Globalisering, det internationale miljø og en dansk aldersgrænse for omskæring

HammerOmskæringsdebatten i Danmark har sat sindene i kog og skabt voldsomme debatter i alle “gamle” medier samt på sociale medier i årevis. Det er en debat, som er begyndt at vække international opmærksomhed på flere måder, især fordi folkestemningen i Danmark meget tydeligt viser, at 87% af alle danskere er for en aldersgrænse på 18 år.

Læs mere her Kristeligt Dagblad: International kritik af øget pres på retten til omskæring

I den årelange omskæringsdebat bliver der tøvet meget politisk for at handle og indføre et konkret forbud på trods af en hurtigt voksende enighed hos den danske befolkning om at få en aldersgrænse indført. Mange politiske argumenter imod aldersgrænsen har været baseret på, at der skulle tages særligt hensyn til to religioner ud af de 11 anerkendte, vi har i Danmark i dag, at indgrebet var ubetydeligt eller at ønsket om en aldersgrænse var forbundet med racisme eller antisemitisme. Et nyt punkt, som er begyndt at dukke op i kritikken af en aldersgrænse er; at det vil skabe alvorlige internationale konflikter, da flere lande vil se det som en direkte provokation, hvis Danmark laver lovgivning på området. Det er den kritik, som Intact Denmark ønsker at forholde sig til med dette indlæg.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

Danmark er internationalt anerkendt for at være et land, som elsker demokrati og som på alle måder vil fremme det, også selvom det kan have negative konsekvenser. Der er uendeligt mange stærke eksempler på det i dansk historie; Danmark indførte racismeparagraffen i 1939 for at beskytte danske jøder under Anden Verdeskrig. Danmark var det første land i verden, der frigav porno i 1969. Danmark har med selvfølgelighed ophævet revselsesretten over flere etaper, senest med stramningen i 1997. I 1989 indførte Danmark lov om registeret partnerskab, som det først land i verden. Danskerne fik stemt om de fire retsforbehold i EU i 1992 og igen i 2015. For ikke at forglemme Muhammedtegningerne, som udsprang af retten til pressefrihed, som står beskrevet i den danske Grundlov fra 1849.

Alle eksempler er beviser på danskernes nære og dybe kærlighed til de demokratiske principper, som de forventer og kræver overholdt politisk, også selvom det kan have en dyr pris for danskerne og gøre os meget upopulære, tilmed udsatte for angreb, hos mange kulturer og lande i verden.

Donér til Intact Denmarks arbejde for børns grundlæggende rettigheder

Det vil sige, at når det bemærkes internationalt, at danskerne nu meget tydeligt er imod omskæring, så begynder det at sende rystelser som skaber voldsom kritik og trusler imod Danmark. Det gør det fordi det tages meget alvorligt. Danmark er ikke kun en lille lukket enhed. I takt med globaliseringen og i kombination med Danmarks historiske vilje til at være foregangsland, kan Danmark som nation virke provokerende, men også i høj grad være med til at sætte en international standarden for hvad et demokrati faktisk er og betyder.

Danmark er et forgangsland på mange områder og har bevidst dette gentagne gange historisk; både når det kommer til aktivt at beskytte mennesker, selv midt under en ekstrem krig, men også i forhold til menneskers ret til en intakt krop og et værdigt liv på lige fod med alle andre.

Danmark er af de lande i verden, som i sandhed overlader store beslutninger til befolkningen for demokratiets skyld, også selvom det kan have meget voldssomme konsekvenser – hvilket er den dybeste essens i ethvert demokrati. Det samme står nu på spil igen i forbindelse med en aldersgrænse for omskæring for drenge. Selv FN har været tøvende og tilbageholdende i debatten samt i mange tilfælde overset omskæring af drenge, selvom de har aktive kampagner imod omskæring af piger.

Læs mere her Født uden forhud, alligevel omskåret hele to gange

Til gengæld har Europarådet allerede i 2013 vedtaget en banebrydende resolution med henblik for at beskytte børns kropslige integritet – også mod kønskirurgi på raske drenge.

Hos Intact Denmark er vi på alle måder bevidste om, hvad det kan betyde med en aldersgrænse, også internationalt. Det kan få tunge konsekvenser for danskerne samt betyde, at vores politikere vil møde en aggressiv og negativ modstand internationalt. Det er blandt andet derfor vi arbejder hårdt på at sikre en så god som mulig dialog med mange og hele tiden informere og oplyser om omskæring. Desværre har repræsentanter for omskæringskulturerne været tilbageholdende med at indgå i dialog, trods befolkningens klare ønske om etablering af en aldersgrænse for omskæring af raske drengebørn.

Intact Denmark har samlet erfaringer igennem flere år også internationalt og vil selvfølgelig på alle måder prøve at støtte og hjælpe så meget som muligt, også hvis et forbud vil medføre alvorlige internationale komplikationer.

Forfattet af Getrud Christensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.