16 spørgsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget

questionmarks_web-702x129Sundheds- og Ældreudvalgets formand Liselott Blixt – som offentligt har tilkendegivet støtte for en aldersgrænse mod kønslemlæstelse – har d. 26/4-2018 stillet ikke mindre end 16 spørgsmål til diverse ministre m.fl. Spørgsmålene kommer som opfølgning på samråd i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. april om drengeomskæring. De kan findes her på Folketingets hjemmeside, men vi har også gengivet en liste med direkte links nedenfor.

Mange beslutningstagere mangler konkret viden om forhudens vigtige funktioner og kommer derfor til at nedprioritere børns helt indlysende ret til at vokse op med den krop og den seksualitet, som de er skabt med. Så Intact Denmark hilser Sundheds- og Ældreudvalgets interesse for at belyse alle aspekter af omskæringsproblematikken velkommen. Men vi minder også om, at imens tiden går med debat og forespørgsler, får hver dag gennemsnitlig 3-6 helt raske danske drengebørn amputeret deres følsomme og beskyttende forhud!

Politikerne på Christiansborg er tilsyneladende i vildrede, men befolkningen er heldigvis ikke i tvivl:

Man skærer da ikke i raske børn!

De 16 spørgsmål:

Spm. om konkrete eksempler på begrænsninger eller afgrænsninger i adgangen til at lade drengebørn omskære, som både forventes at iagttage Den Europæiske Menneskeretskonvention, FN’s Børnekonvention og Grundlovens § 67, til justitsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 899
26. april 2018

Spm. om redegørelse for, om en ikke-autoriseret person, som fra en autoriseret læge har fået delegeret retten til at udføre en omskæring, efterfølgende kan straffes efter straffelovens bestemmelser, til justitsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 898
26. april 2018

Spm. om ministeren kan bekræfte, at borgerforslaget om indførelse af kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring af raske børn, som det er fremsat, vil være et tilbageskridt for kvinder i Danmark, til justitsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 897
26. april 2018

Spm. om ministeren kan bekræfte, at borgerforslaget om indførelse af kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring af raske børn, som det er fremsat vil medføre en lovliggørelse af kvindelig omskæring for kvinder på 18 år, til justitsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 896
26. april 2018

Spm. om, hvilken viden der er om eventuelle senkomplikationer til mandlig omskæring både generelt og set i forhold til, om alderen hos barnet, den unge, den voksne betyder noget for indgrebet og evt. senkomplikationer, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 892
26. april 2018

Spm. om baggrunden for, at det i dag er ulovligt at omskære kvinder, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 891
26. april 2018

Spm. om redegørelse for, hvordan patientsikkerheden i forhold til omskæringer af drenge kan optimeres, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 890
26. april 2018

Spm. om adgangen til omskæring af drengebørn i Danmark er forenelig med Bioetikkonventionen, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 888
26. april 2018

Spm. om Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat finder: ”Der er ikke tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn. Samtidig er der ikke sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn.”, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 887
26. april 2018

Spm. om redegørelse for de sundhedsfaglige forskellene og risici på pigeomskæring og drengeomskæring, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 886
26. april 2018

Spm. om redegørelse for, om der i dag er krav om, at drengebørn skal bedøves forud for en omskæring, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 885
26. april 2018

Spm. om, hvilke smertebehandling der i dag anvendes i forbindelse med omskæring, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 883
26. april 2018

Spm. om, hvor mange læger der for indeværende er under skærpet tilsyn eller har fået frataget rette til at foretage omskæring af drengebørn, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 882
26. april 2018

Spm. om oversendelse af en opdateret og revideret rapport/notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende omskæring af drenge, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 880
26. april 2018

Spm. om oversendelse af en oversigt over nyeste viden og forskningsresultater om drengeomskæring offentliggjort fra 2013, hvor Sundhedsstyrelsen offentliggjorde notat om omskæring af drenge, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 879
26. april 2018

Spm. om redegørelse for den metode og det datagrundlag, som Sundhedsstyrelsen anvendte i forbindelse med udarbejdelse af notatet fra 2013 vedrørende omskæring af drenge, til sundhedsministeren
2017-18
SUU, Alm. del, Spm. 878
26. april 2018