Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet i direkte opfordring til politikerne

Organisationerne Børns Vilkår, Børnerådet og Red Barnet har tidligere udtalt i en  fælleserklæring, at:

“Rituel omskæring bør kun ske, når barnet er modent nok til at give informeret samtykke”

Nu skriver de tre organisationers ledere Rasmus Kjeldahl, Per Larsen og Jonas Keiding Lindholm i Jyllandsposten og opfordrer direkte alle medlemmer af Folketinget til at fokusere på barnets tarv og sikre ved lov, at drengene selv kan bestemme, om de vil omskæres:

“Lad drengene bestemme selv”

I klare vendinger omtaler de rituel omskæring som skadeligt for pigers og drenges helbred og som irreversibelt, smertefuldt og med risiko for alvorlige komplikationer. Og de påpeger, at det både er i strid med FN’s Børnekonvention og en overtrædelse af grundlæggende medicinske og etiske principper. De tre organisationer mener, at børns ret til kropslig integritet ved lov skal sættes over forældrerettigheder i denne sammenhæng.

Intact Denmark takker for børneorganisationernes intensiverede støtte.
Vi er helt enige:

Man skærer da ikke i raske børn!