Højesteret straffer forældre med 1½ års fængsel for pigeomskæring

D. 2/5-2018 afsagde Højesteret dom over et Somalisk forældrepar, for i 2015 at have fået udført en kategori II-omskæring på to af deres syv døtre under en ferie i Afrika. Pigerne på hhv. 8 og 15 år har angiveligt fået bortskåret den yderste del af klitorishovedet samt dele af de små kønslæber.

Højesteret tog ikke stilling til skyldsspørgsmålet, som blev afgjort ved Landsretten, men alene til strafudmålingen.

Straffen lyder på ubetinget fængsel i 1½ år til begge forældre. Moderen udvises desuden betinget af Danmark med en prøvetid på 2 år efter hendes løsladelse. Endelig skal parret betale sagens omkostninger ved Byretten, Landsretten og Højesteret.

Dommen er interessant i mange henseender. Bl.a. fordi den kan være en indikation for, hvorledes retssystemet vil bedømme eventuelle overtrædelser af en kommende lov imod drengeomskæring.

Læs mere om hele sagen her:

Kort nyhedsmeddelelse om sagen
Højesterets afgørelse
Landsrettens afgørelse
Byrettens afgørelse