9 ud af 10 danskere ønsker en aldersgrænse for omskæring

En ny rundspørge foretaget af Megafon for Politiken viser, at 87% af den danske befolkning ønsker, at vi får en aldersgrænse for omskæring af raske drengebørn. Fuldstændigt på linje med den aldersgrænse, som vi længe har haft for omskæring af piger.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

I Intact Denmark er vi selvfølgelig glade for undersøgelsens resultat, men vi er ikke overraskede. Langt de fleste danskere ønsker helt naturligt at beskytte det enkelte menneskes grundlæggende ret til egen krop, til selv at styre sin seksualitet og til selv at vælge, hvilken religion de vil tilhøre – om nogen.

Den eneste måde at sikre de rettigheder på, er at indføre en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske børn, uanset om indgrebet foregår i Danmark eller i udlandet. Man skærer da ikke i raske børn.

Artiklen er en del af Politikens serie om jødisk liv i Danmark. I den forbindelse har man interesseret sig for, om der er anti-Semitisme her i landet og det viser sig, at det ikke er tilfældet i nævneværdig grad.

LÆS HELE POLITIKENS ARTIKEL her 9 ud af 10 danskere vil forbyde rituel omskæring af drengebørn

Dog er der én væsentlig undtagelse. Når omskæring kommer på tale, bringer det meget voldsomme følelser op i folk, særligt bliver tonen i debatten på de sociale medier sommetider meget hård.

Det er vi bevidste om i Intact Denmark. Vores opfattelse er, at det dels skyldes, at der er en lille meget højråbende gruppe reelle anti-Semitter og racister, der kidnapper debatten om børns grundlæggende rettigheder til deres egen diskriminerende agenda, og dels at det bringer meget stærke følelser i spil hos befolkningen generelt, når emnet er kønskirurgi på børn, der ikke kan sige fra.

Tilsvarende er der også omskæringsfortalere, der er ukonstruktive og ubehagelige i debatten. Det er ærgerligt, for det fjerner fokus på det, der formentlig er vigtigst for os alle, nemlig børnenes rettigheder.

Overrabbiner Jair Melchior mener ifølge Politiken, at et forbud vil være udemokratisk og vise, at Danmark ikke respekterer religiøse mindretal. Også Imam Naveed Baig fra Dansk Islamisk Center udtaler sig til artiklen “Selv om jeg er uenig, forstår jeg godt dem, der siger: ’Drengebarnet skal selv have lov til at bestemme, om han vil lade sig omskære som voksen’. Jeg kan godt sætte mig ind i det samfund, hvor autonomi og personlig frihed er i højsædet. Derfor mener jeg heller ikke, det her er udtryk for manglende tolerance fra danskernes side. Det er mere et udtryk for manglende oplysning og dialog.

Bemærk det billede, som Politiken har valgt at bringe sammen med artiklen. Det viser 5 instrumenter side om sige.

Pinden til venstre er en omskæringsprobe. Den bruges til at frigøre forhuden fra glansen (penishovedet) på det lille barn. Hos små børn er forhuden fastgjort til penishovedet med den samme type væv, som en negl er fastgjort til fingeren. For at foretage omskæringen, må forhuden løsnes ved at føre proben ind gennem åbningen på spidsen af penis og ned mellem forhuden og penishovedet, hvorefter forhuden trækkes fri.

Dernæst trækkes forhuden fre over penishovedet og afklemmes for at forebygge blødninger. De tre miderste instrumenter benyttes til afklemning. Når forhuden har været afklemt i en periode, typisk 4-5 minutter, foretages selve omskæringen med skalpellen yderst til højre i billedet.

Ved rituelle omskæringer bedøves barnets hudoverflade ofte med EMLA-salve (såkaldt tryllecreme) og sommetider gives barnet vin eller saftevand under ritualet.

Børn der omskæres på klinik og er over to måneder gamle bliver formentlig som hovedregel bedøvet med en lokalbedøvende sprøjte ved penisroden. Større børn lægges sommetider i fuld narkose. Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedstyrelsen) fører ikke registre over omskæringsmetoder.

Der foregår ydermere formentlig et større antal illegale omskæringer hvert år i Danmark. Omstændighederne er ukendte.

Dansk Selskab for Almen Medicin – en forening af praktiserende læger – kalder omskæring af raske børn, der ikke kan samtykke, for “lemlæstelse”.

 

Gem