Dansk Sygeplejeråd: Omskæring af mindreårige i strid med menneskerettighederne

Dansk Sygeplejeråd har i dag udsendt en erklæring ved omskæring af mindreårige raske drenge. De skriver blandt andet:

Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, når indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den unge, og et sådan samtykke kan reelt først  gives, når den unge er myndig.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard fortæller endvidere at:

”Omskæring sker ofte i forbindelse med kulturelle og religiøse tilhørsforhold, og der er tale om et indgreb, som permanent ændrer barnets krop, hvorfor indgrebet reducerer barnets mulighed for selv at bestemme over sin egen krop. Derfor bør omskæring af drenge ikke foretages, før den unge er myndig, og selv kan afgøre, om han ønsker omskæring,”

Dansk Sygeplejeråd skriver endvidere:

“Indgrebet betegnes som i strid med FN’s Børnekonvention, hvor der bl.a. står, at børn skal beskyttes mod traditionsbundne ritualer, som kan være skadelige for deres helbred.”

Læs hele Dansk Sygeplejeråds erklæring

Se listen over alle de mange danske sundheds- og børneretsorganisationer, der er imod omskæring af raske drengebørn

Læs testemonials fra personer med baggrund i omskæringskulturer, der også ønsker at stoppe traditionen

Bliv medlem af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr kalenderår