Dialog og mudderkastning i omskæringsdebatten

13584698_10209597063260772_8046204859607697485_o

Der har været bragt adskillige artikler, kronikker og læserbreve om mange elementer i omskæringsdebatten de seneste par uger, ét væsenligt emne har været dialog og mangel på samme.

Kristeligt Dagblad bragte 30. juni 2016 et indlæg af speciallæge Henri Goldstein, Dialog er vejen frem i omskæringsdebat. Det fik Mikael Aktor, næstformand i Intact Denmark, lejlighed til at svare på d. 7.7.2016 med indlægget Der er kun ringe interesse for dialog om omskæring, hvori Aktor forklarer, at bl.a. organisationen Det Jødiske Samfund i Danmark gentagne gange har afvist eller simpelthen ignoreret tilbud om dialog fra Intact Denmarks side. (Aktors indlæg kan læses her i sin fulde længde  Kun ringe interesse for dialog )

Dan Rosenberg Asmussen, formand for organisationen Det Jødiske Samfund i Danmark, der repræsenterer et mindretal af Danmarks jødiske befolkning, tog efterfølgende til genmæle i Kristeligt Dagblad med indlægget Ikke et godt udgangspunkt for dialog.

Heri skriver han: I Kristeligt Dagblad den 7. juli opfordrer Intact Denmark ved næstformand Mikael Aktor Det Jødiske Samfund til at indgå i dialog med Intact Denmark. Det er korrekt, at Mikael Aktor tidligere har foreslået Det Jødiske Samfund at indgå i dialog. Dialog er, når to parter ønsker at møde hinanden og skabe et fundament for gensidig forståelse.

Da Intact Denmarks mål og eksistensberettigelse er at forbyde det essentielle, identitetsbærende jødiske dåbsritual for drenge, og vi oplever, at Intact Denmark ikke har nogen forståelse eller respekt for vores ritualer og traditioner, mener vi ikke, at der er udgangspunkt for dialog.

Såfremt der havde været mulighed for dialog, ville Dan Rosenberg Asmussen vide, at Intact Denmark ikke ønsker at forbyde det såkaldt identitetsbærende ritual, blot sikre en aldersgrænse på 18 år, således at den person, der skal udsættes for ritualet kan tilvælge det af egen fri vilje, fordi det er identitetsbærende for ham.

Der jo den mulighed, at det enkelte barn af forældre fra omskæringskulturer, føler at hans tilknytning til kulturen og måske religionen sagtens kan udmønte sig, uden at den formentlig allermest følsomme del af hans penis skal amputeres.

Vi har naturligvis forståelse for vigtigheden af at kunne byde et barn velkommen i både familien og evt. det religiøse samfund med et meningsfuldt ritual, derfor har vi interesseret os for de fredelige velkomstritualer som jødiske menigheder i både Israel, USA og flere andre lande er begyndt at tilbyde, nemlig Brit Shalom (sommetider kaldet Brit Chaim).

Her er omskæringsritualet – Brit Milah – udskiftet med blidere symbolske handlinger bl.a. indsmøring af barnets fødder i olivenolie eller lignende. Det er i direkte overensstemmelse med Intact Denmarks overbevisninger, der i korte træk går ud på, at der ikke skal finde ritualer sted, der involverer børns kønsorganer og/eller gør skade på dem.

Der er udgivet en spændende ny bog om emnet af to troende jødiske forfattere; Rebecca Wald og Lisa Braver Moss. Den hedder Celebrating Brit Shalom og kan stærkt anbefales til enhver, der interesserer sig for at udvikle humane og kærlige velkomstceremonier forankret i den rige jødiske religions- og kulturhistorie. Bogen er blevet godt modtaget, særligt i USA.

Dan Rosenberg Asmussen fortsætter sin replik således: Ydermere oplever Det Jødiske Samfund, at Intact Denmarks kampagne for et forbud mod drengeomskæring, den tilhørende argumentation og omgang med fakta ikke indbyder til tillid og forståelse.

Vi har blandt andet oplevet, hvorledes medlemmer af Det Jødiske Samfund, herunder mindreårige, udstilles på Intact Denmarks hjemmeside, og hvordan enhver kontakt vinkles og drejes for at understøtte deres kampagne.

Her rejses adskillige luftige kritikpunkter, som er umulige at imødegå, når de ikke specificeres nærmere og der ikke er mulighed for dialog, hvad menes der f.eks. med “den tilhørende argumentation og omgang med fakta ikke indbyder til tillid og forståelse”? Hvilken argumentation og hvilke fakta er der tale om? Og hvilke kontakter er blevet vinklet og drejet for at understøtte Intact Denmarks såkaldte kampagne?

Der rejses dog ét væsentligt og næsten korrekt kritikpunkt, som Intact Denmarks bestyrelse finder det væsenligt at adressere så grundigt, som det kan gøres, med respekt for alle de implicerede parter. Nemlig den såkaldte udstilling af mindreårige medlemmer af Det Jødiske Samfund på Intact Denmarks hjemmeside.

Det drejer sig om én konkret sag, hvor Intact Denmark i god tro har fortalt en fortrydelsesforælders historie. (En fortrydelsesforælder er en person, der har ladet sit barn omskære, men undervejs eller senere i livet har opnået en større forståelse for indgrebets konsekvenser og derfor nu fortryder sit valg).

I den forbindelse gjorde vi os umage for ikke på nogen måde at krænke barnet (ca. 17 år på daværende tidspunkt). Bl.a. drøftede vi med den pågældende forælder, om barnet ville kunne identificeres af andre end de allernærmeste med udgangspunkt i det pågældende indlæg, det mente vedkommende ikke.

Det viste sig at være en kompleks sag med nogle ubearbejdede følelser i familien, som gjorde, at barnet og den anden forælder desværre oplevede sig krænket.

Efter dialog med både barnet og begge forældre blev indlægget efter aftale først ændret, siden fjernet fra hjemmesiden og Facebooksiden.

Intact Denmark har handlet i god tro, og gjort vores bedste for at løse situationen, da den opstod. Vi var i øvrigt ikke bekendte med, at der var tale om et medlem af Det Jødiske Samfund i Danmark (før nu) og har ikke været i dialog med organisationen om sagen.

Der er ingen tvivl om, at vi uforvarende har begået en fejl, trods vores bedste intentioner. Den tager vi selvfølgelig ansvar for, dels ved i videst muligt omfang at rette op på situationen med hensyntagen til samtlige involverede, dels ved at lære af forløbet og implementere retningslinjer internt, der forhåbentlig kan forhindre tilsvarende hændelser fremover.

Alt det ville organisationen Det Jødiske Samfund i Danmark kunne have forvisset sig om, hvis de havde åbnet op for dialog. Fra Intact Denmarks side håber vi fortsat, at både Det Jødiske Samfund i Danmark og andre  interesseorganisationer fra omskæringskulturer vil tage imod tilbuddet om at mødes i øjenhøjde.

 

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.