Omskæring bliver det kaldt. Men det er at skære i drengebørn.

“Omskæring bliver det kaldt. Men det er at skære i drengebørn. Skære forhuden af deres penis. Der er ikke tale om et livsnødvendigt indgreb. Det er rituelt. Det er religiøst betinget.”

Jon Stephensen, AvenySådan skriver teaterdirektør Jon Stephensen i indlægget At skære i raske børn i Berlingske Debat lørdag d. 24. oktober 2015.

Senere i indlægget fortsætter Stephensen “Når det er tilladt – når noget så på mange måder set udefra vanvittigt ikke for længst er blevet forbudt, er det fordi, det handler om religiøs identitet. Tidligere overrabbiner for det jødiske samfund, Bent Lexner, der selv har omskåret op mod 1.000 drengebørn, forklarer, at det er et påbud fra Gud. Jødernes stamfader Abraham fik af Gud at vide, at han på 8. dagen for et drengebarns fødsel skulle omskære ham. På 8. dagen fuldende Guds værk ved at fjerne forhuden på barnet.

Okay. Jeg er på ingen måde antisemit. Tværtimod. Mine tætteste venner er jøder. Jeg respekterer i den grad både dem og deres tro. Jeg beundrer deres traditioner og sammenhold. Men at sådan en omgang religiøs hokuspokus og vandrehistorier skal stå over dansk lovgivning og børns rettigheder, er i den grad problematisk. Hvordan kan danske politikere forklare endsige acceptere et så middelalderligt indgreb. Eller sagt på en anden måde: Tænk, hvis alle religiøse påbud for mere end 1.000 år siden stadig var gældende og stod over lovgivningen. Nej vel, der er for længst blevet gjort op med mange religiøse påbud, når disse direkte går ind og bliver til mere end religionsfrihed.”

Læs hele kronikken her

BLIV MEDLEM af Intact Denmark – det koster kun kr. 100 pr kalenderår

BEMÆRK: Det er desværre en misforståelse, at der skulle være lovgivet mod omskæring i Norge eller andre steder i verden. Det er ikke tilfældet. Efter et dødsfald og flere alvorlige komplikationer har Norge indført en lovgivning, der betinger, at alle rituelle omskæringer skal udføres på offentlige sygehuse.

Ligesom i resten af Norden har majoriteten af Norges sundhedsvæsen modsat sig at udføre omskæringer, og i Nordnorge er der ikke blevet gennemført omskæringer på offentlige hospitaler siden loven blev vedtaget. Lægerne nægter af samvittighedsgrunde.

5 kommentarer til “Omskæring bliver det kaldt. Men det er at skære i drengebørn.

 1. Hej Eske

  Jeg kan ikke svare for i hvilket omfang, der foregår illegale omskæringer i Norge.

  I Danmark tyder tallene fra mskæringsregistret på, at en meget stor del af omskæringer å børn bosiddende i Danmark enten foretages illegalt eller i udlandet.

  Ifølge Sundhedsstyrelsens estimater skulle der blive omskåret 2.000-3.500 drengebørn om året, dvs. mindst 5 omskæringer om dagen, måske helt op mod 10 omskæringer om dagen. Der blev dog kun registreret ca. 1 omskæring om dagen på landsplan.

  Hvad er årsagen til den enorme forskel i estimat og realitet, kunne man spørge?

  A, estimatet fra Sundhedsstyrelsen kan simpelthen være forkert. Det er bygget på en vurderering af antal personer i landet med tilknytning til omskæringskulturer, samt af befolkningstilvæksten. Intet tyder dog på, at tallet skulle være forkert.
  B, lægerne kan have været elendige til at foretage deres registreringer og indrapportere til Statens Seruminstitut, der skulle indsamle tallene til registreret. Meget tyder på, at det er én af fejlkilderne.
  C, en del af omskæringerne kan være blevet foretaget i udlandet under både gode og knap så gode forhold. Ifølge mange kilder i omskæringsmiljøet inkl. børnene selv, er det ofte tilfældet, at børn bliver omskåret på rejser til familiernes oprindelseslande.
  D, børnene kan være blevet illegalt omskåret. Ved sommerens retssag i årsag ved illegal omskæring, kom det frem, at den anklagede kan have omskåret så meget som hundrede børn illegalt gennem det seneste år, men han blev kun sigtet og dømt for den ene sag, hvor barnet var blevet blodforgiftet og indlagt og forældrene havde identificeret den anklagede. Tidligere har der været fundet reklamer for omskæring i vinduet hos en slagter i Herlev og lignende. Meget tyder dermed på at en meget stor andel af omskæringer i Danmark allerede foregår illegalt. Læger fra hele landet fortæller, at de jævnligt får børn ind med omfattende omskæringsskader, når forældrene ikke vil identificerede, hvem der har omskåret barnet, kan der pt. ikke gøres mere.

  Vi har altså en situation i Danmark i dag, hvor drengebørn er retsløse, når de lemlæstes på deres kønsorganer. Den eneste måde at hjælpe dem juridisk er ved at gre alle former for omskæring ulovligt og aktivt benytte loven til at gennemføre sanktioner, hver gang det bliver opdaget, at et barn er blevet omskåret uden der foreligger en veldokumenteret diagnose og alle andre muligheder er blevet afsøgt først. Både gerningspersonen og forældrene skal selvfølgelig sigtes og dømmes for forholdet.

  Samtidig skal der naturligvis gennemføres en grundig oplysningsindsats overfor forældre fra omskæringskulturer, sundhedspersonale, lærere, pædagoger etc., så der ikke kan herske nogen tvivl om, at lovgivningen er blevet indført for børnenes skyld og at der vil blive handlet på den.

  Situationen vedr. omskæring kan ikke sammenlignes med forholdene forud for abortens frigivelse, for der er intet akut behov for at skæres i børnenes raske kroppe.

  Det er langt mere relevant at sammenligne med situationen før ophævelsen af revselsretten. Det burde være indlysende, at man ikke må skære i raske børns kroppe, når man forlængst har indset, at det er en krænkelse at begå vold mod børn.

  Venligst

  Lena Nyhus, forkvinde

 2. Svaret bliver det samme som ved dine tidligere kommentarer; Intact Denmark beskæftiger sig alene med spørgsmålet om børns ret til egen krop, påstande og diskussionen vedr. evt. stammeadfærd, må du tage i et andet forum.

  – Lena Nyhus, forkvinde

 3. Omskæring er et stamme-ritual, hvor stamme-tilhørsforholdet skæres ind i kroppen med det formål, at individet for altid er stigmatiseret med et tegn på stamme-tilhørsforholdet. Drenge-omskæring har til formål at gøre stammen mere frugtbar. – Der skal nødvendigvis lovgives imod al stamme-adfærd i moderne demokratiske lande. Stamme-u-væsen skal ikke fortsat misvisende kaldes “religion” og være u-rørlig som om der var tale om religion. Religion i demokratier er en fra statsmagten adskilt personlig og frivillig tro på noget overnaturligt eller højere magter, som man tror er bag verden og som styrer verden. Jøder og muslimer lever stadig i klaner og stammer. Muslimer oven i købet i tvangs-overtros-diktatur, som er helt uforeneligt med livet i frie demokratiske lande.

 4. Fin artikel – bortset fra den faktuelle fejl, at rituel omskæring af drenge ikke er forbudt i Norge.

 5. halløjsa, Lena !

  Betyder de “norske tilstande”, at man kan standse omskærelse af umyndige drenge ad to veje:
  1 Loven siger, at rituelle omskæringer skal foregå på hospitalet
  2 lægerne/hospitalerne vil ikke udføre omskærelserne, og voila, det er slut med uskikken?
  Naturligvis er det ikke dét, de gustne overvejelser kommer jo ind her. Muslimske eller jødiske forældre kan f. eks. ikke finde et hospital/en læge, som vil udføre omskærelsen, altså kommer det til at foregå illegalt, og vi havner i et område, som ligner tiden før fri abort.
  Jeg undrer i hvilken udstrækning IntactDenmarks prægtige ledelse har overvejet kvaksalveriet og det illegale babyskæreri i kølvandet på eventuel lovgivning mod omskærelse på drenge under 18 år, eller/og lovgivning som i Norge.

  Hvis det er ulovligt, at foretage omskærelse i privat regi, kan man forestille sig, at går det galt med
  f.eks. blødninger, så vover de ansvarlige-uansvarlige ikke at tage af sted til skadestuen.
  Ups! Man kan også forestille sig, altså hvis norske tilstande hersker/lovgivning imod omskærelse under 18 år er indført, at jødiske-muslimske forældre rejser til et land, hvor ens tradition med omskærelse er accepteret.
  Mon ikke oplysning, oplysning, oplysning, som især indeholder mange faggruppers afstandtagen til rituelle omskærelser er og bliver den bedste vej til afskaffelsen af uskikken?
  I al fald i et moderne og veloplyste Land som Danmark, her er det vanskeligt at fastholde uvidenhed om emnet.
  Bedste hilsner fra Eske

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.