermed erklæret sig som beskyttere af den største og svageste gruppe i Danmark – nemlig børnene. BRAVO til de to partier!

Vi er helt enige i, at dygtige jurister må sikre, at den endelige udformning af loven giver den bedst tænkelige beskyttelse af børns ret til kropslig integritet og ubeskåret seksualitet, og i at loven bør ledsages af en målrettet oplysningsindsats.

Enhedslisten foreslår, at ikrafttrædelsen udsættes i f.eks. et år, imens der arbejdes med en oplysningskampagne, men denne udsættelse er ikke en betingelse for ELs støtte til borgerforslaget.

Vi minder om, at yderligere mellem 1000 og 2000 drengebørn unødigt og ufrivilligt vil få bortopereret deres naturlige, sunde forhud, hvis ikrafttrædelsen udsættes i et år. Det synes vi næsten ikke, vi kan være bekendt, hvis der er et flertal for en mindstealder.

Man skærer da ikke i raske børn!