Intact Denmark inviteret til møder med FN’s rapportør for religionsfrihed

Danmark har i dagene 14.-22Heiner_Bielefeldt. marts haft officielt besøg af FN’s særlige rapportør for religionsfrihed, Heiner Bielefeldt. Han har haft en stående invitation fra den danske regering til et sådan besøg, men har først nu, på eget initiativ, valgt at komme til Danmark på denne fact-finding mission. Det er faktisk ret usædvanligt, da europæiske lande meget sjældent ses som mål for disse besøg.

Under besøget afholdt Bielefeldt møder med relevante grupper i det danske samfund, religiøse såvel som repræsentanter for civilsamfundet. Intact Denmarks Lena Nyhus modtog en invitation til at mødes med Heiner Bielefeldt, der ønskede at blive klogere på den danske debat om drengeomskæring.  På mødet deltog også Intact Denmarks næstformand, Mikael Aktor, og børnelæge Morten Staberg, initiativtager til den for nyligt omtalte underskriftsindsamling blandt læger med opfordring til Lægeforeningen om en revideret politik på området.

På mødet gjorde vi rede for vores grunde for arbejdet med at få vedtaget en 18-års lavalder for drengeomskæring. De centrale argumenter, vi nævnte, er barnets ret til fysisk integritet, ligestilling af piger og drenge, og Bioetikkonventionens krav om, at personer, der ikke kan give eget samtykke, f.eks. børn, kun må udsættes for operationer, der er til direkte fordel for deres helbred.

Især ét punkt overraskede Bielefeldt, nemlig at der ifølge det særlige register for rituel omskæring i 2014 kun var foretaget fire omskæringer af den jødiske mohel, en oplysning der også er bekræftet af tidligere overrabbiner Bent Lexner i dagspressen. I betragtning af at der lever omtrent 8000 jøder i Danmark, harmonerer dette lille antal dårligt med udsagnet om, at en lavalder for omskæring vil være enden for jødisk liv i Danmark.

Bielefeldt inviterede os til fremlæggelsen af den foreløbige rapport på et pressemøde i Institut for Menneskerettigheder d.22. marts. Her kunne vi konstatere, at han kun i ringe grad har inddraget vores kritik i sin rapport. Han nævner dog, at flertallet af danskere ifølge meningsmålingerne ønsker en lavalder, og han nævner også, at dette bakkes op af flere læge-, omsorgs- og børnerettighedsorganisationer, og at det har været fremført specielt af Intact Denmark. Ikke desto mindre antager han, at den fortsatte mulighed for at omskære babydrenge er en forudsætning for jøders og muslimers fortsatte eksistens i Danmark, idet han skriver:

“Det er så meget desto mere vigtigt, at de, der engagerer sig i den offentlige debat, er opmærksom på emnets følsomhed, og på hvor dybt det påvirker mange jøders og muslimers religiøse identitet. Regeringen har ansvar for at forsikre Det Jødiske Samfund i Danmark, også gennem klare offentlige udmeldinger, at dets eksistens og fremtid i Danmark er sikret og hævet over enhver tvivl.”

Vi blev inviteret til at kommentere hans foreløbige rapport, hvilket vi naturligvis vil gøre. Der er en splittelse blandt menneskerettighedstænkere på dette område, og vægten bevæger sig i disse år i retning af børns rettigheder. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat er til stede i disse sammenhænge og taler for drengenes ret til selv at bestemme, om de vil omskæres. Sammen med andre foreninger mod børneomskæring verden over – også jødiske og muslimske – påvirker vi støt og roligt opinionen. På den anden side skal vi naturligvis være opmærksomme på, at FN, også FN’s Komite for børns rettigheder, afspejler sammensætningen i FN, hvor både USA, Israel og andre lande i Mellemøsten har stor indflydelse.

– Mikael Aktor, næstformand, Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn

Opfølgning

Link til Heiner Bielefeldts foreløbige rapport.

Intact Denmarks kommentarer til den foreløbige rapport:

Comments_on_preliminary_report_from_Denmark

 

5 kommentarer til “Intact Denmark inviteret til møder med FN’s rapportør for religionsfrihed

 1. Hej Karsten

  Velkommen til debatten her på siden. Intact Denmark har alene til formål at debattere kønskirurgi på raske børn. Din holdning til Islam må du debattere andetsteds. Fremtidige kommentarer af denne type vil blive slettet.

  Venligst

  Lena Nyhus, forkvinde

 2. Der skal gøres opmærksom på, at muslimer ikke har nogen religion. Og islam er ingen religion. – Muslimer lever som stamme-undersåtter i et islamisk stamme-diktatur, hvor enhver detalje på såvel det sekulære som sakrale felt er bestemt af stamme-guden. Religion forudsætter en samfundsorden, hvor det sakrale og det sekulære er adskilt, d.v.s. en 2-delt verdensorden. Muslim-stammen, såvel som alle andre stamme-kulturer i verden, har kun og tillader kun 1 udelt verdensorden, og hver undersåt er tvangsindlagt til at udvise synlig loyalitet overfor stammens tanke-systemet samt loyalitet overfor stammens verdslige skikke. Muslimer har med islam en totalitær, diktatorisk stamme-ideologi, hvor alle muslimer er gjort til undersåtter samtidig med, de er forpligtet til at være Allah-soldater og stamme-krigere i en civil-krigsførelse imod andre stammer. – Omskæring er et stamme-tegn som hos jøder, der også lever i en stamme-kultur, der dog siden 1700-tallet også har været på vej til at blive en tros-religion. Tro og religion (kulturens isolerede åndelige aspekt) findes ikke i stammer eller i stamme- og klan-kulturer, som islam er en (krigerisk) stamme-ideologi for. Tro er tvang i stamme-kulturer. Religions-frihed findes ikke som i Vestens sekulære/sakrale kultur. Islam er tilbagestående ideologi for den muslimske stamme-kultur, og da den er krigerisk, er der tale om stamme-u-væsen. Dette stamme-u-væsen er nu trængt ind – og endog inviteret ind i Europa, hvis ledere har besluttet sig for på demagogisk vis at kalde det muslimske stamme-u-væsen for en religion. Et stamme-diktatur kan aldrig være omfattet af religionsbegrebet. Religion er kun frivillig, personlig overbevisning om en åndelig verden. Muslimer har ingen religion, men er undertvungne undersåtter i et totalitært stamme-diktatur. Islam er ingen religion, men er stamme-krigs-ideologi. Islam har ingen åndelige kirker, men stamme-bastioner, hvori imamer ikke er præster med et åndeligt gebet, men er muslim-stammens høvdinge, som sidder med både den åndelige og verdslige magt, der er u-adskilt og sammenflettet som i enhver anden stamme-kultur. – Religioner blander sig ikke i samfundets sekulære ledelse. Men målet for den islamiske ideologi er oprettelse af islamiske stamme-diktaturer verden over. Der lægges end ikke skjul på, islam med alle midler vil bekrige al religion i sekulære, demokratiske samfund.

 3. Bare et par strøtanker vedrørende religionsfrihed, (et flydende begreb, der som bekendt ikke er defineret i den danske Grundlov.) Det ville gøre godt, hvis man én gang for alle kunne få afskediget det religiøse aspekt ved drengeomskærelse, det er noget sludder, drengeomskærelse har intet med religion/religiøse følelser at gøre. Det er en brændemærkning som med kvæg og kvægs tilhørsforhold til flokken. Ejerskabet! Det er lysende klart, at muslimsk og jødisk rettroenhed (fundamentalismen) byder, at forælde ejer deres børn. Noget Marie Krarup og slægt synes godt om.
  Vi er da kommet så langt i Danmark, at vi stort set ikke mener, at vores børn ikke er forældrenes ejendom!

  En religion er en struktureret og ritualiseret måde at forholde sig til religiøse følelser på. Og som Lena N. sagde i TV-interview: Den otte dage gamle baby er ikke religiøs. Og videre af mig: Og kan ikke opnå en religiøs følelse ved at få beskåret sin penis. Har de tilstedeværende, forældre og omskæreren og tililende folk, en religiøs oplevelse af at overvære, at babyen får læderet sin penis? Religionsaspektet skal afvises konsekvent. Hvad hvis en religion rituelt afskærer børns ører eller lillefingre? Det er tankevækkende, at ingen bruger religionsfriheds-aspektet her i Danmark, når det handler om pige/kvindeomskærelse. Der er altså grænser for religionsfrihed? Disse grænser sætter de folkevalgte politikere i den Ånd og med de normer og etiske vinkler, der er i spil i dagens moderne Danmark. Min personlige mening er, at generelt tager man for blidt om emnet, man skulle gå meget hårdere til værks og udvise større fortørnelse over muslimsk og jødisk stammekultur.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.