Jødehad bør aldrig tolereres

Politiken har i den seneste tid haft fokus på jødehadet, der dukker op når emnet omskæring er på dagsordenen. En lille højlydt gruppe med anti-Semitiske overbevisninger kommenterer med de mest frastødende bemærkninger, hvor forældre, der uden ond hensigt omskærer deres sønner, bliver beskrevet som enten pædofile eller værdige Hitlers behandling. Nogle endda direkte personligt truet på livet.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

I Intact Denmark har vi altid fastholdt vores synspunkt for en aldersgrænse på 18 år for omskæring på den baggrund, at det forsvarer børnenes retsstilling. Vores fokus er på børnenes rettigheder og det fokus fastholder vi skarpt.

Vi ser omskæring uden drengens samtykke som værende krænkende mod barnets grundlæggende ret til kropslig integritet og seksuel autonomi. Og hvis den permanente omskæring er religiøst betinget, så også krænkende mod drengens religionsfrihed. Ingen ved jo, hvilken religion – om nogen – han vokser op og tilvælger.

Et negativt fokus på forældrene er derfor aldrig vores ønske. Vi ved, at forældre omskærer deres sønner af bedste mening og tager klart afstand fra folk, som ikke respekterer, at vores fokus er på drengenes ve og vel, vores hensigt er aldrig diskrimination af forældrene.

Vi i Intact Denmark deltager i debatten, da vi er uenige i, at omskæring på raske drenge er en beslutning, som forældre har ret til at tage på vegne af deres børn. Vi ser dog også selv, at folk misbruger vores arbejde for en aldersgrænse til jødehadsk retorik. Det tager vi klart afstand fra.

Vi modererer vores hjemmeside og Facebook-side hårdt og den diskriminerende adfærd kan medføre eksklusion af Intact Denmark. Det har dog hidtil ikke været nødvendigt. Barnet er debattens centrale part, ikke forældrene, som omskærer af bedste hensigt.

I Intact Denmark har vi dog aktivt valgt at beskrive omskæring som kønslemlæstelse, hvilket for mange lyder som en meget hård beskrivelse. Det er dog den juridisk og medicinsk korrekte betegnelse for kønskirurgi på et raskt individ, der ikke kan give kompetent samtykke. Også Dansk Selskab for Almen Medicin benytter betegnelsen lemæstelse om omskæring af raske drenge.

Vi ved, at omskæring er centralt for mange jøder. Men vi i Intact Denmark fastholder, at når drengen er omskæringens centrale part, så er det hans menneskeretslige hensyn, der skal vægtes højest. Mange jødiske menigheder verden over er også begyndt at udvikle alternative invielsesritualer – bl.a. Brit Shalom.

Et barn kan ikke forstå konsekvenserne og de mulige risici forbundet med kirurgi på hans raske kønsorganer. Derfor kan han ikke give samtykke. Men det er ham, ikke forældrene, der skal leve med konsekvenserne af indgrebet hele livet. Derfor vurderer vi, at en retslig beskyttelse af drengene med en aldersgrænse til de når myndighedsalderen, er på sin plads. Fuldstændigt på linje med Bioetikkonventionens artikel 6 stk. 1, som Danmark for længst har ratificeret.

Drenge har også ret til religionsfrihed og permanent gældende omskæring respekterer ikke drengens frihedsret til at være anderledes.

Intact Denmark vil fortsat arbejde hårdt for børns grundlæggende rettigheder med udgangspunkt i respektfuld faktabaseret retorik, derfor har vi også for nylig udviklet nye retningslinjer for vores talespersoner, så der ikke kan herske tvivl om, hvornår nogen taler på foreningens vegne.

Vi arbejder for børns rettigheder, ikke mod deres forældre, og vores arbejde skal ikkemisbruges til diskrimination af jøder eller andre fra omskæringskulturer. Netop derfor har vi også adskillige gange opfordret organisationen Det Jødiske Samfund i Danmark til at mødes og drøfte bl.a. tonen i debatten. Det har de dog hidtil afvist.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.