Omskæring – skal forældrene udvises af Danmark?

HammerTorsdag er retten sat for en barsk sag i Kolding. Forældrene til to piger på henholdsvis 8 og 15 år er tiltalt for at have fået deres børn omskåret på en rejse til forældrenes oprindelsesland, Somalia.

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr. kalenderår

Forældrene er anklaget i henhold til straffeloven §245a, der giver op til 6 års fængsel, men det er langt fra nok, mener blogger Angela Brink hos Jyllandsposten, der argumenterer for, at forældrene bør udvises af Danmark.

Straffen bør, hvor det er muligt som her, hvor den ene forælder ikke er dansk statsborger, være udvisning af Danmark for bestandig.

Årsagen til det er, at den omfattende form for kvindelig omskæring som de to piger fra Frederecia (SIC) angives at have været udsat for, på mange måde sammenfatter alt det, som mennesker verden over søger til Danmark og Vesten for at flygte fra: Kvindelig ufrihed, afstumpethed og manglende råderet over egen krop. Sagt på en anden måde: Den tankegang, der ligger til grund for at foretage kvindelig omskæring, er uforenelig med og komplet uacceptabel i et oplyst samfund som det danske.

De to piger bør øjeblikkeligt tvangsfjernes og forældrene udvises. Og det er en konsekvens af at få sne (SIC) døtre omskåret, som der hjertens gerne må blive indrykket oplysende annoncer om i aviser i den ganske 3. Verden.

Intact Denmark arbejder for en aldersgrænse på 18 år for kønskirurgi på alle raske børn. Vi mener, at fornuftig lovgivning med en straframme på 6 år er vigtig (svarende til nuværende lov om pigeomskæring). Det kræver naturligvis, at anklagemyndigheden vælger at rejse relevante sager, og at dommerne udnytter den tilgængelige straframme.

DELTAG I Intact Denmark generalforsamling 2016

Dertil mener vi, at oplysning er bydende nødvendigt. Kun halvdelen af danske unge kender deres rettigheder i dag ifølge en ny undersøgelse fra Børnerådet. Det betyder, at de ikke ved, at de har ret til at blive hørt i forbindelse med skilsmisse, at de ikke ved, at de ikke må udsættes for vold og det betyder også, at det er meget usandsynligt, at de vil komme til at kende til en aldersgrænse for omskæring, med mindre vi aktivt sørger for at oplyse dem om den.

Samtidig skal forældre, sundhedspersonale, lærere, pædagoger, politi og så videre selvfølgelig også være grundigt oplyst om børns rettigheder, om konsekvenserne af omskæring og om at man selvfølgelig ikke skærer i raske børn i Danmark.

Donér til Intact Denmark arbejde her